Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna: Pracovní právo

Právní poradna nabízí členům Svazu měst a obcí České republiky možnost  bezplatné právní konzultace a to buď:

  •          telefonicky na čísle 226 257 505 od pondělí do čtvrtka od 12:00 do 18:00 hodin nebo
  •         e-mailem na adresu poradna@odpovednyzastupitel.cz nebo
  •         prostřednictvím formuláře na těchto stránkách (vyžadují přihlášení).

Dotazy měst a obcí, které nejsou členy Svazu, jsou zpoplatněny částkou 500 Kč + DPH za dotaz.

Právní poradna poskytuje právní poradenství týkající se činnosti obcí. Poradenství se netýká oblasti daní, účetnictví nebo otázek související se mzdovým účetnictvím včetně platových tarifů.

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

08.07.2015 11:45 Ladislava Kopová Výběrové řízení na administrativního pracovníka
Dobrý den , v srpnu 2014 jsme vypsali výběrové řízení na pozici administrativní pracovník na funkci samostatného referenta , výběrové řízení proběhlo a byl vybrán referent a sepsána s ním pracovní smlouva. Nyní jsme v situaci , kdy jiný referent nám dal výpověď k 31.8.2015. Jsme povinni vypsat nové výběrové řízení / časově bychom to nezvládli z důvodu zaučení nového pracovníka/ nebo můžeme použít nabídky z předešlého výběrového řízení... [pokračování]
Odpověď V případě, že se jedná o úředníka ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků (tj. o zaměstnance obce, který je zařazen do obecního úřadu a který vykonává správní... [pokračování]
 
25.06.2015 09:59 Pavla Černá Odvody u DPP
Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o zodpovězení dotazu týkajícího se členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů( JSDH). Máme uzavřené dohody o členství v JSDH, členství trvá celý kalendářní rok. Odměnu vyplácíme 1x ročně a to v prosinci daného kalendářního roku na základě předloženého počtu odpracovaných hodin velitelem SDH. S každým členem JSDH máme na tuto činnost uzavřenou Dohodu o provedení... [pokračování]
Výše uvedený postup je podle našeho názoru v souladu se zákonem. Odůvodnění odpovědi Pokud je dohoda o provedení práce sjednána na dobu jednoho roku, pak odměna může být vyplacena jednorázově v měsíci... [pokračování]
 
23.04.2015 08:28 Naděžda Pešťálová Exekuce na daňový bonus
Mgr. Václav Kuchař, vedoucí odd. právnických profesí Min. spravedlnosti ČR odpovídal Exekutorského úřadu Brno-město v r. 2012 na jejich dotaz ohledně postižitelnosti daňového bonusu takto, cituji: v rámci exekuce prováděné srážkami ze mzdy se ztotožňujeme s názorem, že pokud přiznáním daňového bonusu fakticky dochází ke zvýšení čisté mzdy, lze s touto částkou kalkulovat jako základem pro výpočet srážek... [pokračování]
Daňový bonus je možné postihnout jakou jinou peněžitou pohledávku. Vzhledem k tomu, že se na exekuce při-kázáním jiné peněžité pohledávky nevztahují ustanovení o nezabavitelné částce, srazí se daňový bonus... [pokračování]
 
15.04.2015 15:14 Ladislava Kopová Uvolněný předseda výboru
Dobrý den , na ustavujícím zasedání byl schválen neuvolněný předseda stavebního výboru . Lze z neuvolněné funkce schválit uvolněnou během volebního období a za jakých podmínek. Jedná se o osobu OSVČ.
Rozhodování o tom, zda člen zastupitelstva obce bude svoji funkci vykonávat jako uvolněný, nebo neuvolněný je vyhrazenou pravomocí zastupitelstva obce podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb... [pokračování]
 
31.03.2015 11:22 Zdeňka Bečková Výběrové řízení na THP?
Dobrý den. Prosím o radu při zaměstnání pracovníka. Město potřebuje pro obsluhu mechanizace a zajištění technických provozních činností zaměstnat dalšího pracovníka - dělnická pozice pro obsluhu mechanizace, opravy, údržbu, koordinace práce sezónních pracovníků na úklid města atd. Na pozici je zájemce, který podanou žádost o zaměstnání na městském úřadě již delší dobu. Rada města i zastupitelstvo... [pokračování]
Při přijímání zaměstnanců obce (města) platí, že pokud se jedná o úředníka ve smyslu zákona o úřednících samosprávných celků, tedy úředníka, který je zařazen do obecního úřadu a podílí se na výkonu správních... [pokračování]
 
18.03.2015 14:19 Jitka Vraspírová Rozvázání PP dohodou
Dobrý den. Ředitelka , která odchází do důchodu, podala žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou podle § 48 odst. j písm. a) zákoníku práce k 31.7.2015 a zároveň se k tomuto datu vzdala funkce místa ředitele . Rada města akceptovala žádost. Je postačující sepsat dohodu o rozvázání pracovního poměru dle § 49 odst. 1 zákoníku práce k 31.7.2015 nebo je nutné nejdříve zaměstnanci navrhnout změnu... [pokračování]
V tomto případě zcela postačí, pokud uzavřete písemnou dohodu o rozvázání pracovního poměru k 31.7.2015 podle § 49 Zákoníku práce. Dohoda s sebou nenese podmínku nabídky jiného vhodného pracovního zařazení... [pokračování]
 
05.12.2014 17:21 Martin Šubrt Souběh funkce starosty x účetní obce
Dobrý den, potřebujeme od Vás zpracovat odbornou analýzu na danou problematiku: zda může člen zastupitelstva obce - místostarostka zpracovávat účetnictví obce. Pokud ano, jakou formou může být za tuto práci odměňována ? Děkuji za odpověď.
Zákon o obcích nevylučuje, aby místostarosta obce současdně vykonával funkci účetní obce. Nicméně člen zastupitelstva obce, který byl pro funkci místostarosty uvolněn ji vykonává od okamžiku zvolení a... [pokračování]
 
03.12.2014 13:30 Karel Papež Odměna účetní
Dobrý den, účetní obce po celý rok plní zodpovědně své úkoly, všechny kontroly měla bez chyby a plní i úkoly, které nejsou v její pracovní náplni. Do jaké výše ji mohu jako starosta (její nadřízený) vypsat roční odměnu (prémii). Je to nějak omezeno výší jejího platu nebo osobního ohodnocení? Děkuji za odpověď.
Odměna jako nenároková složky platu je poskytována za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu. Pokud jsou úkoly paní účetní takto vnímány, může být odměna poskytnuta. Její výše... [pokračování]
 
02.12.2014 12:50 Karla Skýpalová Souběh funkce starosty x účetní obce
V letošních volbách byla účetní obce zvolena do funkce uvolněné místostarostky. V mezidobí než bude vybrána nová účetní vykonává jak funkci místostarostky, tak i práci účetní. Můžete nám poradit, jak postupovat při výplatě mzdy? Jako místostarostka dostane odměnu za výkon funkce, ale nárok na výplatu mzdy i za práci účetní = v podstatě druhý pracovní poměr u téhož zaměstnavatele, v podstatě "druhý plat"? Děkuji Skýpalová... [pokračování]
Zákon o obcích nevylučuje, aby starosta obce současdně vykonával funkci účetní obce. Nicméně člen zastupitelstva obce, který byl pro funkci starosty uvolněn ji vykonává od okamžiku zvolení a proto také... [pokračování]
 
01.12.2014 09:03 Jitka Holoubková Kontrola zařazení zaměstnanců do platových tarifů
Dobrý den, je možné, aby kontrolní výbor požádal o podklady týkající se zařazení zaměstnanců obecního úřadu do platových tarifů a tříd a provedl revizi tohoto zařazení? pravomoc k zařazení zaměstnanců obecního úřadu do platových tříd a tarifů pouze starosta? Nebo by bylo lepší svěřit kontrolu zařazení v případě pochybností právníkovi? Děkuji za odpověď.
Samotná kontrola týkající se zařazení zaměstnanců obecního úřadu do platových tarifů se vzhledem k oprávnění kontrolního výboru jeví jako záležitost přesahující jeho rámec. Byla li by však předmětem kontroly... [pokračování]
 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

17. ledna 2018

Seminář k nové právní úpravě odměňování členů zastupitelstev

Praha, MV ČR
17. - 18. ledna 2018

Společné zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a Rady Asociace krajů ČR

Skalka, okres Hodonín
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
20. února 2018

49. Den malých obcí

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje