Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 119
ne ne 32

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna: Doprava

Právní poradna nabízí členům Svazu měst a obcí České republiky možnost  bezplatné právní konzultace a to buď:

  •          telefonicky na čísle 226 257 505 od pondělí do čtvrtka od 12:00 do 18:00 hodin nebo
  •         e-mailem na adresu poradna@odpovednyzastupitel.cz nebo
  •         prostřednictvím formuláře na těchto stránkách (vyžadují přihlášení).

Dotazy měst a obcí, které nejsou členy Svazu, jsou zpoplatněny částkou 500 Kč + DPH za dotaz.

Právní poradna poskytuje právní poradenství týkající se činnosti obcí. Poradenství se netýká oblasti daní, účetnictví nebo otázek související se mzdovým účetnictvím včetně platových tarifů.

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

15.01.2008 13:17 Přemysl Sousedík Doprava (zatížení komunikací odvozem vytěženého dřeva)
Naše obec rozlohu 614 ha z toho přes 300 ha lesů. V dnešní době dochazí k rozsáhlé těžbě dřeva a bude pokračovat i v budoucích letech. Z toho pramení prosba o právní radu. Naše místní komunikace nejsou technicky stavěné na zatížení, kterému jsou vystaveny při odvozu dřeva z lesů. Jaké možnosti nám davájí zákony, aby nedocházelo k ničení komunikací? Bohužel těžební společnosti k tomu to problému... [pokračování]
Obec nemůže jednostranně stanovit poplatek za užívání místní komunikace. Obec může zajistit nebo vyžadovat po policii kontrolní vážení projíždějících vozidel. Pokud hmotnost vozidel překračuje povolené... [pokračování]
 
16.10.2007 16:53 Zdeněk Gajdošík Parkování automobilů na veřejných prostranstvích
Jaký obecně závazný předpis může vydat obec s cílem zamezit svévolnému parkování automobilů na místních komunikacích, chodnících a plochách zeleně, a v jakém znění, aby nedošlo ke střetu spředpisy zákonnými ?
Obec může vydávat dva druhy právních předpisů: v samostatné působnosti obecně závazné vyhlášky, v přenesené působnosti pak nařízení. Nařízení může obec v přenesené působnosti vydávat na základě zákona... [pokračování]
 
19.02.2007 10:36 František Juna údržba krajnice v obci
Přes uzavřenou obec vede komunikace č. 126 na náspu cca 3m vysokém, nahoře svodidla. Kdo provádět údržbu a opravy na krajnici /náspu/? Vyřezávání keřů, sečení trávy. Čí je příkop na odvod dešťové vody z komunikace pod náspem? Děkuji. Juna
Podle § 12 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jsou krajnice, náspy a povrchová odvodňovací zařízení součástí dálnice, silnice a místní komunikace. Péčí... [pokračování]
 
26.07.2005 00:00 Eva Brychcínová
Zastupitelstvo chce vyměnit dopravní značky za reflexní. Je to povinnost nebo ne?
Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tuto povinnost nestanoví, avšak... [pokračování]
 
26.08.2004 00:00 dotaz zaslaný poštou
Může obec zamezit parkování nákladních aut na obecním pozemku – komunikace, parkoviště?
Řešením problému je osazení dopravních značek, které zakáží vjezd nebo zastavení nákladních vozidel. Jedná se o pravomoc zastupitelstva obce podle § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Každý... [pokračování]
 
24.08.2004 00:00 dotaz zaslaný poštou
Je povinen vlastník nemovitosti sousedící s obecní komunikací (chodníkem) udržovat čistotu chodníku, přilehlé komunikace? (zákon o pozemních komunikacích řeší údržbu komunikací v zimě – schůdnost?).
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, stanoví ve svém § 27 odst.4, že vlastník nemovitosti, která hraničí s místní komunikací v zastavěném území obce, odpovídá za škody (např... [pokračování]
 
11.08.2004 00:00 Kukla Petr
Řeší legislativa ČR možnost omezení parkování či odstavení vozidel na místních komunikacích? Je možné v případě, že odstavené auto neporušuje dopravní předpisy, parkování tohoto vozidla (nákladní či osobní ) na MK omezit či zakázat (např. z pozice vlastníka MK)?. Děkuji
Legislativa České republiky dává jen velmi omezenou a nepřímou možnost, jak tento problém řešit. Přesto však některá řešení nabízí. Především za použití zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích... [pokračování]
 
05.03.2004 00:00 Ing. Jaromír Jirka
Může obec,jako vlastník komunikace, požadovat nějakou úhradu od podnikatelských subjektů, které ji poškozují pravidelným provozem těžkých mechanizmů ? Pokud ano, na základě čeho a jak postupovat? Pokud ne, může obec omezit dopravní značkou zatížení vozovky a tím znemožnit užívání komunikace nadměrně těžkými soupravami? Děkuji za odpověď.
Vlastník komunikace může požadovat úpravy komunikace před zahájením stavební činnosti podle § 38 odst. (2) a (3) zákona č. 13/1997 SB., o pozemních komunikacích, který říká: “-li se při... [pokračování]
 
22.07.2003 00:00 ing. Petr Kukla
Může si obec pořídit a dejme tomu "provozovat" homologované zařízení pro měření rychlosti vozidel včetně ukládání měření ( .obrazových podkladů ) a např. on-line posílat na policii či dneska již na pověřený úřad ( případně převážet na nějakém médii - zip, smart karty a pod )s konečným efektem pokutování "hříšníků" ( pokuta je příjmem třeba státního rozpočtu, to je jedno ) a... [pokračování]
Vážený pane starosto, obraťte se se svým záměrem na příslušný Dopravní inspektorát Policie ČR, který je kompetentní k místně příslušné obci posoudit možnosti řešení. Vaši záležitost jsem s odpovědnými... [pokračování]
 
14.03.2003 00:00 Broža
Může správce konkurzní podstaty prodat cestu,lépe řečeno povrch cesty,protože pozemky pod jsou různých vlastníků a může tuto cestu koupit obec, aby zachovala tuto cestu. A je rozdíl v tom jestli je a nebo není zapsaná na katastru nemovitosti, když v tomto stavu je od roku 1982. Děkuji za odpověď.
Podle § 6 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů se konkurs týká majetku, který patřil dlužníkovi v den prohlášení konkursu, anebo který nabyl za konkursu... [pokračování]
 
 

Naše akce

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

11. ledna 2018
Brno
registrace uzavřena,
kapacita semináře je naplněna

Naši partneři

 

Kalendář

9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje