Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 119
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 0
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 30
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 16
jinak jinak 1

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna: Doprava


Připravili jsme novou podobu služby právní poradna pro obce, kterou naleznete na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.

Pro plné užívání služeb právní poradny je nutné provést nové přihlášení (nejedná se o stejné přihlašovací údaje, jaké doposud používáte pro přihlášení na webové stránky Svazu). Musíte použít speciální přihlašovací údaje, které od provozovatele služby (KVB advokátní kancelář s.r.o.) obdržíte.

Dále prosím postupujte dle instrukcí na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz

Právní poradnu můžete využívat za účelem:

  • zodpovídání písemných dotazů formou zpřístupnění databáze již zodpovězených dotazů,
  • zodpovídání písemných dotazů formou individuálně zpracované odpovědi,
  • zodpovídání telefonických dotazů.

Pro podrobnější informace o službách právní poradny využijte sekci Nápověda, kterou lze nalézt na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.
 


Níže naleznete databázi dotazů z původní platformy právní poradny:

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

17.08.2011 14:51 Josef Moštěk Prodej infrastruktury pod cenou
Obcí prochází komunikace I/19 ve správě Ředitelství silnic a dálnic. Na komunikaci jsou umístěny přechody pro chodce, které však nevyhovují platným předpisům (osvětlení,dopravní značení, úpravy chodníků apod.). Dopravní inspektorát Policie ČR vyzval město k rekonstrukci přechodů. V případě neprovedení rekonstrukce rozhodne krajský úřad na základě podnětu DI PČR o zrušení přechodů. 1) Kdo a na základě... [pokračování]
Z právního hlediska jde o poměrně jednoznačnou věc. Přechody pro chodce (příčné čáry) je možné v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, podřadit pod pojem... [pokračování]
 
22.06.2011 16:00 Ivan Kašpar Odpovědnost za porouchanou splaškovou kanalizaci
Dobrý den, prosím o zodpovězení následujícího dotazu: Přes naši obec vede komunikace III. třídy /do poloviny roku 2010 byla komunikaci III. třídy /. Pod touto komunikaci je položena splašková komunikace, která se bvudovala při výstavbě komunikace a slouží o odvodu dešťové vody z komunikace. V současné době se tato splašková komunikace asi porouchla a na komunikaci se utvořila díra. Není to poprvé,... [pokračování]
Pro zodpovězení otázky je nejprve nutné vyjasnit si, kdo je vlastníkem této komunikace a kdo je vlastníkem kanalizace. Pokud komunikací třetí třídy máte na mysli silnici III. třídy, jejím vlastníkem je... [pokračování]
 
21.04.2011 10:20 Jana Sedláčková Účtování příspěvku hasičům
Prosím o vysvětlení - mají spolky, konkrétně "hasiči" (sbor dobrovolných hasičů, přiděleno IČO, je právnickou osobou; nejsou to ti hasiči, které ze zákona zřizuje obec) vést údaje ve svém účetnictví (vedou účetnictví??) o poskytnuté dotaci od obce či nikoliv? Obec poskytovala příspěvky místním spolkům, převážně hasičům, na zákl. smlouvy - dohody o poskytnutí dotace. Hasiči poté provedli... [pokračování]
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, se vztahuje na právnické osoby, které mají na území ČR své sídlo. Podle § 9 odst. 3 písm. a) mohou občanská sdružení vést účetnictví... [pokračování]
 
04.01.2011 13:46 Jitka Linhartová
Dobrý den, do 31. 12. 2010 upravoval § 19a zákona č. 111/1994 Sb. povinnost kraje zajistit základní dopravní oblužnost. Je stejná povinnost kraje zajistit základní dopravní obslužnost od 1. 1. 2011 zakotvena v § 3 zákona č. 194/2010 Sb.? Za odpověď předem děkuji. Jitka Linhartová starostka města Velvary
V souvislosti s nařízením č. 1370/2007/ES, upravující veřejné služby v dopravě, došlo k podstatným změnám v oblasti veřejné dopravy. Česká republika reagovala na přijetí tohoto nařízení zákonem č. 194/2010 Sb... [pokračování]
 
31.03.2010 00:00 Kdo je odpovědný za poškození či znečištění místní komunikace?
Vlastník parcely provedl vykácení svého lesa (povolení asi ), na základě "povolení" pana starosty používá místní komunikaci. V povolení bylo napsáno, že dopravce nesmí způsobit žádnou škodu na místní komunikaci, způsobenou škodu je povinen nahradit v plné výši. Jenomže cesta je totálně zničená, vyjeté koleje do hloubky 0,5 m, bahno. Obyvatele z oblasti jsou naštvaní, včera se to řešilo... [pokračování]
Pokud se prokáže, že dopravce porušil podmínky vyplývající z povolení zvláštního užívání místní komunikace, a toto porušení mělo za následek poškození či znečištění místní komunikace, je odpovědný dopravce,... [pokračování]
 
26.02.2009 14:53 Jaroslav Prokš Údržba chodníků - určení vlastníka chodníku
Kdo bude zodpovědný za stav chodníků resp. úrazy vzniklé na chodníku, které jsou stavbou obce na pozemcích ve vlastnictví Správy a údržby silnic?
V případě, že za škody vzniklé v důsledky vad ve schůdnosti chodníku bude odpovědný vlastník chodníku, nikoliv vlastník přilehlé nemovitosti jako dosud, bude odpovědným subjektem vlastník pozemku, na němž chodník leží... [pokračování]
 
11.06.2008 16:54 Martina Jalamasová Údržba komunikací ve správě PF ČR
Na výzvu svazku obcí k údržbě komunikací ve správě PF ČR bylo tímto sděleno, že se jedná o účelové komunikace, pro jejichž údržbu nejsou stanovena žádná pravidla. Je tomu opravdu tak? A jak můžeme docílit toho, aby se správce těchto komunikací o staral s péčí řádného hospodáře?
Pravidla pro údržbu pozemních komunikací obecně jsou obsažena ve vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 104/119, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Tato vyhláška ve svém ustanovení §... [pokračování]
 
29.02.2008 09:11 Ludmila Rousová Točna autobusu na soukromém pozemku
Část místní komunikace,sloužící od r.1962 k otáčení autobusu ČSAD na pravidelné lince byla prodána majitelem (Lesní společnost Královský Hvozd a.s.) soukromému vlastníkovi spolu s nemovitostí a dalším pozemkem. Nový majitel hrozí uzavřením této komunikace a chce celý pozemek oplotit. Uvedená komunikace je zařazena do Pasportu místních komunikací, který vyhotovilo Krajské dopr.středisko v Plzni v r... [pokračování]
Doporučujeme uzavřít s majitelem pozemku, na němž je umístěna část místní komunikace, kupní smlouvu nebo smlouvu o zřízení věcného břemene. V případě, že k dohodě nedojde, lze podat návrh na vyvlastnění... [pokračování]
 
06.02.2008 07:37 Čestmír Rochovanský Pořádek v obci
Místní podnikatelé při provádění zemních prací občas silně znečistí vozovku blátem a hlínou při výjezdu vozidla ze stavby. Žádám o sděleni jakým způsobem je možno tyto podnikatele postihnout? Obec Přáslavice nemá vlastní obecní policii. Je možno uplatnit v tomto případě přestupkový zákon?
Pokud v důsledku činnosti právnické osoby nebo fyzické osoby při výkonu podnikání (zde v důsledku stavební činnosti) dojde ke znečištění pozemní komunikace, jedná se o správní delikt dle § 42b odst... [pokračování]
 
06.02.2008 07:34 Čestmír Rochovanský Veřejná doprava
Sídliště v obci Přáslavice je označeno dopravními značkami jako obytná zóna. Vozidla v tomto vymezeném prostoru tedy smí parkovat pouze na vyhrazených parkovacích plochách. Žádáme o radu jak je možno postihnout neukázněné řidiče, kteří neustále parkují na chodníku, místo aby vozidlo zaparkovali na místo k tomu určené. Obec Přáslavice nemá vlastní obecní policii. Je možno uplatnit proti neukázněných řidičům přestupkový zákon?... [pokračování]
Parkování v obytné zóně mimo místa označená jako parkoviště stejně jako parkování na chodníku je porušením zákona o silničním provozu a tedy i přestupkem proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu... [pokračování]
 
 

Naše akce

Přehled termínů a míst konání
program
 


Soutěž
Knihovna JINAK

Přihlašování knihoven:
19. února – 9. března 2018

Naši partneři

 

Kalendář

27. února 2018

49. Den malých obcí

Prostějov
27. února 2018

Den starostů v rámci veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA
28. února 2018

Krajská setkání - Plzeňský kraj

Parkhotel Plzeň (sál Conferenza) U Borského parku 31, Plzeň
28. února 2018 14:30-15:30

Rada Svazu - mimořádné zasedání

Plzeň, Parkhotel
 
1. března 2018

Krajská setkání - Karlovarský kraj

Krajský úřad Karlovarského kraje (zastupitelský sál) Závodní 353/88, Karlovy Vary

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje