Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 172
ne ne 54

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna: Účetnictví

Právní poradna nabízí členům Svazu měst a obcí České republiky možnost  bezplatné právní konzultace a to buď:

  •          telefonicky na čísle 226 257 505 od pondělí do čtvrtka od 12:00 do 18:00 hodin nebo
  •         e-mailem na adresu poradna@odpovednyzastupitel.cz nebo
  •         prostřednictvím formuláře na těchto stránkách (vyžadují přihlášení).

Dotazy měst a obcí, které nejsou členy Svazu, jsou zpoplatněny částkou 500 Kč + DPH za dotaz.

Právní poradna poskytuje právní poradenství týkající se činnosti obcí. Poradenství se netýká oblasti daní, účetnictví nebo otázek související se mzdovým účetnictvím včetně platových tarifů.

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

14.06.2016 09:33 Miluše Blahutová Zaúčtování na daňový účet poplatníka
Poplatník dluží místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2014 a 2015. Poplatek za rok 2016 je splatný 30. 6. 2016. Výše poplatku je 500 za rok. Poplatník nereagoval na upomínky, proto městský úřad navýšil dluh za rok 2014 o 100 % dle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a vyměřil místní poplatek za rok 2014 platebním výměrem... [pokračování]
Správný postup představuje prioritní úhrada nedoplatku na dani a splatné daně. A to schematicky od nejstaršího daňového nedoplatku po nejmladší. To znamená, že provedete úhradu nedoplatku na dani z let 2014 a 2015... [pokračování]
 
07.06.2016 11:08 Jana Kejšarová Zveřejnění účetní závěrky
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda nenastala změna při schvalování řádné účetní závěrky města, zda stále platí, že účetní závěrka města nemusí být před projednáváním v zastupitelstvu města zveřejněna na úřední desce a zda se musí následně schválená účetní závěrka zveřejnit. Děkuji moc za odpověď a přeji krásný den:)
Obec nemá povinnost zveřejňovat účetní závěrku na rozdíl od návrhu rozpočtu a návrhu závěrečného účtu obce. Účetní závěrka obce je schvalována zastupitelstvem obce. Dle zákona o obcích je třeba zveřejnit... [pokračování]
 
27.02.2016 12:28 Iva Přikrylová Benefity zaměstnavatele starostovi
Zaměstnavatel, tedy i obec, může svým zaměstnancům přispívat 30 tis. ročně do penzijního připojištění a neodvádí z této částky soc. a zdrav. pojištění na straně zaměstnavatele. Je možné stejně přispívat i uvolněnému starostovi? Není to klasický zaměstnanec. Děkuji za odpověď. Iva Přikrylová Obec Ludslavice
Byť v praxi mnohé obce poskytují zejména uvolněným členům zastupitelstva například stravenky či jiné benefity, z judikatury jednoznačně vyplývá, že členům zastupitelstva nelze poskytovat jiné odměny, než... [pokračování]
 
16.11.2015 09:18 Miroslava Steinbachová Kombinace programu a individuální dotace
Dobrý den, chci zjistit zda je možné kombinovat individuální dotace s grantovým programem v rámci jednoho roku.
Tato možnost samozřejmě možná je. Můžete mít dotační program pro určité spolky či fyzické osoby a vedle toho poskytovat dotace na základě individuální žádosti podle potřeby. Obojí však musí splňovat náležitosti... [pokračování]
 
18.03.2015 07:53 Petr Kebrle Vliv a podíl dle konsolidační vyhlášky na SMO ČR
Dobrý den, pro naše účetní bych chtěl odpovědět následující dotaz: "Jaký je vliv řízení a ovládání Města Veselí nad Moravou v % vyjádření dle konsolidační vyhlášky ve Svazu měst a obcí České republiky (:63113074) ?" Děkuji
K určení vlivu a podílu jednotlivých obcích právě v DSO a ve Svazu měst a obcí ČR podává Ministerstvo financí následující výklad k vyplnění seznamu účetních jednotek zahrnutých do dílčího konsolidačního celku státu... [pokračování]
 
15.01.2014 11:19 Ladislava Víšková
Dobrý den, mám prosbu. Obec dostala příspěvek na pořízení dvou zvonů do zvonice od Česko-německého fondu budoucnosti ve výši 250.000,- . Nevím si rady na jaké účty správně příspěvek zaúčtovat. Předpis,příjem na účet, Příspěvek byl vyplacen jednorázově na účet obce po podpisu smlouvy. Česko-německému fondu budeme předkládat závěrečnou zprávu o použití obdržených prostředků.Moc děkuji za radu. Víšková,Merboltice.... [pokračování]
Účetnictví patří k projevům setkání práva a ekonomie. Ačkoliv je účetnictví předmětem právní úpravy, tak se jedná především o ekonomický nástroj. Služby naší právní poradny jsou primárně zaměřeny na problematiku,která... [pokračování]
 
03.12.2013 08:34 Josef Holčapek Práce zaměstnance obce pro cizí občany
Obec zaměstnává pracovníka na údržbu obce. Může tento pracovník vykonávat práce - služby pro cizí (převážně občany obce), jako je příležitostná výpomoc - zednická činnost, úklid uhlí apod., odklízení sněhu, posekání trávníku apod. Jak bude tyto práce obec fakturovat?
Odpověď Ano, v případě soustavnosti daných činností (kdy nepůjde pouze o občasné příležitostné práce) však obec musí být držitelkou příslušného živnostenského oprávnění z toho důvodu, aby se nedopouštěla... [pokračování]
 
27.08.2013 14:36 Jana Mikovcová
Na můj předchozí dotaz ohledně zápisu o hlasování při schválení účetní závěrky jste uvedli" O každém hlasování orgánu, který provádí schvalování účetní závěrky dotčené účetní jednotky, je třeba pořídit písemný záznam." Při veřejném zasedání zastupitelstva se standardně pořizuje zápis, který obsahuje i záznam o hlasování. Je tím splněn výše uvedený požadavek, nebo je nutné provádět samostatný... [pokračování]
Odpověď: Zápis ze ZM podepisuje ověřovatelé a statutár, tedy starosta. Účetní závěrky podepisuje osoba odpovědná za účetnictví a statutár. Účetní závěrka je součástí materiálu pro zastupitelstvo. Hlasováním... [pokračování]
 
26.08.2013 13:30 Jana Mikovcová Zveřejňování účetní závěrky
Nemohu dohledat, zda je nutné zveřejňovat účetní závěrku před projednáním, jako třeba rozpočet. Myslím, že po schválení úč. závěrku zveřejnit musíme. Jak je to se schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace (školy). Schvaluje se samostatně? Musí být vytvořen protokol samostatně pro úč. závěrku obce a samostatně pro školu? Kdo podepisuje protokol?
Odpověď: Účetní závěrku není třeba předem zveřejňovat, na rozdíl od rozpočtu a závěrečného účtu. Dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je třeba zveřejnit informace o místě, době a navrženém programu připravovaného... [pokračování]
 
13.05.2013 10:20 B. Macíková Zúčtování pohoštění
Dobrý den, je možné na veřejnou akci pro seniory zaúčtovat jako pohoštění (občerstvení) i víno? Auditor nám toto nepřipouští. Jak to tedy s tímto je?
Dotaz Je možné na veřejnou akci pro seniory zaúčtovat jako pohoštění (občerstvení) i víno? Auditor nám toto nepřipouští. Jak to tedy s tímto je? Odpověď Občerstvení se účtuje na nákladový účet č.... [pokračování]
 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
13. února 2018

Krajská setkání - Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje (multimediální sál) U Jezu 642, Liberec
15. února 2018

Krajská setkání - Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje (Velký konferenční sál) Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem
20. února 2018

49. Den malých obcí

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje