Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 118
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 0
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 30
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 16
jinak jinak 1

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna: Církevní restituce, památky


Připravili jsme novou podobu služby právní poradna pro obce, kterou naleznete na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.

Pro plné užívání služeb právní poradny je nutné provést nové přihlášení (nejedná se o stejné přihlašovací údaje, jaké doposud používáte pro přihlášení na webové stránky Svazu). Musíte použít speciální přihlašovací údaje, které od provozovatele služby (KVB advokátní kancelář s.r.o.) obdržíte.

Dále prosím postupujte dle instrukcí na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz

Právní poradnu můžete využívat za účelem:

  • zodpovídání písemných dotazů formou zpřístupnění databáze již zodpovězených dotazů,
  • zodpovídání písemných dotazů formou individuálně zpracované odpovědi,
  • zodpovídání telefonických dotazů.

Pro podrobnější informace o službách právní poradny využijte sekci Nápověda, kterou lze nalézt na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.
 


Níže naleznete databázi dotazů z původní platformy právní poradny:

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

25.06.2012 14:35 Eva Havrdová
Obec je majitelem hřbitova, který od cca roku 1950 není užíván. Po odsunu Němců nebyl zprovozněn, obec se nyní snaží o jeho znovu uvedení do provozu. V loňském roce byla zveřejněna výzva pro majitele hrobů, aby se přihlásili k hrobovým místům a ke svému majetku. Toto nemělo žádný ohlas. Dnes se ozval údajný majitel , který žádá o to , aby si mohl náhrobní desku a kameny odvézt do Německa. O uložené ostatky zájem nemá... [pokračování]
Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů stanoví, že provozovateli veřejných pohřebišť mohou být obce, registrované církve anebo náboženské společnosti. V této souvislosti měly... [pokračování]
 
23.01.2012 08:37 Jan Malát Osvobození od daně v případě majetkového vyrovnání státu s církvemi
Dobrý den, řeší návrh na vrácení majetku církvím i platbu daně z nemovitostí z vrácených pozemků? Věříme, že rozsah osvobození zůstane v rozsahu § 4 odst. e) zákona č. 338/1992. Pokud církve budou vlastnit významný rozsah pozemků, ze kterých nebudou platit daň z nemovitostí, přijdou i obce o významnou část svých možných příjmů. Půjde tak o nepřímou dotaci státu na chod těchto církví? Církve by... [pokračování]
Návrh zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou předmětem upravuje mimo jiné také zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.... [pokračování]
 
16.09.2010 09:01 Ivo Novák
Dobrý den, římskokatolická farnost Zruč nad Sázavozu vlastní nemovitosti (pozemek a dvě budovy) na starém městském hřbitově. Hřbitov provozuje město. V současné době nejsou vztahy město - farnost smluvně upraveny. V minulosti byla uzavřena nájemní smlouva na jednu z nemovitostí. Ta pozbyla platnost. Farnost (arcibiskupství) navrhuje uzavřít s městem nájemní smlouvu (A7 hřbitov) za nájem symbolických 100 ročně... [pokračování]
Dle zákona č. 256/ 2001Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví) může provozovatel veřejného pohřebiště jeho provozování svěřit i jiné... [pokračování]
 
27.04.2007 13:42 Marie Kománková Obec jako zřizovatel nadace na záchranu památky
Dobrý den, může obec založit nadaci nebo nadační fond za účelem záchrany kulturní památky která je v soukromém majetku? Majitelé by se založením nadace příp. fondu souhlasili - byli by případně spoluzakladateli. Mohla bych pak tato nadace příp. fond čerpat prostředky z EU? Děkuji za odpověď
Obec může založit nadaci nebo nadační fond za účelem záchrany kulturní památky, i když je památka v soukromém vlastnictví jiného subjektu. Takto zřízená nadace nebo nadační fond může čerpat finanční prostředky... [pokračování]
 
13.12.2004 00:00 písemný dotaz
Dovoluji si požádat právní oddělení o rozbor situace, ve které se nyní nacházíme: Dne 18.2.2004 jsme obdrželi od Ministerstva kultury návrh vyhlášky o prohlášení území s historickým prostředím ve vybranných obcích jejich částech za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu. Dne 23.2.2004 jsme poslali zpět na MK vyjádření a připomínky k tomuto návrhu ve formě usnesení Zastupitelstva obce... [pokračování]
Způsob vyhlašování památkových zón upravuje § 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Podle odst. 1 tohoto ustanovení může Ministerstvo kultury po projednání... [pokračování]
 
01.04.2003 00:00 Alena Gachová- MÚ Příbor
Naše město na svém území umístěny kulturní památky (např.pomníky, kříže, pamětní desky), které nejsou vedeny v evidenci majetku města. Jak zavést uvedené památky do majetku města, když není znám vlastník, ale město o památky pečuje a vynakládá na jejich údržbu a opravy nemalé finanční prostředky. Za Vaši odpověď děkujeme.
Pro zjištění, kdo je skutečným vlastníkem kulturní památky je nutné se obrátit na Národní památkový ústav, který vede Ústřední seznam kulturních památek České republiky. V tomto seznamu jsou evidovány... [pokračování]
 
 

Naše akce

Přehled termínů a míst konání
program
 


Soutěž
Knihovna JINAK

Přihlašování knihoven:
19. února – 9. března 2018

Naši partneři

 

Kalendář

27. února 2018

49. Den malých obcí

Prostějov
27. února 2018

Den starostů v rámci veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA
28. února 2018

Krajská setkání - Plzeňský kraj

Parkhotel Plzeň (sál Conferenza) U Borského parku 31, Plzeň
28. února 2018 14:30-15:30

Rada Svazu - mimořádné zasedání

Plzeň, Parkhotel
 
1. března 2018

Krajská setkání - Karlovarský kraj

Krajský úřad Karlovarského kraje (zastupitelský sál) Závodní 353/88, Karlovy Vary

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje