Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 5
ne ne 2

Zajímavosti ze Svazu

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 692 obcí, tj. 43,04 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 303 454 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,68 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy
Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy

Již podruhé v historii Česká republika převzala dne 19. května 2017 předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy. Do 15. listopadu 2017 tak přebírá zodpovědnost za směřování a aktivity Rady Evropy, organizuje konference a semináře, je hlavním činitelem při řešení aktuálních politických otázek v mandátu této instituce a zajišťuje doprovodný kulturní program, kterým se daná země po dobu předsednictví prezentuje ve Štrasburku, sídle Rady Evropy. Předsednictví ČR se týká všech úrovní instituce včetně Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny
Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny

Kancelář Svazu navštívila dne 25. ledna 2017 delegace Asociace malých měst Ukrajiny v čele s jejím předsedou Michailem Kozyrevem a primátorem města Ivano-Frankovsk Ruslanem Marcinkivem. Delegaci přivítali předseda Svazu František Lukl a výkonný ředitel Svazu Dan Jiránek, kteří ukrajinské hosty seznámili s činností Svazu a se strukturou samospráv v České republice. Jednání se také zúčastnili zástupci Česko-Středoasijské obchodní komory v čele s jejím prezidentem Jiřím Nestávalem a vice-prezidentem a honorárním konzulem ČR na Ukrajině Igorem Titarenkem, kteří návštěvu ukrajinské delegace zprostředkovali.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze
Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze

Titul Komunální politik roku 2016 patří starostce Zuzaně Čihákové z Kouřimi na Kolínsku za její nevšední projekt Posilování komunity dobrovolnickou prací a dárcovstvím.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna

Právní poradna nabízí členům Svazu měst a obcí České republiky možnost  bezplatné právní konzultace a to buď:

  •          telefonicky na čísle 226 257 505 od pondělí do čtvrtka od 12:00 do 18:00 hodin nebo
  •         e-mailem na adresu poradna@odpovednyzastupitel.cz nebo
  •         prostřednictvím formuláře na těchto stránkách (vyžadují přihlášení).

Dotazy měst a obcí, které nejsou členy Svazu, jsou zpoplatněny částkou 500 Kč + DPH za dotaz.

Právní poradna poskytuje právní poradenství týkající se činnosti obcí. Poradenství se netýká oblasti daní, účetnictví nebo otázek související se mzdovým účetnictvím včetně platových tarifů.

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

01.01.0001 00:00 Jindřiška Rezignace zastupitele a rada obce
V obci je 15členné zastupitelstvo. Jeden ze zastupitelů chce na ustavujícím zasedání odstoupit a stejně tak náhradníci proto, aby nemohla být volena rada obce. Jak tuto situaci řešit.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanoví v § 67, že počet členů zastupitelstva se stanoví nejpozději 85 dnů před konáním voleb. V případě Vaší obce jde... [pokračování]
 
01.01.0001 00:00 Ředitel školy členem zastupitelstva či rady obce?
Může být členem zastupitelstva obce nebo rady obce ředitel základní školy nebo jiné organizace zřizované městem?
Problematiku neslučitelnosti některých funkcí s funkcí člena zastupitelstva obce upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů... [pokračování]
 
01.01.0001 00:00 Žídková Správní poplatek - hřbitov
Dobrý den, prosila bych o radu. Jak bych měla zaúčtovat správně správní poplatek z místního hřbitova. Z kraje přišlo, že předpis je na 311/602 , ale Ing. Přibylová příse na 315. Tak vůbec nevím kam to mám vlastně zařadit. Děkuji za pomoc.
Vzhledem k tomu, že legislativní proces není ještě ukončený (tzn. neexistuje Český účetní standard ke zúčtovacím vztahům), je tato otázka bohužel stale předmětem dohadů metodiků, auditorů a dalších odborných pracovníků... [pokračování]
 
01.01.0001 00:00 Stížnost na chování zastupitele
Na jednání zastupitelstva došlo ke slovnímu sporu mezi zastupitelem a občanem. Objektivně je třeba říci, že pochybení bylo na straně zastupitele. Občan se na úřad obrátil se stížnosti, žádá nápravu a omluvu. Jak máme postupovat?
Podnět formu stížnosti, proto je třeba postupovat dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů od doručení. S ohledem na charakter... [pokračování]
 
01.01.0001 00:00 Kostomlaty Volba starosty
Může při volbě starosty hlasovat také kandidát na tuto pozici? Nejde zde o střet zájmů?
Dle § 103 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, volí starostu a místostarostu (místostarosty) do funkce zastupitelstvo obce z řad svých členů. Žádné omezení pro hlasování zde nevyplývá... [pokračování]
 
01.01.0001 00:00 Prokešová Vymáhání místních poplatků a doručování
Občan obce, který je hlášen na obecním úřadu, neplatí místní poplatky. Jak mu máme doručit platební výměr? Je obec také jeho zástupcem v daňovém řízení?
Dle § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. Dále pak daňový řád (zákon č. 280/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů)... [pokračování]
 
01.01.0001 00:00 Václav Kejla Výpověď nevýhodné smlouvy nebo neplatnost
Dobrý den, máme ještě z dob minulého vedení obce uzavřenu smlouvu, kde se řeší umístění vysílačů wi-fi sítě na obecních budovách. Dle našeho názoru je smlouva nevýhodná, navíc nebyl záměr ani řádně vyvěšen. Ve smlouvě nejsou stanoveny možnosti, jak ji ukončit. Prosím o posouzení.
Jak vyplývá z obsahu zaslané „Smlouvy o umístění a provozu radioreléového zařízení“, jde zcela zřejmě o smlouvu nájemní. V souladu s § ustanovením 39 zákona o obcích musí obec záměr prodat,... [pokračování]
 
01.01.0001 00:00 Zahraniční cesta starosty
Starosta a tajemník uskutečnili v loňském roce zahraniční služební cestu a z rozpočtu jim byly uhrazeny náklady. Cestovní příkaz tajemníkovi podepsal starosta a cestovní příkaz starosty podepisoval místostarosta. Rada o služební cestu neschválila, žádná pravidla pro cestovní náhrady nejsou přijata. Porušil starosta zákon?
Dle našeho názoru starosta zákon přímo neporušil, ale rozhodně nepostupoval v souladu se zásadou transparentnosti nakládání s veřejnými prostředky. K problematice cestovních náhrad vzniklých v souvislosti... [pokračování]
 
01.01.0001 00:00 Zveřejňování pozvánky na valné hromady svazku měst a obcí
Musí dobrovolný svazek měst a obcí nebo mikroregion a jiné zveřejňovat pozvánku na valné hromady nebo na schůze orgánů svazku. Pokud ano tak jakým způsobem?
Zákon o obcích neukládá svazku obcí povinnost jakkoli zveřejňovat pozvánky na zasedání orgánů svazku, avšak svazek si tuto povinnost může upravit ve svých stanovách. V ustanoveních § 49 a násl.... [pokračování]
 
 

Naše akce

2. - 3. listopadu 2017

informace
registrace
program
video pozvánka

 

 

Naši partneři

 

Kalendář

19. října 2017 10:00-13:00

Jednání Školské komise

Praha, Kancelář Svazu
 
20. října 2017

Principy územního plánování evropských měst

Praha
20. října 2017 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Praha, Kancelář Svazu
 
24. října 2017

Výroční konference IROP „Kulturní dědictví ze strukturálních fondů"

1. listopadu 2017 15:00-17:00

Komora obcí

Praha 9, Clarion Congress Hotel Prague
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje