Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 117
ne ne 31

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna: Doprava

Právní poradna nabízí členům Svazu měst a obcí České republiky možnost  bezplatné právní konzultace a to buď:

  •          telefonicky na čísle 226 257 505 od pondělí do čtvrtka od 12:00 do 18:00 hodin nebo
  •         e-mailem na adresu poradna@odpovednyzastupitel.cz nebo
  •         prostřednictvím formuláře na těchto stránkách (vyžadují přihlášení).

Dotazy měst a obcí, které nejsou členy Svazu, jsou zpoplatněny částkou 500 Kč + DPH za dotaz.

Právní poradna poskytuje právní poradenství týkající se činnosti obcí. Poradenství se netýká oblasti daní, účetnictví nebo otázek související se mzdovým účetnictvím včetně platových tarifů.

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

17.08.2011 14:51 Josef Moštěk Prodej infrastruktury pod cenou
Obcí prochází komunikace I/19 ve správě Ředitelství silnic a dálnic. Na komunikaci jsou umístěny přechody pro chodce, které však nevyhovují platným předpisům (osvětlení,dopravní značení, úpravy chodníků apod.). Dopravní inspektorát Policie ČR vyzval město k rekonstrukci přechodů. V případě neprovedení rekonstrukce rozhodne krajský úřad na základě podnětu DI PČR o zrušení přechodů. 1) Kdo a na základě... [pokračování]
Z právního hlediska jde o poměrně jednoznačnou věc. Přechody pro chodce (příčné čáry) je možné v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, podřadit pod pojem... [pokračování]
 
22.06.2011 16:00 Ivan Kašpar Odpovědnost za porouchanou splaškovou kanalizaci
Dobrý den, prosím o zodpovězení následujícího dotazu: Přes naši obec vede komunikace III. třídy /do poloviny roku 2010 byla komunikaci III. třídy /. Pod touto komunikaci je položena splašková komunikace, která se bvudovala při výstavbě komunikace a slouží o odvodu dešťové vody z komunikace. V současné době se tato splašková komunikace asi porouchla a na komunikaci se utvořila díra. Není to poprvé,... [pokračování]
Pro zodpovězení otázky je nejprve nutné vyjasnit si, kdo je vlastníkem této komunikace a kdo je vlastníkem kanalizace. Pokud komunikací třetí třídy máte na mysli silnici III. třídy, jejím vlastníkem je... [pokračování]
 
21.04.2011 10:20 Jana Sedláčková Účtování příspěvku hasičům
Prosím o vysvětlení - mají spolky, konkrétně "hasiči" (sbor dobrovolných hasičů, přiděleno IČO, je právnickou osobou; nejsou to ti hasiči, které ze zákona zřizuje obec) vést údaje ve svém účetnictví (vedou účetnictví??) o poskytnuté dotaci od obce či nikoliv? Obec poskytovala příspěvky místním spolkům, převážně hasičům, na zákl. smlouvy - dohody o poskytnutí dotace. Hasiči poté provedli... [pokračování]
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, se vztahuje na právnické osoby, které mají na území ČR své sídlo. Podle § 9 odst. 3 písm. a) mohou občanská sdružení vést účetnictví... [pokračování]
 
04.01.2011 13:46 Jitka Linhartová
Dobrý den, do 31. 12. 2010 upravoval § 19a zákona č. 111/1994 Sb. povinnost kraje zajistit základní dopravní oblužnost. Je stejná povinnost kraje zajistit základní dopravní obslužnost od 1. 1. 2011 zakotvena v § 3 zákona č. 194/2010 Sb.? Za odpověď předem děkuji. Jitka Linhartová starostka města Velvary
V souvislosti s nařízením č. 1370/2007/ES, upravující veřejné služby v dopravě, došlo k podstatným změnám v oblasti veřejné dopravy. Česká republika reagovala na přijetí tohoto nařízení zákonem č. 194/2010 Sb... [pokračování]
 
31.03.2010 00:00 Kdo je odpovědný za poškození či znečištění místní komunikace?
Vlastník parcely provedl vykácení svého lesa (povolení asi ), na základě "povolení" pana starosty používá místní komunikaci. V povolení bylo napsáno, že dopravce nesmí způsobit žádnou škodu na místní komunikaci, způsobenou škodu je povinen nahradit v plné výši. Jenomže cesta je totálně zničená, vyjeté koleje do hloubky 0,5 m, bahno. Obyvatele z oblasti jsou naštvaní, včera se to řešilo... [pokračování]
Pokud se prokáže, že dopravce porušil podmínky vyplývající z povolení zvláštního užívání místní komunikace, a toto porušení mělo za následek poškození či znečištění místní komunikace, je odpovědný dopravce,... [pokračování]
 
26.02.2009 14:53 Jaroslav Prokš Údržba chodníků - určení vlastníka chodníku
Kdo bude zodpovědný za stav chodníků resp. úrazy vzniklé na chodníku, které jsou stavbou obce na pozemcích ve vlastnictví Správy a údržby silnic?
V případě, že za škody vzniklé v důsledky vad ve schůdnosti chodníku bude odpovědný vlastník chodníku, nikoliv vlastník přilehlé nemovitosti jako dosud, bude odpovědným subjektem vlastník pozemku, na němž chodník leží... [pokračování]
 
11.06.2008 16:54 Martina Jalamasová Údržba komunikací ve správě PF ČR
Na výzvu svazku obcí k údržbě komunikací ve správě PF ČR bylo tímto sděleno, že se jedná o účelové komunikace, pro jejichž údržbu nejsou stanovena žádná pravidla. Je tomu opravdu tak? A jak můžeme docílit toho, aby se správce těchto komunikací o staral s péčí řádného hospodáře?
Pravidla pro údržbu pozemních komunikací obecně jsou obsažena ve vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 104/119, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Tato vyhláška ve svém ustanovení §... [pokračování]
 
29.02.2008 09:11 Ludmila Rousová Točna autobusu na soukromém pozemku
Část místní komunikace,sloužící od r.1962 k otáčení autobusu ČSAD na pravidelné lince byla prodána majitelem (Lesní společnost Královský Hvozd a.s.) soukromému vlastníkovi spolu s nemovitostí a dalším pozemkem. Nový majitel hrozí uzavřením této komunikace a chce celý pozemek oplotit. Uvedená komunikace je zařazena do Pasportu místních komunikací, který vyhotovilo Krajské dopr.středisko v Plzni v r... [pokračování]
Doporučujeme uzavřít s majitelem pozemku, na němž je umístěna část místní komunikace, kupní smlouvu nebo smlouvu o zřízení věcného břemene. V případě, že k dohodě nedojde, lze podat návrh na vyvlastnění... [pokračování]
 
06.02.2008 07:37 Čestmír Rochovanský Pořádek v obci
Místní podnikatelé při provádění zemních prací občas silně znečistí vozovku blátem a hlínou při výjezdu vozidla ze stavby. Žádám o sděleni jakým způsobem je možno tyto podnikatele postihnout? Obec Přáslavice nemá vlastní obecní policii. Je možno uplatnit v tomto případě přestupkový zákon?
Pokud v důsledku činnosti právnické osoby nebo fyzické osoby při výkonu podnikání (zde v důsledku stavební činnosti) dojde ke znečištění pozemní komunikace, jedná se o správní delikt dle § 42b odst... [pokračování]
 
06.02.2008 07:34 Čestmír Rochovanský Veřejná doprava
Sídliště v obci Přáslavice je označeno dopravními značkami jako obytná zóna. Vozidla v tomto vymezeném prostoru tedy smí parkovat pouze na vyhrazených parkovacích plochách. Žádáme o radu jak je možno postihnout neukázněné řidiče, kteří neustále parkují na chodníku, místo aby vozidlo zaparkovali na místo k tomu určené. Obec Přáslavice nemá vlastní obecní policii. Je možno uplatnit proti neukázněných řidičům přestupkový zákon?... [pokračování]
Parkování v obytné zóně mimo místa označená jako parkoviště stejně jako parkování na chodníku je porušením zákona o silničním provozu a tedy i přestupkem proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu... [pokračování]
 
 

Naše akce

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích" - podzim 2017

15. prosince 2017
Ostrava

----------------------

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

11. ledna 2018
Brno
registrace uzavřena,
kapacita sálu je naplněna

Naši partneři

 

Kalendář

15. prosince 2017

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích"

Ostrava
9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje