Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 163
ne ne 53

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna: Pracovní právo

Právní poradna nabízí členům Svazu měst a obcí České republiky možnost  bezplatné právní konzultace a to buď:

  •          telefonicky na čísle 226 257 505 od pondělí do čtvrtka od 12:00 do 18:00 hodin nebo
  •         e-mailem na adresu poradna@odpovednyzastupitel.cz nebo
  •         prostřednictvím formuláře na těchto stránkách (vyžadují přihlášení).

Dotazy měst a obcí, které nejsou členy Svazu, jsou zpoplatněny částkou 500 Kč + DPH za dotaz.

Právní poradna poskytuje právní poradenství týkající se činnosti obcí. Poradenství se netýká oblasti daní, účetnictví nebo otázek související se mzdovým účetnictvím včetně platových tarifů.

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

06.01.2017 12:46 Vladimír Libich Zaměstnávání na mateřské dovolené
Je možné zaměstnávat účetní obce v době její mateřské dovolené,např. na dohodu o provedení práce?Pokud ano,s jakým omezením.
Na stejný druh práce - účetní to není možné, na jinou práci - např. THP, správní činnosti to možné je. Výkon práce na mateřské dovolené sice obecně možný je, nicméně pokud zaměstnankyně pobírá peněžitou... [pokračování]
 
29.08.2016 13:26 Iveta Rausova Vytvoření místa pro absolventa
Dobrý den, žádám o pomoc při řešení níže uvedeného problému. Na základě dohody s úřadem práce uvažujeme vytvořit pracovní místo absolventské praxeabsolvent . Přijetí zaměstnance nebude probíhat formou výběrového řízení, ale na základě doporučení úřadem práce. Tento zaměstnanec by byl přidělen na úsek vymáhání pohledávek. Absolvent by měl uzavřenou pracovní smlouvu na dobu určitou, nejvýše jeden rok, ZOZ nebude mít vykonány... [pokračování]
Dle našeho názoru nebude agenda spojená s obsluhou Czech-pointu (nebude-li absolvent ověřovat výstupy) a zakládání spisů spadat pod výkon správní činnosti. Proto se zákon o úřednících neužije. K porušení... [pokračování]
 
25.07.2016 07:53 Antonín Rous Zdravotní omezení zaměstnace a výpověďní důvod
V naší příspěvkové organizaci je zaměstnán údržbář, který zdravotní omezení na jednu ruku, nesmí pracovat s rizikem vibrací a přetěžování této ruky. Jelikož je tam většina prací s těmito riziky, nemá organizace pro něj vhodnou pracovní náplň a bude s ním muset ukončit pracovní poměr. co vše musí organizace učinit v souvislosti s ukončením pracovního poměru, aby nezanedbala nějakou svou povinnost... [pokračování]
Z vašeho dotazu bohužel neplyne několik podstatných informací, které by byly zapotřebí ke konkrétní odpovědi. Tu lze tak poskytnout toliko v obecné rovině, viz odůvodnění. Odůvodnění odpovědi Předně... [pokračování]
 
16.03.2016 10:48 Dagmar Kubzová Změna funkce na neuvolněnou
Starostka byla zvolena uvolněnou v opakovaných volbách do zastupitelstva 29.4.2011 a je ve funkci doposud jako uvolněná. 21.3.2017 vzniká nárok na starobní důchod. Může zastupitelstvo změnit funkci starostky z uvolněné na neuvolněnou v průběhu volebního období? Na jakou odměnu při této změně ze zákona nárok? Děkuji za Váš čas.
Záleží na uvážení zastupitelstva obce, zda člen zastupitelstva obce, kterého zastupitelstvo obce zvolilo jako starostu, bude svoji funkci vykonávat jako uvolněný, nebo neuvolněný. Toto rozhodnutí může... [pokračování]
 
23.02.2016 15:20 Jan Symon Zařazení do platové třídy
Dobrý den, dovoluji si obrátit se na Vás s dotazem stran zařazení zaměstnankyně našeho úřadu do platové třídy. Od května plánujeme na naší obci provozování pobočky Pošta Partner. V této souvislosti budeme zaměstnávat další pracovnici na plný úvazek. Tato nová pracovnice bude nově podřízená kolegyně, která je v současné době zařazena do 11. platové třídy. Zároveň bude mít tato pracovnice zodpovědná... [pokračování]
a základě informací obsažených v dotazu se nám jako nejvhodnější řešení jeví zaměstnankyni jako vedoucímu zaměstnanci udělit příplatek za vedení v souladu s ustanovením § 124 zákonu práce v rozmezí od... [pokračování]
 
19.02.2016 13:41 Danuše Suchánková volno na stěhování
Dobrý den, zaměstnanec nárok na placené volno v případě stěhování? Stěhuje se pouze do jiné ulice ve stejném městě. děkuji
Podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb. platí, že pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 2 dny při přestěhování zaměstnance, který vlastní bytové zařízení... [pokračování]
 
10.02.2016 10:08 Jana Božková Osobní příplatek
Dobrý den, chtěla bych se dotázat, zda schválení osobního příplatku starostou pro zaměstnance obecního úřadu musí schválit zastupitelstvo. Dle informace od starosty musí být schválení zastupitelstvem z důvodu, že se jedná o výdaj a zásah do obecního rozpočtu. Děkuji za odpověď
Úkoly zaměstnavatele v tomto případě plní obec, resp. dle zákona o obcích tajemník obecního úřadu. Pokud funkce tajemníka ve Vaší obci zřízena není, rozhoduje o něm starosta. Pokud ale rozpočet s těmito... [pokračování]
 
01.10.2015 11:08 Antonín Maňásek Změna platové třídy
Převzal jsem mzdovou agendu. Zjistila jsem, že zaměstnanec obce ( úklid veř. prostranství) je zařazen do vyšší platové třídy (5). Práce z této pl.třídy nevykonává. Lze provést opravu a přeřadit ho do správné platové třídy? děkuji
Správné zařazení zaměstnance do platové třídy je úkolem zaměstnavatele. Samo nové zařazení do odpovídající platové třídy lze řešit jednoduše vydáním nového platového výměru, ve kterém by měla být tato změna odůvodněna... [pokračování]
 
04.08.2015 16:57 Jana Muchová Starosta a VPP u obce
V obci máme jen jednoho místostarostu, tj. zastupuje starostu dle § 104 zákona o obcích a nebyly mu zastupitelstvem svěřené žádné konkrétní úkoly. Na základě rozhodnutí zastupitelstva nepobírají neuvolnění zastupitelé žádnou odměnu. Místostarosta je zároveň dlouhodobě evidován na ÚP jako uchazeč o zaměstnání (50+). Jako u naší obce umístěný uchazeč v rámci VPP by vykonával práce v kategorii ISCO... [pokračování]
Obecně není vyloučeno, aby člen zastupitelstva obce, včetně starosty nebo místostarosty, byli v pracovním poměru v obci nebo vykonávali práci na základě některých z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr... [pokračování]
 
21.07.2015 08:09 Iveta Rausova Převod dovolené do dalšího roku
Dle ustanovení ZP být dovolená vyčerpána vždy do konce kalendářního roku. Do dalšího roku se dovolená převádí jen v uvedených případech. Může personální oddělení vyžadovat od vedoucích odborů zdůvodnění, proč zaměstnanec nevyčerpal roční nárok na dovolenou? V našem případě se každoročně opakuje situace, kdy si zaměstnanci na základě povolení tajemníka převádějí část dovolené do následujícího roku... [pokračování]
Zákoník práce stanoví, že čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli... [pokračování]
 
 

Naše akce

Přehled termínů a míst konání

REGISTRACE
SPUŠTĚNY


 

Naši partneři

 

Kalendář

17. - 18. ledna 2018

Společné zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a Rady Asociace krajů ČR

Skalka, okres Hodonín
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
13. února 2018

Krajská setkání - Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje (multimediální sál) U Jezu 642, Liberec
15. února 2018

Krajská setkání - Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje (Velký konferenční sál) Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje