Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 118
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 0
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 30
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 16
jinak jinak 1

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna: Účetnictví


Připravili jsme novou podobu služby právní poradna pro obce, kterou naleznete na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.

Pro plné užívání služeb právní poradny je nutné provést nové přihlášení (nejedná se o stejné přihlašovací údaje, jaké doposud používáte pro přihlášení na webové stránky Svazu). Musíte použít speciální přihlašovací údaje, které od provozovatele služby (KVB advokátní kancelář s.r.o.) obdržíte.

Dále prosím postupujte dle instrukcí na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz

Právní poradnu můžete využívat za účelem:

  • zodpovídání písemných dotazů formou zpřístupnění databáze již zodpovězených dotazů,
  • zodpovídání písemných dotazů formou individuálně zpracované odpovědi,
  • zodpovídání telefonických dotazů.

Pro podrobnější informace o službách právní poradny využijte sekci Nápověda, kterou lze nalézt na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.
 


Níže naleznete databázi dotazů z původní platformy právní poradny:

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

12.04.2012 11:21 Bc. Jan Tomiczek Požadavky na vzdělání účetní na obci
Jsme obec s 1040 obyvateli. Je povinnost, aby účetní obce měla vysokoškolské vzdělání?
Je na obci, jaké kvalifikační požadavky stanoví pro přijetí zaměstnance na pozici účetního. Dosažené vzdělání je potom jedním z kritérií k zařazení zaměstnance do platové třídy. Zákonem ani jiným právním... [pokračování]
 
04.04.2012 17:21 Tereza Andraschková Účtování příspěvku Svazu
Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o radu na jaký paragraf zaúčtuji členský příspěvek SMO. Našla jsem odpověď na jiném webu, že by se mělo účtovat na par. 3639, ale nevím zda je to správně. Děkuji za odpověď.
Příručka Jihočeského kraje s příklady účtování pro obce a dobrovolné svazky obcí, kterou Ministerstvo financí považuje za základní metodický podklad, se účtováním členského příspěvku do Svazu měst a obcí... [pokračování]
 
09.03.2012 08:35 František Kadlec Prominutí místního poplatku
Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu: Obec Skorošice vydala OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek), ve které nejsou schváleny žádné výjimky (osvobození, úlevy), poplatek se vybírá dle zákona 565/90 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. V tomto zákoně dále není, žádná možnost... [pokračování]
Obec musí změnit současnou obecně závaznou vyhlášku. Jedná-li se o místní poplatek zavedený na základě zákona o místních poplatcích, lze v odůvodněných případech v obecně závazné vyhlášce vymezit okruh... [pokračování]
 
17.02.2012 11:55 Michal Rezler Přenesená daňová povinnost
Obec je plátcem DPH. Jak máme postupovat v režimu přenesené daňové povinnosti u stavebních a montážních prací, vzhledem k výkonu státní správy a ekonomické činnosti obce? Kdy máme provádět odvod DPH? Byly 2 názorové "tábory" - 1. tvrdil odvádět pouze u přenesené daňové povinnosti a 2. u veškerých stavebních prací, fakturovaných dodavatelem. Je již známo nějaké bližší stanovisko? Děkujeme za odpověď.... [pokračování]
Stanoviska Generální finančního ředitelství (GFŘ) k této problematice z listopadu 2011 ledna 2012 jsou dostupná na webových stránkách Ministerstva financí a byla postoupena krajům. Vzhledem ke komplikovanějšímu... [pokračování]
 
08.02.2012 09:58 Miroslav Horbas Odměny neuvolněných zastupitelů
Je pravdou, že odměny neuvolněných zastupitelů obce podléhají od 1.1.2012 ještě i odvodům za sociální pojistné? Pokud je to pravdou, tak to vede akorát ke snížení odměn stále více vytíženějších zastupitelů a navýšení mzdových nákladů obce. Mohu požádat o vzorový výpočet odměny v roce 2012 pokud je odměna ve výši např. 11.152,- ("hrubého")? Děkuji.
Níže uvedená informace byla zveřejněna na webových stránkách Svazu dne 2. února 2012: Zákon č. 470/2011 Sb. v závěru loňského roku rozšířil okruh pojištěných osob v § 5 zákona č. 187/2006 Sb., o... [pokračování]
 
30.11.2011 15:20 MUDr.Ivan Šedivý Paušální náhrada ušlého výdělku pro neuvolněného člena zastupitelstva
Prosím o radu jak postupovat při vyplácení "Paušální náhrady ušlého výdělku" v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva města, který není v pracovním nebo jiném obdobném poměru, je OSVČ. Děkuji za odpověď
Neuvolněným členům zastupitelstva obce, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, poskytuje obec ze svých rozpočtových prostředků náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce... [pokračování]
 
25.11.2011 15:05 Karel Secký Poskytování datových služeb občanům
Dobrý den, zastupitelstvo schválilo záměr poskytování datových služeb do jednotlivých domácností občanů obce (obec bude za občany platit internetové připojení). Probíhá výběrové řízení na dodavatele a chceme se zeptat, jakým nejjednodušším způsobem převzat finanční závazek (měsíční poplatek za poskytované služby) mezi obcí, občanem a dodavatelem služeb. Je možné tento stav řešit postoupením pohledávky... [pokračování]
Uvedené řešení je samozřejmě možné (s tím, že by se ovšem z právního hlediska nejednalo o postoupení pohledávky, nýbrž o převzetí dluhu, k němuž je dle občanského zákoníku nutný souhlas věřitele), nicméně... [pokračování]
 
26.10.2011 08:40 Čestmír Rochovanský Pravomoc obce monitorovat ubytované
V obci bylo v minulých letech vybudováno soukromými podnikateli několik ubytoven a bytových domů. V těchto zařízeních, ale i v některých rodinných domech se často střídají nájemníci bohužel ne vždy solidní občané. V obci dochází ke krádežím a napadáním občanů. Může obec po majiteli ubytovny, bytového domu nebo i rodinného domu sloužícího k pronájmu požadovat přehled ubytovaných osob a jeho aktuální aktualizaci... [pokračování]
Obec není oprávněna požadovat po vlastnících nemovitosti (rodinné nebo bytové domy) evidenci nájemníků. Pouze v případech, kdy je předmětná nemovitost nebo její část kolaudačním rozhodnutím určena k „přechodnému... [pokračování]
 
13.07.2011 14:43 Adéla Belešová Problematické odpisy
Dobrý den, naše město je zřizovatelem mateřské školy, které svěřilo do správy budovu školky. Při kontrole příspěvkové organizace jsme zjistili, že mateřská škola nezaúčtovala odpisy budovy dle schváleného odpisového plánu a to proto, že by vykázala ztrátu a finančními prostředky by nepokryla příděl do fondu reprodukce. Nejsme si jisti, zda příspěvková organizace postupovala správně. Ve vyhlášce č. 410/2009 Sb... [pokračování]
Z dotazu není zřejmé, jak je konstruován příspěvek na provoz, resp. zda školka získává také příspěvek na odpisy. Pokud ano, jednalo by se o zřejmé porušení rozpočtové kázně, neboť by neoprávněně použila... [pokračování]
 
15.06.2011 09:57 Antlová Jana Výpůjčka majetku a odpisování
Naše obec je zřizovatelem školské právnické osoby a majetek byl vypůjčen na základě smlouvy o výpůjčce dle § 659- 662 zákona 40/1964 Sb. občanský zákoník. V loňském roce obec ze svých prostředků a dotace od provedla v budově školy novou půdní vestavbu . Jednalo se o technické zhodnocení, které dosud v majetku obec. Převod na nebyl dostud proveden, protože v podmínkách dotace je uloženo... [pokračování]
Obec je stále vlastníkem budovy, včetně jejího technického zhodnocení. Záleží na obci, zda bude usilovat o formální rozšíření výpůjčky na technické zhodnocení. V tomto případě by bylo vhodné poskytovatele... [pokračování]
 
 

Naše akce

Přehled termínů a míst konání
program
 


Soutěž
Knihovna JINAK

Přihlašování knihoven:
19. února – 9. března 2018

Naši partneři

 

Kalendář

27. února 2018

49. Den malých obcí

Prostějov
27. února 2018

Den starostů v rámci veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA
28. února 2018

Krajská setkání - Plzeňský kraj

Parkhotel Plzeň (sál Conferenza) U Borského parku 31, Plzeň
28. února 2018 14:30-15:30

Rada Svazu - mimořádné zasedání

Plzeň, Parkhotel
 
1. března 2018

Krajská setkání - Karlovarský kraj

Krajský úřad Karlovarského kraje (zastupitelský sál) Závodní 353/88, Karlovy Vary

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje