Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 171
ne ne 54

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna: Doprava

Právní poradna nabízí členům Svazu měst a obcí České republiky možnost  bezplatné právní konzultace a to buď:

  •          telefonicky na čísle 226 257 505 od pondělí do čtvrtka od 12:00 do 18:00 hodin nebo
  •         e-mailem na adresu poradna@odpovednyzastupitel.cz nebo
  •         prostřednictvím formuláře na těchto stránkách (vyžadují přihlášení).

Dotazy měst a obcí, které nejsou členy Svazu, jsou zpoplatněny částkou 500 Kč + DPH za dotaz.

Právní poradna poskytuje právní poradenství týkající se činnosti obcí. Poradenství se netýká oblasti daní, účetnictví nebo otázek související se mzdovým účetnictvím včetně platových tarifů.

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

14.04.2016 13:39 Josef Moštěk Profesní způsobilost
Město zaměstnává dva pracovníky, kteří provádějí nákladním automobilem (hmotnost 6,9 t) svoz kontejnerů s bioodpadem (větve, tráva) na kompostárnu a svoz tříděného odpadu (sklo, plasty, papír) ze sběrných míst na třídičku odpadů. První z pracovníků úvazek 70 % jako řidič a 30 % jako dělník, druhý z pracovníků 30 % jako řidič a 70 % jako dělník. Musí mít tito pracovníci profesní způsobilost (profesní průkaz) dle § 3 odst... [pokračování]
Tito pracovníci musí být profesně způsobilí k řízení uvedeného vozidla. Odůvodnění odpovědi § 3 odst. 4 zákona o silničním provozu stanovuje, že: „(4) Řídit motorové vozidlo zařazené do skupiny vozidel... [pokračování]
 
13.04.2016 09:19 Miloš Nevřala Speciální silniční stavební úřad
Kdo je speciálním silničním stavebním úřadem pro místní komunikace? Po novelizaci zákona č.13/1997 je toto nejasné.
V důsledky legislativní chyby, vzniklé při projednání pozměňovacích návrhů k novele zákona o pozemních komunikacích, je v současnosti speciálním stavebním úřadem ve věcech místních komunikací obecní úřad... [pokračování]
 
10.03.2016 09:31 Vladimíra Brychová Odstranění vraku vozidla
Na místní komunikaci ve vlastnictví obce stojí zaparkované vozidlo, které překáží provozu, s rozdílnými SPZ -Policií ČR nebylo zjištěno, že pochází z trestné činnosti a SPZ, která na auto nepatří byla Policií odstraněna. Odbor dopravy v součinnosti poskytl informaci:vlastník i provozovatel zemřel v roce 2012, vozidlo je v zániku, nebylo po prodeji zemřelým vlastníkem ve lhůtě dohlášeno. Jak obec- vlastník komunikace postupovat... [pokračování]
Ano, v případě odstaveného vraku vozidla obec může marným uplynutím lhůty 2 měsíců nechat automobil zlikvidovat. 2 měsíční lhůtu je třeba dodržet. Při likvidaci postupujte dle § 37 zákona o odpadech. Pokud... [pokračování]
 
11.08.2015 15:27 Zbyněk Vašík Bránění v průjezdu po účelové komunikaci
Obec je vlastníkem účelové komunikace, která je zahrnuta v pasportu místních komunikací. Tato komunikace je využívána jako přístupová cesta k sousedově nemovitosti a k přístupu na další pozemky. Tato cesta vede částí, 55 m2 přes soukromý pozemek. Majitel tohoto pozemku, který je součástí účelové komunikace odstavuje (parkuje) osobní automobil na tento pozemek a tím zamezuje průjezdu majiteli sousedího pozemku k jeho nemovitosti... [pokračování]
Pokud se skutečně jedná o veřejně přístupnou účelovou komunikaci (což musí obecní úřad posoudit sám), pak ani vlastník na nemůže blokovat provoz. Pokud se nejedná o pouhé parkování na krajnici (což... [pokračování]
 
04.08.2015 09:22 Vladimír Urban Pojem "trvalý pobyt"
Jak lze vykládat pojem "trvalý pobyt" dle ust. § 23 odst. 1 písm. c) zákona 13/1997 Sb. Domníváme se, že zde nevycházíme z úředně stanoveného trvalého pobytu dle zákona o evidenci obyvatel, ale že se jedná o faktický trvalý pobyt, tedy kde se člověk trvale zdržuje. (Rozsudek NSS 9 Ao 8/2011-68 tuto problematiku naznačil, ale bohužel se nezabýval). Existuje v této věci nějaký judikát, který naší pozornosti unikl... [pokračování]
Pojem trvalý pobyt používaný v zákoně o pozemních komunikacích je dle našeho názoru nutno vykládat v souladu se zákonem o evidenci obyvatel. Odůvodnění odpovědi Tato problematika není doposavad judikatorně... [pokračování]
 
01.06.2015 17:24 Miloš Nevřala Obnovení účelové komunikace
Obec je vlastníkem pozemku - ostatní plocha -ostatní komunikace. Po tomto pozemku vedla " od nepaměti" účelová komunikace - polní cesta k zabezpečení přístupu na jednotlivé zemědělské pozemky. Vzhledem k tomu, že všechny pozemky vlastní nebo pronajaty jeden hospodářský subjekt, byla tato polní cesta rozorána. Kdo za povinnost tuto komunikace obnovit?
Zřejmě se jednalo o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, kterou nelze svévolně zničit, zablokovat atd. Takové jednání může být správním deliktem podle zákona o pozemních komunikacích. Uložení pokuty... [pokračování]
 
05.05.2015 19:35 Jana Chiniová Zábrany na polní cestě
Obec je vlastníkem polní cetsy, ketrá status účelové komunikace. Tato cesta je využívána v tomto období hlavně turisty a cyklisty s malými dětmi. Tato cesta sousedí s nemovitostí, jejíž majitel na ni neustále umisťuje betonové roury, čímž ztěžuje provoz turistů a cyklistů, a hrozí nebezpečí úrazu. Jak máme správně postupovat při odstranění těchto zátarasů.
Především je třeba se ujistit, jestli cesta skutečně statut veřejně přístupné účelové komunikace. Pokud ano, je možné zahájit správní řízení o odstranění pevné překážky. V tomto řízení obec vyzve... [pokračování]
 
04.03.2015 11:18 Jitka Bartošová Pasport komunikací
Který orgán obce rozhoduje o podání žádosti k silničnímu správnímu úřadu o zařazení místní komunikace do pasportu? Je to v kompetenci rady nebo zastupitelstva obce? Děkuji.
Podání žádosti o zařazení místní komunikace do pasportu není vyhrazeno žádnému z orgánů obce, spadá tedy mezi tzv. „zbytkové pravomoci obce“, které v obci bez rady přísluší starostovi. Vyhradit si je může... [pokračování]
 
13.11.2013 14:31 Miloš Urban Otáčení vozidel
Dobrý den, prosím o radu, jak postupovat v tomto případě: místní chalupář si neustále stěžuje na skutečnost, že jeho přístupovou komunikaci, která vede k jeho nemovitosti, využívají ostatní sousedé k otáčení osobních vozidel. Prosím o radu, jak tomuto zamezit, aby nadále nedocházelo ke sousedským sporů. Děkuji za odpověď.
Odpověď Základem řešení Vaší situace je určení, zda se jedná o účelovou komunikaci či nikoliv. Pokud by se o účelovou komunikaci jednalo, platil by pro ni režim veřejného užívání a její vlastník by tak... [pokračování]
 
30.07.2013 11:59 Jan Soulek škoda na majetku díky provozu na pozemních komunikacích
Obrátil se na nás občan se žádostí o úpravu vozovky před jeho domem. Auta projíždějící ulicí rozstřikují v zimě rozbředlý sníh a v létě vodu tak, že dochází ke znečištění fasády domu. Mezi vozovkou a domem je chodník široký cca 2 m. Občan požaduje vybudování "ochrany" domu tak, aby nevznikl spor, kdo může za znečištění fasády jeho domu. Vozovka i chodník před dotčeným domem byly kompletně rekonstruovány v roce 2009... [pokračování]
Odpověď Platí, že vlastník pozemní komunikace neodpovídá vlastníkům sousedních nemovitostí za škodu vzniklou provozem po pozemní komunikaci – což je dle našeho názoru právě tento případ. Obec... [pokračování]
 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
13. února 2018

Krajská setkání - Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje (multimediální sál) U Jezu 642, Liberec
15. února 2018

Krajská setkání - Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje (Velký konferenční sál) Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem
20. února 2018

49. Den malých obcí

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje