Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 5
ne ne 2

Zajímavosti ze Svazu

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 692 obcí, tj. 43,04 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 303 454 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,68 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy
Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy

Již podruhé v historii Česká republika převzala dne 19. května 2017 předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy. Do 15. listopadu 2017 tak přebírá zodpovědnost za směřování a aktivity Rady Evropy, organizuje konference a semináře, je hlavním činitelem při řešení aktuálních politických otázek v mandátu této instituce a zajišťuje doprovodný kulturní program, kterým se daná země po dobu předsednictví prezentuje ve Štrasburku, sídle Rady Evropy. Předsednictví ČR se týká všech úrovní instituce včetně Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny
Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny

Kancelář Svazu navštívila dne 25. ledna 2017 delegace Asociace malých měst Ukrajiny v čele s jejím předsedou Michailem Kozyrevem a primátorem města Ivano-Frankovsk Ruslanem Marcinkivem. Delegaci přivítali předseda Svazu František Lukl a výkonný ředitel Svazu Dan Jiránek, kteří ukrajinské hosty seznámili s činností Svazu a se strukturou samospráv v České republice. Jednání se také zúčastnili zástupci Česko-Středoasijské obchodní komory v čele s jejím prezidentem Jiřím Nestávalem a vice-prezidentem a honorárním konzulem ČR na Ukrajině Igorem Titarenkem, kteří návštěvu ukrajinské delegace zprostředkovali.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze
Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze

Titul Komunální politik roku 2016 patří starostce Zuzaně Čihákové z Kouřimi na Kolínsku za její nevšední projekt Posilování komunity dobrovolnickou prací a dárcovstvím.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna: Přestupky

Právní poradna nabízí členům Svazu měst a obcí České republiky možnost  bezplatné právní konzultace a to buď:

  •          telefonicky na čísle 226 257 505 od pondělí do čtvrtka od 12:00 do 18:00 hodin nebo
  •         e-mailem na adresu poradna@odpovednyzastupitel.cz nebo
  •         prostřednictvím formuláře na těchto stránkách (vyžadují přihlášení).

Dotazy měst a obcí, které nejsou členy Svazu, jsou zpoplatněny částkou 500 Kč + DPH za dotaz.

Právní poradna poskytuje právní poradenství týkající se činnosti obcí. Poradenství se netýká oblasti daní, účetnictví nebo otázek související se mzdovým účetnictvím včetně platových tarifů.

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

08.03.2012 12:36 Miroslav Solar Únik zvířete a přestupek podle zákona na ochranu zvířat proti týrání
Dobrý den. V poslední době jsme několikrát řešili volné pobíhání psů po veřejném prostranství. Důvodem byla skutečnost, že pes utekl svému majiteli, protože byl nedostatečně zajištěn. Otázka zní, zda je možné volné pobíhání psů v tomto případě řešit jako přestupek podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Děkuji Vám za odpověď.
Pokud dojde k volnému pohybu psa bez jakéhokoliv dozoru majitele, lze takové jednání chovatele kvalifikovat jako porušení § 27 odst. 2 písm. f) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,... [pokračování]
 
26.09.2011 09:01 Stanislava Maloušková, Bc. Sdělování informací o výsledcích přestupkového řízení
Obracíme se na Vás s dotazem ve věci zasílání pravomocných rozhodnutí Policii ČR u všech přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku, které nám jako správnímu orgánu Policie ČR oznámí. Asi od poloviny měsíce srpna 2011 uvádí Policie ČR na oznámení přestupku následující: "Dle § 67/4 z.č. 200/1990 Sb., jako oznamovatel žádáme o vyrozumění, dále dle § 38 z.č. 500/2004,... [pokračování]
Jiné osoby než účastníci řízení nebo jejich zástupci mají možnost seznamovat se s pravomocnými rozhodnutími ve správním řízení právě prostřednictvím nahlížení do spisů podle § 38 správního řádu. Tyto... [pokračování]
 
24.02.2011 12:29 Jaroslav Rožánek Odpadní vody - vtékání na obecní cestu a sousední pozemek jiného vlastníka
Občan prostřednictvím čerpadla umístěného na svém pozemku či uvnitř domu odvádí z roury v podezdívce svého domu odpadní vodu na obecní cestu a poškozuje a z této cesty voda dále odtéká na pozemek souseda a vtéká pod základy jeho domu. Ačkoliv byl na závadné chování občan upozorněn a neučinil nápravu, bude takové pokračující jeho chování možno řešit dle zák.č. 200/1990 Sb, o přestupcích a jako přestupek proti občanskému soužití apod... [pokračování]
Z popisu v dotazu usuzuji, že se jedná o odpadní vody ve smyslu srážkové vody, nikoliv o vypouštěné vody odpadní z domácnosti, která by měla být řešena kanalizací, septikem a pod. Dotaz lze rozdělit na... [pokračování]
 
07.07.2008 16:39 Ludmila Neuvirtová Přestupky
Je možné, aby starosta obce, která s jinou obcí uzavřenou veřejnoprávní smlouvu (VPS) na projednávání přestupků, byl obcí projednávající přestupky pověřen dle ust. § 84 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozd. předpisů, k ukládání a vybírání pokut v blokovém řízení? Nebo tím, že je uzavřena VPS, toto pověření možné není?
Z ustanovení § 84 odst. 3 a § 85 odst. 4 skutečně vyplývá možnost, aby byla určitá osoba orgánem příslušným k projednávání přestupků pověřena k ukládání a vybírání pokut v blokovém řízení (byť... [pokračování]
 
31.03.2008 10:17 Je tzv. špehování a pronásledování přestupkem?
Řešíme případ, kdy pachatel zasílá bývalé přítelkyni série e-mailů a textových zpráv, čeká na ni před domem, sleduje ji cestou na nákup a na procházkách s dítětem a i jinak ji neustále obtěžuje. Policie tvrdí, že nejde o trestný čin, a podle našeho názoru nelze použít ani zákon o přestupcích – jak máme postupovat?
Popsané jednání lze stíhat jako přestupek proti občanskému soužití dle § 49 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích (schválnost, hrubé jednání), byť některá dílčí jednání na první pohled znaky přestupku nevykazují... [pokračování]
 
10.12.2007 09:08 Doručování na adresu trvalého pobytu a na adresu ohlašovny v přestupkovém řízení
Nový správní řád přinesl podstatné změny v doručování i v charakteru institutu trvalého pobytu. Zatímco za platnosti „starého“ správního řádu bylo třeba doručovat na adresu, kde se účastník řízení (svědek či jiná dotčená osoba) fakticky zdržuje, dle „nového“ správního řádu se klíčovým pro doručování stala adresa trvalého pobytu adresáta, a to bez ohledu na to, zda se tu daná osoba fakticky zdržuje či nikoliv... [pokračování]
1. Doručování dle „starého“ správního řádu Předchozí úprava vedla ke dvěma postupům v doručování v závislosti na tom, zda správní orgán, nucený doručit na adresu faktického pobytu, adresáta... [pokračování]
 
30.11.2007 15:19 Domácí násilí v přestupkovém řízení
Řízení o přestupku charakteru domácího násilí patří mezi ta nejnáročnější, kdy se obce potýkají jak s nedostatkem důkazů, tak i s vysokými nároky odvolacích orgánů na kvalitu řízení a zvláště dokazování. Proto zveřejňujeme některá doporučení pro úředníky a úřednice přestupkových oddělení a přestupkových komisí, jak se lépe vypořádat s úskalími tohoto specifického druhu řízení.
Domácí násilí v přestupkovém řízení 1. Charakter domácího násilí, pachatelé a oběti Domácí násilí představuje závažnou formu kriminální činnosti, která vykazuje mnohá specifika odlišující... [pokračování]
 
15.10.2007 14:59 Obecní policieneuposlechnutí výzvy veřejného činitele, prokazování totožnosti, urážky a napadání strážníků obecní policie
Strážníci obecní policie se při výkonu služby potýkají s řadou problémů, občané často odmítají uposlechnout výzev či pokynů strážníků, obecní policie se stává terčem urážek nebo zesměšňování, a množí se i případy fyzického napadání strážníků, aniž by byly řešeny jako trestný čin. Na řadu pak přichází právo přestupkové, resp. přestupková řízení vedená obecními úřady.
Obecní policie – neuposlechnutí výzvy veřejného činitele, prokazování totožnosti, urážky a napadání strážníků ze strany občanů 1. Úvod Se společenskými změnami, které přinesl listopad... [pokračování]
 
23.08.2007 15:44 Zákon na ochranu zvířat proti týrání - Pohoda zvířat
Dobrý den, V § 13a odst. 1 zák. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat prot týrání se hovoří o povinnosti 30 dnů před zahájením podnikání oznámit určité skutečnosti příslušné veter. správě a kromě jiného také být oznámeno, jakým způsobem bude zabezpečena péče o zvířata, jejich zdraví a pohodu v případě zahájení činnosti. Jak vykládat pojem pohoda ? Děkuji.
Pohodou zvířat rozumíme vyvážený stav, ve kterém je zvíře schopno se svými vlastními silami bezproblémově vyrovnat s působením životního prostředí. Pojem „pohoda“ zákon č. 246/1992 Sb... [pokračování]
 
31.07.2007 14:49 Čestmír Rochovanský Poplatek za vyřízení spisu, sdělování informací o přestupkovém řízení
Přestupky, které se týkají místních občanů za naši obec řeší komise pro projednávání přestupků v krajském městě. Za tento úkon si účtuje 500 . Zajímalo by nás, jaká je možnost dát tento poplatek zaplatit viníkovi. Děkuji.
Poplatek za projednání přestupku jinou obcí po pachateli přestupku nelze vymáhat. Povinnosti lze ukládat pouze na základě zákona a vymáhat určité plněné lze pouze na základě nároku, opírajícího se o zákon... [pokračování]
 
 

Naše akce

2. - 3. listopadu 2017

informace
registrace
program
video pozvánka

 

 

Naši partneři

 

Kalendář

19. října 2017 10:00-13:00

Jednání Školské komise

Praha, Kancelář Svazu
 
20. října 2017

Principy územního plánování evropských měst

Praha
20. října 2017 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Praha, Kancelář Svazu
 
24. října 2017

Výroční konference IROP „Kulturní dědictví ze strukturálních fondů"

1. listopadu 2017 15:00-17:00

Komora obcí

Praha 9, Clarion Congress Hotel Prague
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje