Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 170
ne ne 54

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna: Účetnictví

Právní poradna nabízí členům Svazu měst a obcí České republiky možnost  bezplatné právní konzultace a to buď:

  •          telefonicky na čísle 226 257 505 od pondělí do čtvrtka od 12:00 do 18:00 hodin nebo
  •         e-mailem na adresu poradna@odpovednyzastupitel.cz nebo
  •         prostřednictvím formuláře na těchto stránkách (vyžadují přihlášení).

Dotazy měst a obcí, které nejsou členy Svazu, jsou zpoplatněny částkou 500 Kč + DPH za dotaz.

Právní poradna poskytuje právní poradenství týkající se činnosti obcí. Poradenství se netýká oblasti daní, účetnictví nebo otázek související se mzdovým účetnictvím včetně platových tarifů.

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

14.06.2011 11:26 Vítězslav Eliáš Dar a DPH
Popis: Obec dostala v roce 2006 darem rozestavěnou stavbu v účetní hodnotě 8.500 tis. . Mezití se obec stala plátcem DPH. Dnes je stavba stále nedokončená, je na prodloženo stavební povolení a jako takovou ji obec prodává za cenu 3.500 tis. . Během doby vlatnictví obec ojediněle (cca 5x) stavbu pronajala ke krátkodobému pronájmu přesahujících 48 hodin. Nájemci účtovala nájemné a spotřebu energií... [pokračování]
Z dotazu nevyplývá, o jaký druh stavby se jedná, k jaké činnosti byla či měla být využívána, ani proč byla obci dána darem či zda dárce uplatňoval při darování daň na výstupu. V obecné rovině platí, že... [pokračování]
 
13.06.2011 15:16 Lenka Šetková Žádost o informace o platech zaměstnanců obecního úřadu
Jak postupovat v případě žádosti o informace dle z.č. 106/1999 Sb. § 8b žádám o celkovou sumu vyplacenou jako mzdu a odměnu u každé níže uvedené osoby za duben 2011 (tzn., že žádám u každé konkrétní osoby o sdělení cifry, která byla vyplacena : úřední osoby (zaměstnanci úřadu): vyjmenovány jménem a příjmením tajemnice, matrikářka, pokladní , hlavní účetní, pracovník úklidu na úřadě volení zástupci:... [pokračování]
Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se osobním údajem rozumí „jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů, přičemž subjekt... [pokračování]
 
06.06.2011 10:20 Jiří Bulušek Může být člen zastupitelstva obce hlavním účetním?
Dobrý den, potřebujeme od Vás zpracovat odbornou analýzu na danou problematiku: zda může člen zastupitelstva obce a předseda finančního výboru vykonávat v obci funkci hlavní účetní. Děkujeme za Vaše vyjádření. Za Obec Pátek Iveta Zikmundová, místostarostka
Ustanovení § 5 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přesně stanoví, že funkce člena zastupitelstva obce je neslučitelná... [pokračování]
 
30.05.2011 13:23 Alena Nováková Interpretace účetních výsledků
Aplikací nových účetních postupů do účetní praxe měst a obcí (zákon č. 563/91 Sb., prováděcí vyhlášky a účetní standardy ČUS 701 – 707) docházelo při účetní závěrce roku 2010 k tomu, že hospodářský výsledek dosahoval nelogických hodnot. Konkrétně u našeho města v důsledku zaúčtování ceny prodaného dlouhodobého majetku v pořizovací ceně do nákladů vykázal HV výrazně zápornou hodnotu. Žádný zákon... [pokračování]
Svaz měst a obcí ČR od dubna t. r. zastoupení v Komisi pro koncepce a rozvoj účetnictví a auditu, což je poradní orgán ministra financí. V současné době shromažďuje Kancelář Svazu podněty a zpracováváme... [pokračování]
 
11.04.2011 20:48 Jaroslava Gašparová Inventarizační komise
Dobrý den, protože se setkáváme s různými názory, prosím Vás o Vaše stanovisko - jsou likvidační a škodní komise komisemi rady města? Jestliže tomu tak není, kdo tedy rozhoduje o jejich zřízení, předsedovi a členech a komu jsou předkládány návrhy na vyřazení poškozeného a nepotřebného majetku? Dále Vás žádám o vyjádření, jestli i hlavní inventarizační komisi musí jmenovat rada města, případně, zda... [pokračování]
Domníváme se, že inventarizační, škodní ani likvidační komisi není nutné považovat za komisi dle § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Jde o vnitřní skupinu úřadu,... [pokračování]
 
22.03.2011 14:49 Ivo Novák Daňové přiznání
Po volbách v roce 2010 někteří funkcionáři skončili a někteří jsou noví. Jak budou podávat - nebo měli podat ? - funkcionáři odstoupivší po volbách a jak ti, kteří do funkcí nastoupili v listopadu 2010? Staronoví funkcionáři podají přiznání do 30.6. 2011 za rok 2010 to je jasné. Děkuji z odpověď. Tajemník Zruč nad Sázavou.
Z dotazu není zřejmé, k jakému přiznání směřuje. Předpokládáme tedy s ohledem na zvolenou rubriku v poradně, že jde o daňové přiznání. Zde se postupuje u uvolněných zastupitelů shodně jako u zaměstnanců,... [pokračování]
 
22.03.2011 11:33 Lenka Šetková Poskytování informací o odměnách
Občan Šternova- část městyse Divišov mimo jiné požádal 27.8.2010 o informace 1) sdělení částy finančního ohodnocení a mzdy za rok 2009 starosty městyse Divišov Z. Eichlera 2) o sdělení částky finančního ohodnocení a mzdy za rok 2009 tajemnice úřadu městyse Divišov L. Šetkové. Prosím o sdělení postupu při vyřizování těchto informací. Vypracovala jsem rozhodnutí k jiné jeho žádosti, ale Stř. kraj mi jej zrušil pro formální nedostatky... [pokračování]
Informace o konkrétní výši platu a odměn jednotlivce je zcela určitě osobním údajem dle režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů... [pokračování]
 
22.03.2011 10:16 Lenka Šetková Financování nepedagogických pracovníků
V prosinci 2010 byl schválen rozpočet městyse. PO Základní škola Divišov obdrží v roce 2011 příspěvek na činnost ve výši 1997000 . V březnu ředitel održel informaci o Závazných ukazatelích rozpočtu NiV- prostředky na platy zaměstnanců školy. Mzdové prostředky nepokrývají nepedagogické pracovníky. Myslíme si, že by bylo možné rozhodnutím rady určit část prostředků z částky 1997000Kč na mzdu hospodářky a kuchařky... [pokračování]
Příspěvek, který zřizovatel poskytuje své organizaci, může samozřejmě ovlivňovat. Zde pak záleží, jak detailní je rozpis jednotlivých částí příspěvku a v jaké formě jej zastupitelstvo schvaluje. Předpokládáme,... [pokračování]
 
14.02.2011 12:20 Pavel Vokál Povinné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele u DPP a DPČ
Dobrý den, je nutné zaregistrovat se u Kooperativy k tomuto ppojištění i pro pracovníky, pracující pro obec na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti (výše odměny do 2000 /měsíc - neodvádíme zdravotní ani sociální pojištění)? Děkuji. P. Vokál
Podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnavatel, a tedy tím pádem i obec, odpovědnost jak vůči zaměstnancům v pracovním poměru, tak i zaměstnancům činným na... [pokračování]
 
11.02.2011 10:43 Věra Plháková Vyřazení majetku pořízeno před rokem 2010
Dobrý den, obec vyřazuje v lednu 2011 na základě likvidačního protokolu stavbu, která byla pořízená před rokem 2010. Nacházím různé výklady účtování vyřazení z majetku: 1. MD 551/D 021 nebo 2. MD 406 (401)/D 021 Poradíte mi prosím, jak být tento případ správně zaúčtován. Děkuji.Plháková
Rozdílná doporučení vycházejí ze skutečnosti, že dosud nebyl vydán Český účetní standard k odepisování, resp. dlouhodobému majetku. Za současné nejistoty doporučujeme spíše zápis MD 406/D 021, kde účet... [pokračování]
 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
13. února 2018

Krajská setkání - Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje (multimediální sál) U Jezu 642, Liberec
15. února 2018

Krajská setkání - Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje (Velký konferenční sál) Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem
20. února 2018

49. Den malých obcí

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje