Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna: Účetnictví

Právní poradna nabízí členům Svazu měst a obcí České republiky možnost  bezplatné právní konzultace a to buď:

  •          telefonicky na čísle 226 257 505 od pondělí do čtvrtka od 12:00 do 18:00 hodin nebo
  •         e-mailem na adresu poradna@odpovednyzastupitel.cz nebo
  •         prostřednictvím formuláře na těchto stránkách (vyžadují přihlášení).

Dotazy měst a obcí, které nejsou členy Svazu, jsou zpoplatněny částkou 500 Kč + DPH za dotaz.

Právní poradna poskytuje právní poradenství týkající se činnosti obcí. Poradenství se netýká oblasti daní, účetnictví nebo otázek související se mzdovým účetnictvím včetně platových tarifů.

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

09.04.2013 13:52 Jitka Valíčková Duplikát
Může účetní obce při ztrátě dokladu vyhotovit duplikát? Byla ztracena výplatní listina s dobírkami mezd pracovníků (DPP). Účetní zhotovila nový doklad a všechny vyplacené nechala opět podepsat. K tomuto dokladu je přiloženo vysvětlení účetní o ztrátě a náhradě dokladu s jejím podpisem. Stačí tento postup?
Odpověď Tento postup podle našeho názoru neodporuje zákonu, protože účetní jednotka musí účetní případy zachycovat v účetních dokladech. Pokud by potřebný účetní doklad neměla, jednala by v rozporu se zákonem... [pokračování]
 
25.02.2013 17:35 Ing. Josef Holčapek Nákladový účet
Mám dotaz, zda je položka 5193 brána jako poskytnutí transferu(týká se dopravní obslužnosti) a tudíž i nákladový účet je 572. Dosud jsme účtovali N účet 549 a rozpočtovou skladu § 2221 položka 5193. Děkuji.
Odpověď: Položka 5193 - položka je ve skupině položek rozpočtové skladby nákupů. Přesto lze vyhodnotit účetní případ úhrady za dopravní obslužnost jako úhradu za přijaté plnění - nákup, ale i jako transfer... [pokračování]
 
14.02.2013 14:16 Mgr. Petr Knot Elektronická faktura
Dobrý den, je možné považovat za řádný daňový doklad fakturu, která byla zaslána e-mailem ve formátu PDF? (není tedy opatřena elektronickým podpisem). V poslední době nám dodavatelé často takovou fakturu zasílají a bych nerada porušovala zákon o účetnictví. Děkuji Vám za odpověď. Ševčíková
Odpověď V případě, že daňový doklad splňuje kritéria dle ustanovení § 34 zákona o dani z přidané hodnoty, tedy věrohodnost jeho původu, neporušenost jeho obsahu a jeho čitelnost, nelze mít v zásadě... [pokračování]
 
09.01.2013 08:02 Věra Krejčová odpisy, zbytková hodnota
Při průběžném ověření hospodaření nám auditor uvedl toto zjištění: "V bodu 6. Českého účetního standardu č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku, je uvedeno, že dlouhodobý majetek včetně jeho technického zhodnocení se odpisuje v průběhu jeho používání na základě odpisového plánu, a to po celou dobu jeho používání. Pokud účetní jednotka zjistí, že předpokládaná doba používání dlouhodobého... [pokračování]
Odpověď Žádný právní předpis nezakazuje používání odepsaného DM, takže v účetnictví nemusíte nic měnit. Nelze rušit či snižovat již zaúčtované oprávky. Změna odpisového plánu se provádí v případě, že... [pokračování]
 
04.01.2013 13:07 Miroslava Steinbachová účetní závěrka
Existuje prosím nějaký vzor, jak vypadat účetní závěrka - v jaké formě se předkládá ke schválení zastupitelstvu obce. Děkuji.
Odpověď Obsah účetní závěrky upravuje § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MF č. 410/2009 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb... [pokračování]
 
28.11.2012 14:24 Libuše Kuldová Inventurní soupis
Dobrý den, připravuji inventarizaci a inventurní soupisy k 31.12.2012 za Město Mikulov. Obracím se na Vás s prosbou o radu zda musí být na inventurních soupisech - podpis hmotně odpovědné osoby (v rámci majetku města je to značně problematické) - podpis osoby odpovědné za evidenci majetku Děkuji za odpověď a Vaši ochotu. Kuldová Libuše majetkoprávní odbor
Odpověď Inventurní soupis musí obsahovat podpisový záznam osoby odpovědné za fyzickou a dokladovou inventuru a podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventury. Podpisovým záznamem rozumíme... [pokračování]
 
26.11.2012 07:45 Miroslav Protiva Prodej hmotného majetku a DPH
Obec zakoupila vozidlo v roce 2010, provedla jeho přestavbu na hasičské zásahové vozidlo a nyní jej v úmyslu prodat a zakoupit jiné. Započítává se částka za prodej vozidla do základu pro registraci DPH?
Odpověď Částka za prodej hasičského vozidla obcí se dle našeho názoru do základu pro registraci DPH započítává. Odůvodnění odpovědi Obec je plátcem DPH zejména pokud provozuje ekonomické činnosti (např... [pokračování]
 
10.10.2012 15:21 Jiří Kaplan Rozpočet a rozpočtová opatření
Chtěla bych se Vás zeptat, jakou je možné tolerovat procentuální případně absolutní odchylku (u malých částek) u překročení/nedočerpání (nenaplnění) příjmové a výdajové stránky skutečného čerpání oproti upravenému rozpočtu. Dále bych se chtěla zeptat, s jakou přesností (s výjimkou dotací) máme sestavovat rozpočet (tisíce , s přesností na 1 desetinné místo….) Děkuji.
Rozpočet je vždy pouze určitým finančním plánem obce, kdy skutečné příjmy a výdaje se budou v praxi lišit. Vznesená otázka praktický význam v situacích, kdy obec povinnost provést rozpočtové opatření... [pokračování]
 
02.06.2012 17:06 Mgr. Alice Rahmanová Slučitelnost funkce účetní a pokladní
Dobrý den, máme na paní účetní, pokladnu dělá paní matrikářka. Je nějaký problém či překážka v tom, aby účetní dělala zároveň pokladní? Děkuji předem za odpověď Alice Rahmanová, starostka obce
Nikoliv. V tomto ohledu žádná neslučitelnost funkcí nenastává a je tak zcela na radě obce, příp. na zastupitelstvu v obci bez rady, aby rozdělení pravomocí na obecním úřadě změnila /§ 102 odst. 2 písm... [pokračování]
 
12.04.2012 13:51 josef simak Faktura a dodací list
Obdržela jsem k proplacení dodací list - ne fakturu. Jedná se o částku 45 000,- , platba převodem, příjemce není plátce DPH. Nevím, zda mohu provést úhradu dle předloženého dodacího listu nebo mám požadovat fakturu? Děkuji Klicmanová
Podle § 11 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, se za účetní doklady považují pouze průkazné účetní záznamy, které obsahují: označení účetního dokladu, obsah účetního... [pokračování]
 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

17. ledna 2018

Seminář k nové právní úpravě odměňování členů zastupitelstev

Praha, MV ČR
17. - 18. ledna 2018

Společné zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a Rady Asociace krajů ČR

Skalka, okres Hodonín
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
20. února 2018

49. Den malých obcí

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje