Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 159
ne ne 50

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna: Přestupky

Právní poradna nabízí členům Svazu měst a obcí České republiky možnost  bezplatné právní konzultace a to buď:

  •          telefonicky na čísle 226 257 505 od pondělí do čtvrtka od 12:00 do 18:00 hodin nebo
  •         e-mailem na adresu poradna@odpovednyzastupitel.cz nebo
  •         prostřednictvím formuláře na těchto stránkách (vyžadují přihlášení).

Dotazy měst a obcí, které nejsou členy Svazu, jsou zpoplatněny částkou 500 Kč + DPH za dotaz.

Právní poradna poskytuje právní poradenství týkající se činnosti obcí. Poradenství se netýká oblasti daní, účetnictví nebo otázek související se mzdovým účetnictvím včetně platových tarifů.

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

19.02.2007 11:04 Zdeńka Tlustá Zřízení přestupkové komise
Chceme zřídit přestupkovou komisi. Může ji předsedat starosta obce? právnické vzdělání.
Podle § 53 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů obce mohou jako svůj zvláštní orgán zřizovat komise k projednávání přestupků. Tyto komise jednají a rozhodují... [pokračování]
 
17.08.2005 00:00 Radovan Mikuš
§ 47b zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Tento paragraf v prvním odstavci písmenu d) stanoví, že přestupku se dopustí ten, kdo neudržuje čistotu a pořádek na svém nebo jím užívaném pozemku tak, že naruší vzhled obce. V odstavci druhém je pak obci umožněno za tento přestupek uložit pokutu do výše 10 000 . Dotaz: lze považovat za přestupek skutečnost, že vlastník již několik let zahradu... [pokračování]
Posouzení věci je odvislé od stanovení právního postavení pachatele tohoto deliktu. Rozhodující pro určení užití příslušného právního předpisu je totiž fakt, zda se jedná o fyzickou osobu nebo právnickou... [pokračování]
 
13.12.2004 00:00 písemný dotaz
Dobrý den, v loňském roce byl na Vás učiněn dotaz “ Podle jakého zákona lze potrestat fyzickou osobu která nepodniká, neudržuje pořádek a čistotu na svém pozemku”. S Vaší odpovědí jsem se seznámil a znění paragrafu 47b zákona č. 200/1990 Sb. jsem citoval do upomínek zasílaných občanům. Ve všech obeslaných případech občané učinili nápravu, na jeden případ. Tento jsem začal řešit... [pokračování]
Na začátku je třeba říci, co znamenají termíny čistota a pořádek. Čistotou a pořádkem na vlastněném nebo užívaném pozemku se rozumí zejména jeho vizuální vzhled. Vždy je nutno přihlížet ke specifické situaci... [pokračování]
 
14.07.2004 00:00 Miroslav Protiva
Naše obec uzavřela veřejnoprávní smlouvu s městem na projednávání přestupků podle §53a55 zákona č.200/1990Sb..Za každý projednávaný přestupek, který se stane na naší obce jsme povinni uhradit náklady spojené s výkonem ve výši 500Kč.Správní poplatky a výnos z uložených pokut je příjmem města.Navrhovali jsme tuto částku zrušit s tím aby byla o tuto částku navýšena pokuta a nebo zvýšena úhradu nákladů z 500 na 1000 což od 1... [pokračování]
Jak a proč se aplikují tyto předpisy ve Vašem případě: Zákon o obcích Je to právě tento předpis, který v § 63 upravuje uzavírání veřejnoprávních smluv. Veřejnoprávní smlouva je zvláštní typ... [pokračování]
 
16.09.2003 00:00 Kateřina Pikardová
Může obec a pokud ano, tak podle kterého zákona, uložit pokutu fyzické osobě, která byla již několikrát ústně vyzvána k udržování čistoty obecního chodníku na který jsou vypouštěny slepice,které ho zněčišťují a majitel opakovaně se o čistotu chodníků nestará. Jak by měla obec v takovémto případě postupovat. Děkuji za odpověď.
§47 zákona č. 200/1990, o přestupcích, umožňuje podle odstavce 1 písm. d) uložit pokutu tomu, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo... [pokračování]
 
20.08.2003 00:00 Rudolf Šugar
Podle jakého zákona lze potrestat fyzickou osobu která nepodniká,neudržuje pořádek a čistotu na svém pozemku.Děkuji za odpověd
Takovou osobu lze postihnout na základě ustanovení § 47b zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Tento paragraf v prvním odstavci písmenu d) stanoví, že přestupku se dopustí ten, kdo neudržuje čistotu... [pokračování]
 
29.01.2003 00:00 Dagmar Hoplíčková
Prosím o informaci, týkající se finančího postihu za nesplněnou povinnost po skončení doby platnosti občanského průkazu dle § 11 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, požádat neprodleně do 10 dnů o vydání nového OP, při ztrátě OP neprodleně žádat o nový OP, atd. Jaký je správný postup? Blokově /po stanovení výše pokut radou/ nebo správním rozhodnutím u každého jednotlivce nebo bez finančního postihu jen pohovorem...... [pokračování]
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech ukládá v §14 občanovi povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu do 10 dnů ode dne, kdy došlo ke skončení platnosti občanského průkazu z některého... [pokračování]
 
01.01.0001 00:00 Pobolík Používání znaku obce
V průběhu volební kampaně před komunálními volbami použilo jedno politické uskupení znaku obce. Může to vůbec udělat? Jaká jsou pravidla pro používání znaku?
Znak se zpravidla užívá pro označení sídla orgánů obce vedle velkého státního znaku. Jiné než obecní subjekty mohou užívat znaku obce jen s jejím souhlasem. Za porušení tohoto pravidla mohou být fyzické... [pokračování]
 
01.01.0001 00:00 Stížnost na chování zastupitele
Na jednání zastupitelstva došlo ke slovnímu sporu mezi zastupitelem a občanem. Objektivně je třeba říci, že pochybení bylo na straně zastupitele. Občan se na úřad obrátil se stížnosti, žádá nápravu a omluvu. Jak máme postupovat?
Podnět formu stížnosti, proto je třeba postupovat dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů od doručení. S ohledem na charakter... [pokračování]
 
 

Naši partneři

 

Kalendář

16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
16. ledna 2018 13:00-15:00

Předsednictvo Komory měst

Praha, Kancelář Svazu
 
17. ledna 2018

Seminář k nové právní úpravě odměňování členů zastupitelstev

Praha, MV ČR
17. - 18. ledna 2018

Společné zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a Rady Asociace krajů ČR

Skalka, okres Hodonín
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje