Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 172
ne ne 54

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna: Životní prostředí

Právní poradna nabízí členům Svazu měst a obcí České republiky možnost  bezplatné právní konzultace a to buď:

  •          telefonicky na čísle 226 257 505 od pondělí do čtvrtka od 12:00 do 18:00 hodin nebo
  •         e-mailem na adresu poradna@odpovednyzastupitel.cz nebo
  •         prostřednictvím formuláře na těchto stránkách (vyžadují přihlášení).

Dotazy měst a obcí, které nejsou členy Svazu, jsou zpoplatněny částkou 500 Kč + DPH za dotaz.

Právní poradna poskytuje právní poradenství týkající se činnosti obcí. Poradenství se netýká oblasti daní, účetnictví nebo otázek související se mzdovým účetnictvím včetně platových tarifů.

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

01.06.2017 16:22 Hana Soukalová Místní poplatek za nakládání s komunálním odpadem
V případě, že jde o platbu za nemovitost, ve které není přihlášená k trvalému pobytu žádná osoba, může se jednat o nemovitost nezkolaudovanou, nezapsanou na KN, ale užívanou?
V tomto případě se domníváme, že je možno požadovat místní poplatek za nakládání s komunálním odpadem na základě § 10b odst. 1 písm. b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů... [pokračování]
 
19.05.2016 12:33 Čestmír Rochovanský Pokuta za netřídění
Do obce se přistěhoval nový občan a do komunálního odpadu dává plasty, papíry, vyřazené elektrospotřebiče a další. Je tento občan nějak postižitelný, nebo ho můžeme pouze upozorňovat a přesvědčovat o správnosti a potřebě třídění. Děkuji za odpověď.
Za netřídění komunálního odpadu nelze fyzické osobě uložit jakoukoliv sankci. Fyzické osobě, která není podnikatelem, lze uložit sankci pouze za odložení elektrozařízení mimo místa k tomu určená nebo mimo... [pokračování]
 
07.01.2015 12:15 Jana Mikovcová Prodej přípojky
Dobrý den, naše obec v nimulosti vybudovala v části obce kanalizaci s finanční podporou z dotací a v rámci této části stavby byly uznatelným nákladem i veřejné části přípojek. Nyní máme připravenu žádost o dotaci, kde veřejné části přípojek nejsou uznatelným nákladem. Zastupitelé navrhují, aby obec vybudovala veřejné části přípojek z vlastního rozpočtu. Jak však postupovat, abychom byli v souladu s platnou legislativou... [pokračování]
Vlastník vodovodní přípojky může být odlišný od vlastníka připojované nemovitosti, protože vodovodní přípojka není součástí pozemku (tedy i stavby). Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem... [pokračování]
 
11.09.2013 16:26 Jiří Lapáček Kácení dřevin
Dobrý den, jaký je správný postup při povolování kácení dřevin u objektů využívaných k individuální rekreaci? Děkuji
Odpověď: Prováděcí vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, nevyžaduje za určitých okolností kácet dřeviny na mimo-lesních územích vydání... [pokračování]
 
10.06.2013 08:48 Barbora Fűrstová Připojení ke splaškové kanalizaci
Po dostavbě splaškové kanalizace řešíme pár jednotlivců, kteří se na systém nenapojili a nereagují na výzvy obce k doložení, jakým způsobem nakládají s tímto odpadem. Je povinen tuto věc občan doložit a podle jakého zákona? Je možné že občan, soukromě hospodařící rolník sdělí orgánu OŽP, že svoje fekálie vyváží na svoje pole a OŽP je proti takovému argumentu bezmocná?
Na úvod je nutné uvést, že dle § 3 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích může obecní úřad v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají... [pokračování]
 
10.06.2013 08:39 Barbora Fűrstová Zrušení významného krajinného prvku
Obec převzala před 7 lety bývalý vojenský prostor, ve kterém byly ještě před jeho zřízením vyhlášeny 2 významné kajinné prvky. Po třiceti letech činnosti armády je situace diametrálně jiná, VKP zarostlo náletovými dřevinami a stromy. Je možné VKP zrušit, nebo alepsoň zmenšit výměru? Obec je novým vlastníkem pozemků a přoč by měla nechat lokalitu čistit a udržovat, když se zde určitě většina chráněných rostlin nevyskytuje.... [pokračování]
Existují dva typy významných krajinných prvků (dále jen „VKP“). Prvním typem jsou VKP ze zákona, kterými jsou všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Druhým typem... [pokračování]
 
10.04.2013 10:54 Jaromír Jirka Odstranění černé skládky
Na katastru obce, podle cesty v odlehlé lokalitě, vznikla v minulosti černá skládka. Na náklady obce byla odstraněna, ale došlo k obnovení. Skládka je na pozemku státu, ve správě Státního pozemkového úřadu. Kdo je povinen skládku odstranit a celou záležitost uhradit ? Jedná se o povinnost vlastníka pozemku nebo obce ? Děkuji za odpověď, Jaromír Jirka, starosta obce Martínkovice
Odpověď V prvé řadě je třeba konstatovat, že existence tzv. ‚‚černých skládek‘‘ představuje problém, kterému v českém legislativním prostředí chybí komplexní právní úprava. Možnosti... [pokračování]
 
15.11.2012 13:37 Karel Týzl Poplatek za odpad u bytů, které vlastní právnické osoby
Dobrý den. Rád bych se zeptal na problematiku výběru poplatků za odpad v tomto konkrétním případě. Právnická osoba vlastní několik bytových domů, kde jsou v nájmu buď lidé, kteří jsou zde přihlášeni k trvalému pobytu (zpravidla to jsou zaměstnanci právnické osoby) a nebo nájemci bez trvalého pobytu. O objektů jsou nádoby na odpad, které vyváží svozová firma mající smlouvu s obcí. Právnická osoba ... [pokračování]
Odpověď Nikoliv, dle § 10b odst. 1, jsou stále poplatníky tohoto místního poplatku pouze fyzické osoby, nikoliv osoby právnické. Odůvodnění odpovědi Podle novelizovaného znění § 10b zákona... [pokračování]
 
14.11.2012 11:18 Dana Dvořáková Poplatek za odpady
Obec zpoplatňuje systém likvidace odpadů formou OZV. Podle platného zákona se výše poplatku za osobu v obci skládá ze dvou částí, přičemž první je paušální ve výši 250,- za osobu a druhá se do výše 750,- za osobu odvozuje z nákladů obce za sběr a likvidaci netříděného komunálního odpadu. Můj dotaz zní, zda součet těchto dvou složek poplatku (paušální a vypočtené) kromě limitu 1000,- za... [pokračování]
Odpověď Nikoliv. 1000 korun je maximální částka, přičemž výpočet složky stanovené podle nákladů musí být doložen. V případě tohoto poplatku nejsou zákonem dány ani žádné úlevy a osvobození (ty může... [pokračování]
 
12.11.2012 15:48 Jaroslav Kareš OZV o místním poplatku za odpad
Obec Děpoltovice na svém prosincovém zasedání zastupitelstva chce vydat novou Obecně závaznou vyhlášku "O nístním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů", ve které budou zohledněny zvýšené náklady na odvoz a uložení komunálního odpadu. Ve vzoru vyhlášky, kterou vydalo ministerstvo vnitra, se sazba poplatku vypočítá ze... [pokračování]
Odpověď Částku stanovenou na základě skutečných, celkových nákladů podle § 10b odst. 4 písm. b) zákona o místních poplatcích je opravdu nutné rozpočítat rovně na všechny poplatníky, jimiž jsou... [pokračování]
 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
13. února 2018

Krajská setkání - Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje (multimediální sál) U Jezu 642, Liberec
15. února 2018

Krajská setkání - Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje (Velký konferenční sál) Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem
20. února 2018

49. Den malých obcí

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje