Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 118
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 0
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 30
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 16
jinak jinak 1

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna: Přestupky


Připravili jsme novou podobu služby právní poradna pro obce, kterou naleznete na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.

Pro plné užívání služeb právní poradny je nutné provést nové přihlášení (nejedná se o stejné přihlašovací údaje, jaké doposud používáte pro přihlášení na webové stránky Svazu). Musíte použít speciální přihlašovací údaje, které od provozovatele služby (KVB advokátní kancelář s.r.o.) obdržíte.

Dále prosím postupujte dle instrukcí na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz

Právní poradnu můžete využívat za účelem:

  • zodpovídání písemných dotazů formou zpřístupnění databáze již zodpovězených dotazů,
  • zodpovídání písemných dotazů formou individuálně zpracované odpovědi,
  • zodpovídání telefonických dotazů.

Pro podrobnější informace o službách právní poradny využijte sekci Nápověda, kterou lze nalézt na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.
 


Níže naleznete databázi dotazů z původní platformy právní poradny:

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

04.05.2016 09:21 Zbyšek Šaněk Sousedské spory
Občan si stěžuje na souseda, že ho obtěžuje střílením z poplašné pistole. Dva sousedi, kteří bydlí cca 100 m za obcí a mají časté sousedské spory a momentálně se jeden rozhodl, že toho druhého bude obtěžovat střílením z poplašné pistole. Jakým způsobem poškozený postupovat? Hlavně se jedná o způsob dokazování, zda v této věci stačí svědecká výpověď.
Jestliže nelze sousedský spor vyřešit smírně, je jediným řešením v dané věci podat žalobu na zdržení se činnosti, která je předmětem sporu. Obecně lze říci, že dokazování v případě sousedských sporů je značně obtížné... [pokračování]
 
13.02.2016 20:17 Miroslav Mařík Přestupek
Dobrý den, dostali jsme stížnost jednoho majitele pozemku na druhého majitele sousední nemovitosti. Druhý znečišťuje prvnímu ornou půdu popelem, odpadem z chovu ptactva a kalem z jímky. Jaký je postup obecního úřadu v řešení stížnosti. Prestupkovou komisi jsme přenesli veřejnoprávní smlouvou na město Velvary. Děkuji za odpověď.
V případě úmyslného poškozování cizího majetku by se mohlo jednat o přestupek proti majetku dle § 50 odst. 1 písm. a), za který lze uložit pokutu 15 000 . Aby však byla naplněna skutková podstata... [pokračování]
 
14.01.2015 08:15 Vítězslav Škuthan
Dobrý den, prosím o sdělení informace k problematice sdělení o pověsti občana naší obce. Obrátila se na nás obyvatelka naší obce s tím, že problémy se svým bývalým přítelem, ten fyzicky napadá a slovně vyhrožuje. Celou situaci hlásili na Policii ČR jako trestní čin. Policie po letmém prošetření předala celou záležitost přestupkové komisi. Tím, že se jedná o nebezpečného jedince, chce ohrožovaná... [pokračování]
Dobrý den, zpráva o pověsti z místa bydliště může sehrát důležitou úlohu. Při dobrém zpracování ukáže především míru resocializace jedince i jeho rodiny, oblíbenost nebo naopak problémovost. Nejčastěji... [pokračování]
 
11.12.2014 19:59 Čestmír Rochovanský Užívání nájemního bytu
Obec Přáslavice vlastní obecní nájemní byty. Následující výzvu nám zaslal jeden nájemník. Věc : Výzva k odstranění nedostatků v užívání nájemního bytu. Vyzývám pronajímatele obecního bytu v přízemí č.p. 213 v obci Přáslavice, aby učinil opatření k zamezení úniku tepla z objektu v souladu s ustanovením zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií. V přízemním bytě nacházejícím se pod pronajatou bytovou... [pokračování]
Výzva nájemníka není postavena na existujícím a účinném právním základě, a proto je možné s naložit jakožto s běžnou stížností nájemníka vůči pronajímateli. Otevřená okna za účelem větrání v bytě níže... [pokračování]
 
10.12.2014 16:07 Vojtěch Fabík Prominutí pokuty
Obec zřízenou komisi pro projednávání přestupků. Ta uložila občanovi za volně pobíhajícího psa pokutu ve výši 10 000,- . Vzhledem k tomu, že se jedná o sociálně slabšího občana, rada obce schválila dohodu o splátkách dluhu, občan by měl pokutu zaplatit nejdéle do 18 měsíců. Může rada obce v rámci samosprávné působnosti prominout část pokuty (dle § 102 odst. 3 zákona o obcích) i když pokutu udělila... [pokračování]
Není to možné, jelikož pokuta byla uložena pravomocným rozhodnutím, do kterého již není možné zasáhnout. V úvahu připadají 3 řešení, které však v této situaci zřejmě nebudou použitelná: obnova řízení (kterou... [pokračování]
 
07.10.2014 14:06 Dagmar Novosadová Chov slepic
Dobrý den, prosíme o názor, radu, případně návrh v postupu řešení stížnosti občanky naší obce. Stěžuje si na zápach z chovu slepic a prasat souseda v zastavěném území obce, který na svém nevelkém pozemku, sousedícím se zahradou stěžovatelky, chová cca 60 slepic a několik prasat. Občanka si stěžuje na šířící se zápach, který je patrný na jejím pozemku a nemožnost či snížený komfort užívání zahradního posezení... [pokračování]
PRÁVNÍ PORADNAOdborné poradenské centrum pro obce Téma: Chov zvířat-SMO Datum: 20.11.2014 Související ustanovení zákona: Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Zákon č. 183/2006 Sb., stavební... [pokračování]
 
12.06.2014 07:11 Martina Patrovská
Naše obec nemá žádnou vyhlášku upravující použití zábavné pyrotechniky a nebo organizaci zábavy. Můžeme i tak regulovat - např. povolením rady apod.- pořádání oslav, zábav a použití ohňostroje, zkrácení doby nočního klidu? Nejedná se zatím o časté nebo pravidelné akce, spíše rodinné oslavy občanů nebo občasné zábavy. Nicméně při každé takové akci se objeví stížnosti.
Dobrý den, hlučné činnosti v obci lze regulovat obecně závaznou vyhláškou. Rada města uděluje výjimku z této vyhlášky. Doba nočního klidu je stanovena od 22. do 6. hodiny dle zákona č. 200/1990 Sb.,... [pokračování]
 
28.01.2014 17:29 Marcela Veidenthalerová
Kdo vyřeší volné pobíhání psa po katastru obce. V obci platí obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Majitel psa byl několikrát upozorněn ústně, posléze i písemně, ale k nápravě nedošlo. Může ho místní úřad pokutovat? Jak celou situaci vyřešit s majitelem. Děkuji za odpověď M.Veidenthalerová
Pokud máte v obci obecně závaznou vyhlášku, která stanoví pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství, pak volné pobíhání psa je přestupkem podle přestupkového zákona, konkrétně § 46 odst... [pokračování]
 
07.03.2013 12:49 Jitka Tůmová
Prosím o sdělení, zda musíme sdělit účastníkům řízení, kdo byl členem v přestupkové komisi?
Odpověď Účastníci přestupkového řízení mají právo znát složení přestupkové komise, která v jejich věci rozhoduje. Odůvodnění odpovědi Obec může mít zřízenu přestupkovou komisi jako orgán rady obce... [pokračování]
 
22.05.2012 16:03 Josef Uhlík Počet členů přestupkové komise
Dobrý den, v naší obci je zřízena přestupková komise ve složení předseda a tři členové. Je nějakým předpisem stanoveno kolik členů by měla mít tato komise? Děkuji za odpověď.
Ano, tuto podmínku stanoví zákon o přestupcích. Komise je tříčlenná, v jejímž čele stojí předseda, který musí mít právní vzdělání nebo zvláštní odbornou způsobilost pro projednávání přestupků. §... [pokračování]
 
 

Naše akce

Přehled termínů a míst konání
program
 


Soutěž
Knihovna JINAK

Přihlašování knihoven:
19. února – 9. března 2018

Naši partneři

 

Kalendář

27. února 2018

49. Den malých obcí

Prostějov
27. února 2018

Den starostů v rámci veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA
28. února 2018

Krajská setkání - Plzeňský kraj

Parkhotel Plzeň (sál Conferenza) U Borského parku 31, Plzeň
28. února 2018 14:30-15:30

Rada Svazu - mimořádné zasedání

Plzeň, Parkhotel
 
1. března 2018

Krajská setkání - Karlovarský kraj

Krajský úřad Karlovarského kraje (zastupitelský sál) Závodní 353/88, Karlovy Vary

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje