Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 119
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 0
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 30
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 16
jinak jinak 1

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna


Připravili jsme novou podobu služby právní poradna pro obce, kterou naleznete na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.

Pro plné užívání služeb právní poradny je nutné provést nové přihlášení (nejedná se o stejné přihlašovací údaje, jaké doposud používáte pro přihlášení na webové stránky Svazu). Musíte použít speciální přihlašovací údaje, které od provozovatele služby (KVB advokátní kancelář s.r.o.) obdržíte.

Dále prosím postupujte dle instrukcí na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz

Právní poradnu můžete využívat za účelem:

  • zodpovídání písemných dotazů formou zpřístupnění databáze již zodpovězených dotazů,
  • zodpovídání písemných dotazů formou individuálně zpracované odpovědi,
  • zodpovídání telefonických dotazů.

Pro podrobnější informace o službách právní poradny využijte sekci Nápověda, kterou lze nalézt na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.
 


Níže naleznete databázi dotazů z původní platformy právní poradny:

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

01.01.0001 00:00 Nalezené kočky a psi
Obracím se na Vás s prosbou o právní názor na nalezené kočky a psi (jedná se především o kočky). Obrací se na nás lidé, kteří se starají o kočku tím, že ji (ne)pravidelně krmí, kočky se na takových místech shlukují a často se stává, že se v určitých místech kde dochází ke krmení, začínají přemnožovat. Když se na takových místech vyskytne koček více, lidé volají na úřad a požadují, se o úřad postará,... [pokračování]
Odpověď Krmením koček se dotčení občané jejich vlastníky nestávají. Ani obec nemá primárně povinnost starat se o opuštěná zvířata, je-li ovšem upozorněna občany, že byly na jejím území kočky nalezeny... [pokračování]
 
01.01.0001 00:00 Slaný Odměna neuvolněným členům - doplnění
Dobrý den, mám doplňující dotaz k výplatě odměny pro neuvolněné zastupitele. Dle výkladu Ministerstva vnitra (Dr. Urbánková) nelze vyplácet odměnu do ustavujícího zasedání. Tento názor je patrně odlišný od vašich odpovědí – proč?
Názor byl dne 9. listopadu 2010 s Ministerstvem vnitra konzultován a skutečně existuje určitý rozpor, který se týká odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva. Dle názoru MV nemají neuvolnění zastupitelé... [pokračování]
 
01.01.0001 00:00 Badinková Poskytování dotací - rada nebo zastupitelstvo
Rada obce záměr poskytnout dotaci zhruba ve výši 15 tis. . V této souvislosti nám není jasný vztah mezi dvěma ustanoveními zákona o obcích, konkrétně § 85 písm. c) a j). rada smlouvu o poskytnutí dotace předávat ještě ke schválení zastupitelstvu?
Dle § 85 písm. c) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu vyhrazena pravomoc rozhodovat o poskytování dotací na zákonem vyjmenované účely v částce nad 50 tis... [pokračování]
 
01.01.0001 00:00 Poskytování informací - podklady na jednání zastupitelstva obce
Občan obce požádal o postupování všech podkladů, které získávají pro jednání zastupitelé obce. starosta povinnost mu je poskytnout?
Funkce zastupitele vzniká zvolením, tedy určitým výběrem a při splnění zákonem daných podmínek. Dokumenty, které získávají zastupitelé před jednáním zastupitelstva, pak nutno brát jako dokumenty pracovního... [pokračování]
 
01.01.0001 00:00 Pobolík Používání znaku obce
V průběhu volební kampaně před komunálními volbami použilo jedno politické uskupení znaku obce. Může to vůbec udělat? Jaká jsou pravidla pro používání znaku?
Znak se zpravidla užívá pro označení sídla orgánů obce vedle velkého státního znaku. Jiné než obecní subjekty mohou užívat znaku obce jen s jejím souhlasem. Za porušení tohoto pravidla mohou být fyzické... [pokračování]
 
01.01.0001 00:00 Práva a povinnosti majitelů pozemků pod místními komunikacemi
1. Některé místní komunikace jsou vedeny po soukromých pozemcích. Povrchy mnohých z nich byly bez vědomí nebo souhlasu majitelů zpevněny /asfaltový nebo dlážděný povrch/. Jaká práva a povinnosti majitelé pozemků, na kterých jsou místní komunikace a jaká práva a povinnosti obec, resp. občané, kteří tyto komunikace používají. ‚Bez těchto komunikací by se život v obci zastavil. 2. ... [pokračování]
Z Vámi uvedeného popisu situace bohužel nelze zjistit důležité okolnosti případu, jako jsou konkrétní vlastnické poměry ke komunikaci, dobu, kdy bylo prováděno zpevňování a zda se skutečně v daném případě... [pokračování]
 
01.01.0001 00:00 Pavlík Prodej podílu v s.r.o.
Obec je součástí svazku, který založil společnost s ručením omezeným zabývající se odpadovým hospodářstvím. Celkem 9 obcí vlastní 90 % vlastního jmění, fyzická osoba 10 %. V současné době se uvažuje o vstupu strategického partnera, obce jsou připraveny odprodat podíly tak, aby tento vlastník získal 51 %. Jak v tomto případě postupovat, je třeba oznamovat záměr, kdo prodej schvaluje?
Pokud jde o zveřejňování, ztotožňujeme se s názorem MV ČR prezentovaném v publikaci Právní úprava dispozic obecním majetkem podle zákona o obcích (rok 2010, str. 50). Není možné dovozovat povinnost zveřejnit... [pokračování]
 
01.01.0001 00:00 Obec Vysočina Prodloužení nájemní smlouvy
Zajímá názor na případ, kdy pronajímáme nemovitost na dobu určitou (do 31.12.2010), a pronajímatel si žádost o prodloužení smlouvy. Je potřeba postupovat jako v případě nového nájmu (zveřejnění 15 dnů před projednáním s možností dalších nabídek) nebo stačí projednat v zastupitelstvu vlastní žádost o prodloužení? Dále by zajímalo jak postupovat v případě, že chci někomu něco pronajmout z „důvodů... [pokračování]
Dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je nutno zveřejňovat mj. záměr obce pronajmout nemovitý majetek. Vzhledem k tomu, že současná smlouva je uzavřena na dobu určitou,... [pokračování]
 
01.01.0001 00:00 Pospíšilová Alice Reklama v místní rozhlase
Chtěla jsem se zeptat, jakým způsobem by se účtoval příjem za vysílání reklamy (např. pojízdné prodejny, atp.) v místním rozhlase. V některých našich místních částech jsme se u inzerentů setkali s údivem, že nic takového nemáme zavedeno, že prý "jinde se platí třeba 50 za zveřejnění". Byla by to služba nebo hospodářská činnost nebo něco jiného?
Místní rozhlas náleží mezi koncové prvky varování, které jsou schopné vydat signál a tísňovou informaci. V souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, obecní úřad seznamuje... [pokračování]
 
01.01.0001 00:00 Jindřiška Rezignace zastupitele a rada obce
V obci je 15členné zastupitelstvo. Jeden ze zastupitelů chce na ustavujícím zasedání odstoupit a stejně tak náhradníci proto, aby nemohla být volena rada obce. Jak tuto situaci řešit.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanoví v § 67, že počet členů zastupitelstva se stanoví nejpozději 85 dnů před konáním voleb. V případě Vaší obce jde... [pokračování]
 
 

Naše akce

Přehled termínů a míst konání
program
 


Soutěž
Knihovna JINAK

Přihlašování knihoven:
19. února – 9. března 2018

Naši partneři

 

Kalendář

27. února 2018

49. Den malých obcí

Prostějov
27. února 2018

Den starostů v rámci veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA
28. února 2018

Krajská setkání - Plzeňský kraj

Parkhotel Plzeň (sál Conferenza) U Borského parku 31, Plzeň
28. února 2018 14:30-15:30

Rada Svazu - mimořádné zasedání

Plzeň, Parkhotel
 
1. března 2018

Krajská setkání - Karlovarský kraj

Krajský úřad Karlovarského kraje (zastupitelský sál) Závodní 353/88, Karlovy Vary

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje