Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna: Životní prostředí

Právní poradna nabízí členům Svazu měst a obcí České republiky možnost  bezplatné právní konzultace a to buď:

  •          telefonicky na čísle 226 257 505 od pondělí do čtvrtka od 12:00 do 18:00 hodin nebo
  •         e-mailem na adresu poradna@odpovednyzastupitel.cz nebo
  •         prostřednictvím formuláře na těchto stránkách (vyžadují přihlášení).

Dotazy měst a obcí, které nejsou členy Svazu, jsou zpoplatněny částkou 500 Kč + DPH za dotaz.

Právní poradna poskytuje právní poradenství týkající se činnosti obcí. Poradenství se netýká oblasti daní, účetnictví nebo otázek související se mzdovým účetnictvím včetně platových tarifů.

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

31.03.2008 17:42 marcela coufalová Povolení k vypouštění odpadních vod
K získání povolení vypouštění odpadních vod stávající kanalizace musíme mít vyjádření vlastníků ( paspart kanalizace ), že souhlasí a nemají námitek proti stávajícímu umístění kanalizace ve správě obce, která se nachází na soukromém pozemku. Jedná se o kanalizaci, která se na soukromém pozemku nachází asi 50 let. Jeden z vlastníků nám tento souhlas nedal, bez tohoto souhlasu nezískáme jako obec povolení k vypouštění odpadních vod... [pokračování]
Vzhledem k tomu, že v tomto případě je kanalizace stavbou na cizím pozemku, je třeba, aby obec získala souhlasy všech dotčených vlastníků, pokud sama pozemky nevlastní. Není povinností ovšem obce, umístit... [pokračování]
 
19.04.2007 20:50 Tomáš Melč Malý zdroj znečištění ovzduší
Podle čeho mohu rozhodnout, jestli malý zdroj znečištění ovzduší (lakovna), dodržuje přípustnou míru obtěžování zápachem? Limity, které se dají měřit, pro malý zdroj myslím neexistují. Dochází k porušení §12 e) zákona 86/2002 Sb. (o ochraně ovzduší) jestliže existují stížnosti dvou sousedů na zápach těkavých látek? Co je to přípustná míra obtěžování zápachem? Poradíte jak asi postupovat? Děkuji... [pokračování]
Přípustná míra obtěžování zápachem je stav pachových látek ve vnějším ovzduší, kterého je třeba dosáhnout, pokud je to běžně dostupnými prostředky možné, odstraněním nebo omezením obtěžujícího pachového vjemu (např... [pokračování]
 
14.03.2007 11:37 Jana Hejlová Povolení ke kácení stromu
V zastavěné části naší obce roste blízko vchodu a vjezdu do soukromého objektu na obecním pozemku jasan ztepilý.Kmen stromu je 25 cm od vchodových vrátek a 115 cm od kamenného sloupu vrat. Kořeny před vchodovými vrátky překáží. Obvod kmene je 293 cm, průměr koruny cca 19 m a vysoký cca 17 m. Máme vypracovaný znalecký posudek, z něhož vyplývá, že se jedná o zdravý strom a není v dohledné době žádný důvod k pokácení... [pokračování]
Nachází-li se dřeviny mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa (obecně les) je orgánem oprávněným rozhodnout o povolení kácení dřevin místně příslušný obecní úřad. Povolení není třeba, pokud strom obvod... [pokračování]
 
05.11.2006 11:55 Jan Caha Kácení dřevin
Dobrý den, zajímalo by ,kdo vydává povolení k pokácení stromu/ů na obecním pozemku jenž jsou mimo les s obvodem hodně přes 1m a bezprostředně nikoho a nic neohrožují? Může toto povoléní vydávat obecní úřad? Domnívám se totiž,že o vydání povolení rozhoduje příslušný orgán ochrany přírody. Předem děkuji
Nachází-li se dřeviny mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa (obecně les) je orgánem oprávněným rozhodnout o povolení kácení dřevin místně příslušný obecní úřad. Povolení není třeba, pokud strom obvod... [pokračování]
 
02.01.2006 00:00 Arnošt Vaněk
Ke dni 31.12.2005 jsme jako město usnesením ZM zrušili příspěvkovou organizaci Domovní správa (DS). Jelikož RM odvolala ředitele DS z jeho funkce ke konci roku 2005, zůstal však ve stavu jako zaměstnanec města. Nyní máme potřebu s ním ukončit pracovní poměr, jelikož pro něj nemáme jako město uplatnění. Dostali jsme radu, abychom mu nyní dali výpověď, protože se zrušil zaměstnavatel. Pracovník je nyní... [pokračování]
Zrušením příspěvkové organizace přecházejí její práva a závazky na zřizovatele27 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) a ředitel... [pokračování]
 
02.01.2006 00:00 Pavla Vavrošová
Ve vnitřním platovém předpisu chceme využít § 6 odst. 1 písm. a) a určit platový tarif zaměstnancům zařazeným v 1. - 4. platové třídě. Je možno určit platový tarif absolutní částkou nebo je nutno stanovit pravidla pro určení platového tarifu?
V praxi existují některé případy, kdy způsob určení platového stupně na základě započtené praxe, tj. podle § 4 nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,... [pokračování]
 
22.03.2004 00:00 Ing.Josef Zajíc
Věc: Novela zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon) V katastrálním území naší obce se na základě rozhodnutí stavebního úřadu těží již 15 let cca. 500 000 tun štěrkopísku ročně. Jak z uvedeného vyplývá, nebyl zde stanoven dobývací prostor a tudíž těžící firma neplatí úhrady nejen za dobývací prostor (odst. 1 dle § 32a), ale ani za úhradu z vydobytých prostor (odst. 2 dle § 32a). Podle našich informací se... [pokračování]
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/1998 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších... [pokračování]
 
04.03.2004 00:00 Ivo Kubín
Město chce motivovat občany k třídění odpadu. Jednou z myšlenek je oddělený sběr papíru s přímou vazbou na OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru...kom.odpadů.Jak nejlépe formulovat v souladu s platnou legislativou do OZV částečné osvobození osoby, které doloží městu doklad o určitém množství odevzdaného papíru do sběrny - např.při 100kg - snížení poplatku o 50,-,...
Úlevy a případné osvobození poplatníka místního poplatku od poplatků umožňuje obci § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. “Poplatky zavede obec obecně závaznou... [pokračování]
 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

17. ledna 2018

Seminář k nové právní úpravě odměňování členů zastupitelstev

Praha, MV ČR
17. - 18. ledna 2018

Společné zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a Rady Asociace krajů ČR

Skalka, okres Hodonín
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
20. února 2018

49. Den malých obcí

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje