Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 119
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 0
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 30
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 16
jinak jinak 1

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna: Přestupky


Připravili jsme novou podobu služby právní poradna pro obce, kterou naleznete na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.

Pro plné užívání služeb právní poradny je nutné provést nové přihlášení (nejedná se o stejné přihlašovací údaje, jaké doposud používáte pro přihlášení na webové stránky Svazu). Musíte použít speciální přihlašovací údaje, které od provozovatele služby (KVB advokátní kancelář s.r.o.) obdržíte.

Dále prosím postupujte dle instrukcí na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz

Právní poradnu můžete využívat za účelem:

  • zodpovídání písemných dotazů formou zpřístupnění databáze již zodpovězených dotazů,
  • zodpovídání písemných dotazů formou individuálně zpracované odpovědi,
  • zodpovídání telefonických dotazů.

Pro podrobnější informace o službách právní poradny využijte sekci Nápověda, kterou lze nalézt na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.
 


Níže naleznete databázi dotazů z původní platformy právní poradny:

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

08.03.2012 12:36 Miroslav Solar Únik zvířete a přestupek podle zákona na ochranu zvířat proti týrání
Dobrý den. V poslední době jsme několikrát řešili volné pobíhání psů po veřejném prostranství. Důvodem byla skutečnost, že pes utekl svému majiteli, protože byl nedostatečně zajištěn. Otázka zní, zda je možné volné pobíhání psů v tomto případě řešit jako přestupek podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Děkuji Vám za odpověď.
Pokud dojde k volnému pohybu psa bez jakéhokoliv dozoru majitele, lze takové jednání chovatele kvalifikovat jako porušení § 27 odst. 2 písm. f) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,... [pokračování]
 
26.09.2011 09:01 Stanislava Maloušková, Bc. Sdělování informací o výsledcích přestupkového řízení
Obracíme se na Vás s dotazem ve věci zasílání pravomocných rozhodnutí Policii ČR u všech přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku, které nám jako správnímu orgánu Policie ČR oznámí. Asi od poloviny měsíce srpna 2011 uvádí Policie ČR na oznámení přestupku následující: "Dle § 67/4 z.č. 200/1990 Sb., jako oznamovatel žádáme o vyrozumění, dále dle § 38 z.č. 500/2004,... [pokračování]
Jiné osoby než účastníci řízení nebo jejich zástupci mají možnost seznamovat se s pravomocnými rozhodnutími ve správním řízení právě prostřednictvím nahlížení do spisů podle § 38 správního řádu. Tyto... [pokračování]
 
24.02.2011 12:29 Jaroslav Rožánek Odpadní vody - vtékání na obecní cestu a sousední pozemek jiného vlastníka
Občan prostřednictvím čerpadla umístěného na svém pozemku či uvnitř domu odvádí z roury v podezdívce svého domu odpadní vodu na obecní cestu a poškozuje a z této cesty voda dále odtéká na pozemek souseda a vtéká pod základy jeho domu. Ačkoliv byl na závadné chování občan upozorněn a neučinil nápravu, bude takové pokračující jeho chování možno řešit dle zák.č. 200/1990 Sb, o přestupcích a jako přestupek proti občanskému soužití apod... [pokračování]
Z popisu v dotazu usuzuji, že se jedná o odpadní vody ve smyslu srážkové vody, nikoliv o vypouštěné vody odpadní z domácnosti, která by měla být řešena kanalizací, septikem a pod. Dotaz lze rozdělit na... [pokračování]
 
07.07.2008 16:39 Ludmila Neuvirtová Přestupky
Je možné, aby starosta obce, která s jinou obcí uzavřenou veřejnoprávní smlouvu (VPS) na projednávání přestupků, byl obcí projednávající přestupky pověřen dle ust. § 84 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozd. předpisů, k ukládání a vybírání pokut v blokovém řízení? Nebo tím, že je uzavřena VPS, toto pověření možné není?
Z ustanovení § 84 odst. 3 a § 85 odst. 4 skutečně vyplývá možnost, aby byla určitá osoba orgánem příslušným k projednávání přestupků pověřena k ukládání a vybírání pokut v blokovém řízení (byť... [pokračování]
 
31.03.2008 10:17 Je tzv. špehování a pronásledování přestupkem?
Řešíme případ, kdy pachatel zasílá bývalé přítelkyni série e-mailů a textových zpráv, čeká na ni před domem, sleduje ji cestou na nákup a na procházkách s dítětem a i jinak ji neustále obtěžuje. Policie tvrdí, že nejde o trestný čin, a podle našeho názoru nelze použít ani zákon o přestupcích – jak máme postupovat?
Popsané jednání lze stíhat jako přestupek proti občanskému soužití dle § 49 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích (schválnost, hrubé jednání), byť některá dílčí jednání na první pohled znaky přestupku nevykazují... [pokračování]
 
10.12.2007 09:08 Doručování na adresu trvalého pobytu a na adresu ohlašovny v přestupkovém řízení
Nový správní řád přinesl podstatné změny v doručování i v charakteru institutu trvalého pobytu. Zatímco za platnosti „starého“ správního řádu bylo třeba doručovat na adresu, kde se účastník řízení (svědek či jiná dotčená osoba) fakticky zdržuje, dle „nového“ správního řádu se klíčovým pro doručování stala adresa trvalého pobytu adresáta, a to bez ohledu na to, zda se tu daná osoba fakticky zdržuje či nikoliv... [pokračování]
1. Doručování dle „starého“ správního řádu Předchozí úprava vedla ke dvěma postupům v doručování v závislosti na tom, zda správní orgán, nucený doručit na adresu faktického pobytu, adresáta... [pokračování]
 
30.11.2007 15:19 Domácí násilí v přestupkovém řízení
Řízení o přestupku charakteru domácího násilí patří mezi ta nejnáročnější, kdy se obce potýkají jak s nedostatkem důkazů, tak i s vysokými nároky odvolacích orgánů na kvalitu řízení a zvláště dokazování. Proto zveřejňujeme některá doporučení pro úředníky a úřednice přestupkových oddělení a přestupkových komisí, jak se lépe vypořádat s úskalími tohoto specifického druhu řízení.
Domácí násilí v přestupkovém řízení 1. Charakter domácího násilí, pachatelé a oběti Domácí násilí představuje závažnou formu kriminální činnosti, která vykazuje mnohá specifika odlišující... [pokračování]
 
15.10.2007 14:59 Obecní policieneuposlechnutí výzvy veřejného činitele, prokazování totožnosti, urážky a napadání strážníků obecní policie
Strážníci obecní policie se při výkonu služby potýkají s řadou problémů, občané často odmítají uposlechnout výzev či pokynů strážníků, obecní policie se stává terčem urážek nebo zesměšňování, a množí se i případy fyzického napadání strážníků, aniž by byly řešeny jako trestný čin. Na řadu pak přichází právo přestupkové, resp. přestupková řízení vedená obecními úřady.
Obecní policie – neuposlechnutí výzvy veřejného činitele, prokazování totožnosti, urážky a napadání strážníků ze strany občanů 1. Úvod Se společenskými změnami, které přinesl listopad... [pokračování]
 
23.08.2007 15:44 Zákon na ochranu zvířat proti týrání - Pohoda zvířat
Dobrý den, V § 13a odst. 1 zák. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat prot týrání se hovoří o povinnosti 30 dnů před zahájením podnikání oznámit určité skutečnosti příslušné veter. správě a kromě jiného také být oznámeno, jakým způsobem bude zabezpečena péče o zvířata, jejich zdraví a pohodu v případě zahájení činnosti. Jak vykládat pojem pohoda ? Děkuji.
Pohodou zvířat rozumíme vyvážený stav, ve kterém je zvíře schopno se svými vlastními silami bezproblémově vyrovnat s působením životního prostředí. Pojem „pohoda“ zákon č. 246/1992 Sb... [pokračování]
 
31.07.2007 14:49 Čestmír Rochovanský Poplatek za vyřízení spisu, sdělování informací o přestupkovém řízení
Přestupky, které se týkají místních občanů za naši obec řeší komise pro projednávání přestupků v krajském městě. Za tento úkon si účtuje 500 . Zajímalo by nás, jaká je možnost dát tento poplatek zaplatit viníkovi. Děkuji.
Poplatek za projednání přestupku jinou obcí po pachateli přestupku nelze vymáhat. Povinnosti lze ukládat pouze na základě zákona a vymáhat určité plněné lze pouze na základě nároku, opírajícího se o zákon... [pokračování]
 
 

Naše akce

Přehled termínů a míst konání
program
 


Soutěž
Knihovna JINAK

Přihlašování knihoven:
19. února – 9. března 2018

Naši partneři

 

Kalendář

27. února 2018

49. Den malých obcí

Prostějov
27. února 2018

Den starostů v rámci veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA
28. února 2018

Krajská setkání - Plzeňský kraj

Parkhotel Plzeň (sál Conferenza) U Borského parku 31, Plzeň
28. února 2018 14:30-15:30

Rada Svazu - mimořádné zasedání

Plzeň, Parkhotel
 
1. března 2018

Krajská setkání - Karlovarský kraj

Krajský úřad Karlovarského kraje (zastupitelský sál) Závodní 353/88, Karlovy Vary

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje