Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna: Účetnictví

Právní poradna nabízí členům Svazu měst a obcí České republiky možnost  bezplatné právní konzultace a to buď:

  •          telefonicky na čísle 226 257 505 od pondělí do čtvrtka od 12:00 do 18:00 hodin nebo
  •         e-mailem na adresu poradna@odpovednyzastupitel.cz nebo
  •         prostřednictvím formuláře na těchto stránkách (vyžadují přihlášení).

Dotazy měst a obcí, které nejsou členy Svazu, jsou zpoplatněny částkou 500 Kč + DPH za dotaz.

Právní poradna poskytuje právní poradenství týkající se činnosti obcí. Poradenství se netýká oblasti daní, účetnictví nebo otázek související se mzdovým účetnictvím včetně platových tarifů.

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

20.05.2010 11:23 Simona Bogdány Nákup pozemku
Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat, obec kupuje pozemek od FO, v předpise účtujeme MD042030-D378100, MD031400-D042030 a doúčtování MD378100-D231010, nevím jak to udělat ještě přes 401901,nebo to se nedělá? Naposledy jsme kupovali pozemek v roce 2009. V roce 2010 je to pro nás nové. Děkujeme obec Střelice
Při účtování v roce 2010 vycházíme z následujících právních předpisů: zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictvívyhláška č. 410/2009 Sb., ČUS 701 - 704 (ČUS vztahující se ke staré právní úpravě byly zrušeny)... [pokračování]
 
12.04.2010 09:14 Jaroslav Petrů Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Dobrý den, žádáme o informaci, jestli se do výpočtu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání zahrnuje vyměřovací základ uvolněného starosty.
Podmínky zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání upravuje § 365 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.... [pokračování]
 
07.04.2010 15:57 Naděžda Pešťálová
naše obec je na základě Smlouvy uzavřené ve smyslu § 46 a násl. zákona o obcích, účastníkem sdružení čtyř obcí za účelem poskytnutí finančních prostředků k tvorbě společného sociálního fondu. Správcem fondu je naše obec a od srpna 2009 jsme plátci DPH. Na školení k problematice DPH zazněla informace, že pokud se sdruží PO nebo FO dle občanského zákoníku a jeden z účastníků je plátcem DPH, jsou i ostatní... [pokračování]
Předpokládáme, že se zde jedná o spolupráci mezi obcemi ve smyslu § 46 odst. 2 písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů, tedy na základě smlouvy uzavřené ke splnění... [pokračování]
 
07.04.2010 15:28 Herkuczová Zdeňka
Několik obcí založen společný sociální fond. Jedna z obcí se stala plátcem DPH. Stáváme se rovněž plátci z titulu toho, že jsme členy sociálního fondu.
Zde velmi záleží na rozsahu činností, které jsou z fondu hrazeny, a jak probíhá fakturace. Obecně jsme přesvědčeni, že na výdaje ze sociálního fondu nelze nahlížet jako na zdanitelná plnění. Na společný... [pokračování]
 
19.03.2010 10:18 Miroslava Steinbachová Převod zisku v.o.s.
Naše obec je společníkem v.o.s., která hospodaří v lesích. Za rok 2009 vznikla ztráta pro naši obec. Tuto ztrátu musíme uhradit v.o.s., a nevím, jak mám úhradu zaúčtovat. Byla bych ráda, kdybyste mi poradili. Děkuji. M. Steinbachová, účetní
S ohledem na omezený rozsah účtové osnovy pro vybrané jednotky (obce) navrhujeme následující účetní operaci - převod HV od v.o.s.: MD: účet 569 - Ostatní finanční náklady a na straně DAL: účet 378 - Ostatní... [pokračování]
 
18.02.2010 10:19 Naděžda Lédlová Účtování DPH
Hledám na vašich stránkách metodiku účtování DPH v roce 2010. Můžete mi poradit?
Na webových stránkách je dostupná metodika účtování pro obce a příspěvkové organizace. http://www.smocr.cz/cinnost/financovani-obci/metodika-uctovani-od-1-ledna-2010.aspx
 
01.02.2010 00:00 V. Janoušek Sociální fond
V minulých letech měla obec zřízen sociální fond, ze kterého byl poskytován příspěvek na stravování důchodců a také zaměstnanců obce včetně uvolněného starosty. Vše bylo řešeno vnitřním předpisem. V souvislosti s novým účetnictvím obcí žádáme o radu, jakým způsobem sociální fond účtovat aniž by bylo nutné zřizovat nový bankovní účet. V. Janoušek, obec Bobnice
Z právního hlediska vychází účetnictví obcí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., a souvisejících Českých účetních standardů. Konkrétně se fondů... [pokračování]
 
20.01.2010 12:39 Iva Belšánová Podrozvahové účty
Chtěla bych se zeptat na účtování na podrozvahových účtech. Mám účtováno na str. MD. Máme na podrozvaze věcné břemeno,to bych převedla na účet 903, dále výpůjčku kontejnerů na sepraovaný odpad toto bych převedla na účet 966, ale mohu to převést opět na stranu MD a na vyrovnávací účet na DAl ?
Při účtování o podrozvaze vycházíme z § 47-§ 54 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a z České účetního standardu č. 701, článek 4 a čl. 5.7. Logika účtování v podrozvaze je následující:1. zavedení podrozvahových... [pokračování]
 
11.01.2010 12:39 Taťána Vítová Převod majetku od příspěvkové organizace
Město převezme v roce 2010 část dlouhodobého hmotného majetku od své příspěvkové organizace. Příspěvková organizace předá městu seznam jednotlivého předávaného majetku, který bude obsahovat, kromě jiného, pořizovací cenu majetku a zůstatkovou cenu majetku.Pro zaúčtování majetku do účetnictví města v roce 2010 navrhujeme následující postup: Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný: MD: 022 / D 401 (příslušné... [pokračování]
K dnešnímu dni dosud nebyly publikovány České účetní standardy týkající se majetku, proto při zodpovězení tohoto případu je nutno vycházet ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky 410/2009 Sb... [pokračování]
 
30.12.2009 11:53 Luběna Prokopová Rozšířená činnost účetní
Obec je zřizovatelem nové mateřské školy. Účetní obce, která tuto činnost vykonává na smlouvu o dílo, vykonává též funkci účetní - a to dodatkem ke smlouvě o dílo s obcí. Vše je hrazeno z rozpočtu obce. Chci se zeptat , zda tím není zkreslena věrohodnost rozpočtu jak obce tak školky. V ročním účetním výkazu školky tak chybí náklady na účetnictví. Školka je samostatný právní subjekt zapsaný v obchodním rejstříku... [pokračování]
Dle § 7 zákona č. 563/1991 Sb, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů jsou účetní jednotky povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz... [pokračování]
 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

17. ledna 2018

Seminář k nové právní úpravě odměňování členů zastupitelstev

Praha, MV ČR
17. - 18. ledna 2018

Společné zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a Rady Asociace krajů ČR

Skalka, okres Hodonín
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
20. února 2018

49. Den malých obcí

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje