Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 119
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 0
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 30
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 16
jinak jinak 1

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna: Doprava


Připravili jsme novou podobu služby právní poradna pro obce, kterou naleznete na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.

Pro plné užívání služeb právní poradny je nutné provést nové přihlášení (nejedná se o stejné přihlašovací údaje, jaké doposud používáte pro přihlášení na webové stránky Svazu). Musíte použít speciální přihlašovací údaje, které od provozovatele služby (KVB advokátní kancelář s.r.o.) obdržíte.

Dále prosím postupujte dle instrukcí na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz

Právní poradnu můžete využívat za účelem:

  • zodpovídání písemných dotazů formou zpřístupnění databáze již zodpovězených dotazů,
  • zodpovídání písemných dotazů formou individuálně zpracované odpovědi,
  • zodpovídání telefonických dotazů.

Pro podrobnější informace o službách právní poradny využijte sekci Nápověda, kterou lze nalézt na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.
 


Níže naleznete databázi dotazů z původní platformy právní poradny:

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

21.04.2013 11:02 Stanislav Herec Právo příjezdu
Dobrý den, obracím se na Vás s žádosti o pomoc při řešení situace s místní komunikaci, která byla vybudovaná před cca 50 lety na soukromém pozemku. Jedná se o cestu se zpevněným podložím pokrytá kameninou a slouží, jako přístupová cesta k několika stavením. Vlastník pozemku i samotné komunikace v minulosti povolil v rámci dobrých sousedských vztahů tzv. „vyježděné právo“ ostatním sousedícím vlastníkům nemovitostí... [pokračování]
Odpověď Z Vašeho dotazu není zcela jasné, jak jsou uspořádány vlastnické vztahy ve vztahu ke komunikaci a zda je vlastník pozemku odlišný od vlastníka komunikace či jakou roli zde obec (vlastníkem... [pokračování]
 
17.04.2013 16:39 Miloslav Jagoš Místní komunikacenáhrada škody na vozidle
Dotaz: Naše obec Lipov je vlastníkem málo frekventované místní komunikace, na které se po zimním období (tak jako každý rok) obnovilo velké množství výtluků. V současné době uplatňuje místní občan po naší obci náhradu škody na vozidle výši cca 10 tis. , která mu vznikla jízdou po této komunikaci. Uvedený občan předložil fotodokumentaci vozovky a poškozeného vozidla, záznam o nehodě potvrzený Policií... [pokračování]
Odpověď Dle uvedených skutečností lze soudit, že postup obce byl správný. O odpovědnosti za škodu (a tedy právu občana na její náhradu) lze uvažovat pouze v případě, pokud řidič vozidla přizpůsobil pohyb (tj... [pokračování]
 
10.04.2013 14:04 Miloslav Jagoš Místní komunikacenáhrada škody na vozidle
Naše obec Lipov je vlastníkem málo frekventované místní komunikace, na které se po zimním období (tak jako každý rok) obnovilo velké množství výtluků. V současné době uplatňuje místní občan po naší obci náhradu škody na vozidle ve výši cca 10 tis. ,která mu vznikla jízdou po této komunikaci. Uvedený občan předložil fotodokumentaci vozovky a poškozeného vozidla, záznam o nehodě potvrzený Policií ČR a doklad (fakturu) o opravě vozidla... [pokračování]
Odpověď Dle uvedených skutečností lze soudit, že postup obce byl správný. O odpovědnosti za škodu (a tedy právu občana na její náhradu) lze uvažovat pouze v případě, pokud řidič vozidla přizpůsobil pohyb (tj... [pokračování]
 
12.12.2012 07:57 Čestmír Rochovanský
V obci máme sídliště do kterého je vjezd i výjezd řádně označen značkou obytná zóna. Několik řidičů to nerespektuje a obec při zimní údržbě velké problémy s průjezdem silniční techniky. Parkovacích míst je na sídlišti dostatek pro všechna vozidla. Je možno po upozornění nechat tyto vozidla odtáhnout na náklady majitelů vozidel. Předem děkuji za odpověď.
Odpověď Značka obytná zóna zakazuje stání mimo vyhrazená parkoviště. Vozidlo lze odtáhnout na náklady jeho provozovatele. Majitele není třeba upozorňovat. Odůvodnění odpovědi Stání v obytné zóně... [pokračování]
 
14.09.2012 09:01 Petr Stejskal Ořez vegetace nad místní komunikací
Obce jsou mimo jiné povinny zajistit bezpečnost a plynulost provozu na místních komunikacích, které jsou ze zákona ve vlastnictví obcí. Průjezdný profil na místních komunikacích obslužných a účelových komunikacích je stanoven na 4,2 m. Do průjezdného profilu však zasahují větve stromů a keřů, a to zejména ze soukromých pozemků. Obci se nedaří sjednat dohodu s vlastníky nemovitostí, aby provedli ořez... [pokračování]
1. Z rozsudku Nejvyššího soudu č. j. 2 As 7/2008 – 55 vyplývá, že by mělo být, pokud jde o místní komunikace, postupováno podle § 35 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,... [pokračování]
 
05.09.2012 16:57 Vladimíra Brychová Plnění pojišťovnou za škodu
V naší obci byl poškozen chodník nákladním vozidlem a řidič od nehody ujel. Nehoda byla nahlášena Policii ČR, která ukončila šetření a předala věc do správního řízení MěÚ. MěÚ případ projednal a oznámil nám viníka nehody a přes ČKP jsme zjistili, že vozidlo, které škodu způsobilo, je pojištěno u ČSOB Pojišťovny. Pojišťovně byly předány všechny podklady, včetně protokolu o účasti na dopravní nehodě,... [pokračování]
Způsob výpočtu pojistného plnění je v zásadě interní záležitostí pojišťovny, nicméně pojišťovna v tomto musí respektovat zákonnou úpravu, která stanoví, že výše škody by měla být určena v souladu s občanskoprávními... [pokračování]
 
28.05.2012 16:54 Olga Kaloušová Parkovací karty v určitých oblastech města
V rámci zavedení systému placeného parkování plánujeme zavedení rezidentních, abonentních a zaměstnaneckých karet pro parkování v určitých oblastech města. Naše představa je ta, že rezidentní karty si koupí občané s trvalým pobytem v dané oblasti a předpokládáme, že ráno část odjede do práce a vrátí se odpoledne. V této době by volných míst využili zaměstnanci blízkých úřadů a majitelé firem, které tam mají sídlo nebo provozovnu... [pokračování]
Zákon o pozemních komunikacích v § 23 skutečně neuvádí jako zvláštní skupinu pro účely sjednání ceny za parkování zaměstnance pracující ve vymezené oblasti. Při vydávání nařízení je přitom nutné se... [pokračování]
 
28.03.2012 08:48 Zdeňek Kelnar Právo průjezdu
Dobrý den, dovolte, abych se na Vás obrátil s žádostí o pomoc při řešení situace s místní komunikací, která je vybudována před mnoha desítkami let (cca 50 let) na soukromém pozemku. V současné době slouží jako jediná přístupová komunikace ke dvěma domům a k dílnám bývalého areálu zemědělského družstva. Občan, na jehož pozemku je komunikace postavena, si stěžuje, že mu průjezdem automobilů vzniká škoda... [pokračování]
Podle ust. § 29 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích na vozovkách, dopravních ostrůvcích a krajnicích dálnice, silnice a místní komunikace mohou být umístěny pouze dopravní značky a zařízení kromě... [pokračování]
 
10.01.2012 21:58 Lucie Nováková Veřejné užívání soukromého pozemku
Dobrý den, obracíme se na Vás s prosbou o pomoc při řešení nepřehledné situace vzniklé okolo soukromého pozemku, přes který vede obecní komunikace. Předmětný pozemek lze z hlediska funkce rozdělit na dvě části. Přes menší část (cca 16 m2) vede zpevněná komunikace. Tato komunikace je zde asi 30 let. Do dubna 2011 byla celá komunikace dle katastru nemovitostí současně pozemkem naší obce, ale zásluhou... [pokračování]
Zmiňovaný pozemek splňuje charakteristiku veřejného prostranství, nicméně je diskutabilní, zda při veřejném užívání soukromého pozemku vzniká na straně obce bezdůvodné obohacení, které by měla obec vydat... [pokračování]
 
18.10.2011 11:40 marie kollarikova Povinnost zimní údržby obecních komunikací
Je obec povinna v zimním období kromě prohrnování sněhu ještě obecní komunikaci posypávat? Děkuji
V dotazu nespecifikujete, zda se jedná o komunikaci účelovou nebo místní. V případě účelových komunikací právní předpisy nestanovují povinnost vlastníka pečovat o její stav a sjízdnost. Ohledně místních... [pokračování]
 
 

Naše akce

Přehled termínů a míst konání
program
 


Soutěž
Knihovna JINAK

Přihlašování knihoven:
19. února – 9. března 2018

Naši partneři

 

Kalendář

27. února 2018

49. Den malých obcí

Prostějov
27. února 2018

Den starostů v rámci veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA
28. února 2018

Krajská setkání - Plzeňský kraj

Parkhotel Plzeň (sál Conferenza) U Borského parku 31, Plzeň
28. února 2018 14:30-15:30

Rada Svazu - mimořádné zasedání

Plzeň, Parkhotel
 
1. března 2018

Krajská setkání - Karlovarský kraj

Krajský úřad Karlovarského kraje (zastupitelský sál) Závodní 353/88, Karlovy Vary

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje