Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 159
ne ne 50

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna: Životní prostředí

Právní poradna nabízí členům Svazu měst a obcí České republiky možnost  bezplatné právní konzultace a to buď:

  •          telefonicky na čísle 226 257 505 od pondělí do čtvrtka od 12:00 do 18:00 hodin nebo
  •         e-mailem na adresu poradna@odpovednyzastupitel.cz nebo
  •         prostřednictvím formuláře na těchto stránkách (vyžadují přihlášení).

Dotazy měst a obcí, které nejsou členy Svazu, jsou zpoplatněny částkou 500 Kč + DPH za dotaz.

Právní poradna poskytuje právní poradenství týkající se činnosti obcí. Poradenství se netýká oblasti daní, účetnictví nebo otázek související se mzdovým účetnictvím včetně platových tarifů.

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

30.10.2012 14:16 Roman Máca Počet odpadových nádob na 1 domácnost
Ještě jednou dobrý den, je možno stanovit pro občany množství odpadových nádob na směsný kom. odpad pokud je OZV stanoven Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle zák. 565/1990 Sb., o místních poplatcích? Např. 1 nádoba (popelnice) na 1 osobu v RD vytápěném plynem? Nebo 4 nádoby na RD vytápěný tuhými palivy - uhlím? nebo podle jakýchkoli jiných kriterií... [pokračování]
Odpověď Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů nelze účtovat podle objemu odpadu. Vámi požadovaného účelu lze dosáhnout obecně... [pokračování]
 
30.10.2012 13:56 Roman Máca Poplatky za odpady
Jaký je rozdíl mezi úhradou za shromažďování kom. odpadů od fyzických osob na základě smlouvy (§17,odst.5 zák. o odpadech) a mezi stanovením a vybíráním poplatku dle OZV za komunální odpad (§ 17a, odst. 1 zák. o odpadech). Bylo by ev. možno získat nějaký odkaz na vzory smlouvy či vzor takové OZV, nebo kontakt na fundovaného pracovníka který by poradil?
Odpověď Rozdíl spočívá zejména v tom, že smlouvu s každou fyzickou osobou, od které chcete inkasovat úhradu za komunální odpad, je potřeba uzavřít písemně. Tuto smlouvu však musí dotčené osoby podepsat... [pokračování]
 
17.07.2012 10:54 Ing. Markéta Moravcová Nález zvířete
Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem, co dělat v případě, kdy se na obec obrátí majitelka útulku pro opuštěné kočky s tím, že byla přinesena zubožená kočka nalezená v naší obci, a nyní chce zaplatit 3 tis. za péči o ni (v částce je zahrnuta i kastrace kočky). Na úřad toto přišla oznámit po 5 dnech, kdy se o zvíře starala. Předpokládám, že je obec povinna postarat se o nalezenou věc - v tomto... [pokračování]
Útulek je v pozici nálezce ztracené věci, která by měla být odevzdána obci. Útulkem dosud vynaložené výdaje mohou být nárokovány pouze po vlastníkovi zvířete. Obec se vlastníkem stává po uplynutí 6... [pokračování]
 
14.05.2012 15:05 Ing. Petr Kukla Škody způsobené bobrem
Dobrý den, asi třetím rokem máme na našem rybníku bobra. Pominuli škody na dřevinácha a neustále přicpávání stavidla a koryta obtočného kanálu máme zde nový problém a to v podobě narušení hráze, oddělující rybník od obtočného kanálu. Bobr si postupnými hrázkami v obtoku navýšil hladinu v kanále a následně propojil svými norami vodní hladiny rybníka a v kanálu. Po odstranění hrázek v obtočném kanálu... [pokračování]
Škody způsobené rozrůstající se populací bobra evropského na dřevinách a vodních dílech jsou stále závažnějším problémem zejména na jižní Moravě. Známý je např. případ Lednicko-valtického areálu. Bobr... [pokračování]
 
01.03.2012 17:10 Barbora Novotná Schvalování smlu o zapojední se do systému nakládání s odpady
Naše město nabízí podnikatelům možnost zapojení do systému nakládání s odpady ve městě. Pokud se podnikající fyzické osoby a právnické osoby účastní systému nakládání s odpadem zavedeného obcí na základě smlouvy podle §17 odst. 6 zákona o odpadech, je výše sjednané ceny vždy závislá na dohodě stran. Rada města svým usnesením schválila smluvní cenu za zneškodňování směsného komunálního odpadu od... [pokračování]
K platnému uzavření každé popsané smlouvy je třeba schválení radou obce. Na věci nic nemění, že rada předem stanovila některé podmínky pro uzavírání smluv. Každá smlouva je novým závazkem. Rada obce může... [pokračování]
 
27.02.2012 10:48 Mgr. Ondřej Benešík Spalování nebezpečného odpadu a možnosti obce
Dobrý den, podle občanů žijících nedaleko firmy vyrábějící zahradní nábytek, dochází v této firmě ke spalovní látek, které silně zapáchají a mohou být zdraví nebezpečné. k tomu docházet v kotlech na tuhá paliva. 1. Jaké obec pravomoci toto prověřit? 2. Na jakou instituci by se měla obec nebo dotčení občané obrátit s žádostí o prošetření. Děkuji. S pozdravem Ondřej Benešík, starosta Strání
Danou problematiku komplexně upravuje zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, který je v technických podrobnostech proveden řadou podzákonných předpisů. Pravomoci obce a příslušnost orgánů státní správy... [pokračování]
 
31.01.2012 22:18 Marie Sytná Převzetí stavby do majetku obce - pozemkové úpravy
Dobrý den, v sedmdesátých letech bývalé JZD, které je nyní v likvidaci, obdělávalo pozemek, který zatrubnilo a tato stavba slouží dodnes k odvádění dešťových vod z ostatních pozemků.Tyto pozemky jsou v dnešní době vráceny majitelům a obdělávají je zemědělská družstva nebo soukromí zamědělci.V naší obci nyní probíhají Komplexní pozemkové úpravy, které jsou před schválením společných zařízení. V pozemkových... [pokračování]
K doporučení určitého postupu je nezbytné nejprve vyřešit několik dílčích otázek. Zaprvé je třeba se vypořádat s otázkou, zdali předmětné potrubí povahu samostatné věci. Občanský zákoník upravuje... [pokračování]
 
30.01.2012 11:37 Jaroslav Kareš volné pobíhání psů
Jaké možnosti obec (mimo přestupkové řízení), aby ochránila občany před nezodpovědným vlastníkem psa?
Obec při řešení situace volného pobíhání psů různé možnosti s ohledem na to, jaké problémy ji tíží. Pokud nedojde k tak závažnému porušení předpisů, které by bylo možné kvalifikovat jako trestný čin,... [pokračování]
 
27.10.2011 17:47 Rudolf Fiala Klasifikace čističek odpadních vod
Jak jsou posuzovány ČOV - jako vodní dílo podlehající stavebnímu povolení a následně kolaudačnímu rozhodnutí a nebo jen jako drobná stavba ,na kterou stačí ohlášení drobné stavby na stavebním úřadu. Děkuji za odpověď
Pokud by se jednalo o vodní dílo určené pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, postačovalo by ohlášení příslušnému vodoprávnímu úřadu. V opačném případě je vyžadováno stavební povolení... [pokračování]
 
13.10.2011 08:55 Petr Stejskal Napojení domů na kanalizační síť - vynucovací možnosti obce
Obec za podpory poskytnuté dotace ze SFŽP buduje splaškovou kanalizaci v obci. V rámci žádosti a uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace se zavázala splnit určité limity čištění odpadních vod a napojení objektů na kanalizační síť. Jedná se o obec se staršími rodinnými domy, kde odpadní vody jsou z největší části likvidovány v septicích se vsakováním, jak bylo v minulosti běžné, dále z jímek a pouze vyjímečně malé domovní čistírny... [pokračování]
I. Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci... [pokračování]
 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
16. ledna 2018 13:00-15:00

Předsednictvo Komory měst

Praha, Kancelář Svazu
 
17. ledna 2018

Seminář k nové právní úpravě odměňování členů zastupitelstev

Praha, MV ČR
17. - 18. ledna 2018

Společné zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a Rady Asociace krajů ČR

Skalka, okres Hodonín
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje