Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 118
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 0
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 30
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 16
jinak jinak 1

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna


Připravili jsme novou podobu služby právní poradna pro obce, kterou naleznete na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.

Pro plné užívání služeb právní poradny je nutné provést nové přihlášení (nejedná se o stejné přihlašovací údaje, jaké doposud používáte pro přihlášení na webové stránky Svazu). Musíte použít speciální přihlašovací údaje, které od provozovatele služby (KVB advokátní kancelář s.r.o.) obdržíte.

Dále prosím postupujte dle instrukcí na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz

Právní poradnu můžete využívat za účelem:

  • zodpovídání písemných dotazů formou zpřístupnění databáze již zodpovězených dotazů,
  • zodpovídání písemných dotazů formou individuálně zpracované odpovědi,
  • zodpovídání telefonických dotazů.

Pro podrobnější informace o službách právní poradny využijte sekci Nápověda, kterou lze nalézt na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.
 


Níže naleznete databázi dotazů z původní platformy právní poradny:

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

14.09.2016 10:58 Dagmar Vacková Souhlas zaměstnavatele k výdělečné činnosti
Je nutný formální předchozí písemný souhlas k jiné výdělečné činnosti úředníka obce16 odst. 4 zákona o úřednících), který by uzavíral dohodu např. o provedení práce se stejnou obcí, u níž pracovní poměr?
Pokud by se mělo jednat o výdělečnou činnost úředníka ve prospěch téže obce, kde je úředník obce zaměstnán, je podle našeho názoru zvláštní písemný souhlas nadbytečnýsouhlas obce a tudíž splnění zákonné... [pokračování]
 
13.09.2016 12:37 Radomír Sára Veřejnoprávní smlouva o přestupkovém řízení - návrhové přestupky
Naše obec na projednávání přestupků uzavřenou se sousedním městem veřejnoprávní smlouvu. Toto město se od příštího roku rozhodlo skoro o 100 procent zvýšit poplatky za obdržený přestupek od naší obce. Uvažovali jsme o tom, že v příštím roce návrhové přestupky budeme evidovat na naší obci a teprve, pokud poškozený v zákonem uvedeném termínu podá návrh na projednání přestupku, budeme tento odesílat k projednání smluvnímu městu... [pokračování]
Vámi uvedený postup není v rozporu se zákonem. Tento postup však může být v rozporu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou. Je tedy třeba pečlivě prostudovat uzavřenou smlouvu, a jestliže žádné z ujednání... [pokračování]
 
13.09.2016 09:31 Hana Teršová
Vážení, dovoluji si obrátit se na Vás s dotazem týkajícím se rozpočtového určení daní. Ráda bych se zeptala, jakým způsobem se do daňových příjmů rozpočtu obce promítne skutečnost, že si do obce podnikatelský subjekt přemístí své sídlo. Zda určité procento daní bude příjmem naší obce, nebo zda je vše přerozděleno v systému sdílených daní. Děkuji za odpověď a přeji příjemný den, Hanka Teršová
Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) obsahuje 4 kritéria, podle kterých jsou prostředky... [pokračování]
 
12.09.2016 13:40 Miloš Urban Poškození pozemní komunikace těžbou dřeva
Dobrý den, přibližováním dřeva byly naši obci značně poškozeny 2 místní komunikace. Před započetím prací bylo v podmínkách odborem životního prostředí uvedena i podmínka, že nedojde k nepřiměřenému poškození jak lesa, tak i ostatních pozemků, včetně komunikace. Rovněž byly s těžební firmou dohodnuta oprava poškozených komunikací po odvozu dřevní hmoty. Bohužel dohoda (pouze ústní) nebyla ze strany... [pokračování]
V rovině veřejnoprávní (správy místní komunikace) je možné iniciovat řízení o udělení pokuty této společnosti z důvodu poškození místní komunikace. V otázce náhrady škody obci lze zvažovat podání žaloby... [pokračování]
 
08.09.2016 10:41 Miroslav Vidlák
Dobrý den, obec provozuje prodejnu smíšeného zboží. Prodejna je provozována jako služba obyvatelům. Je na tuto činnost vydán živnostenský list a účtovánu v rámci hlavní činnosti s použitím rozpočtové skladby. Dále obec provozuje v rámci podnikatelské činnosti pohostinství. Podle zákone o ZoET dle § 12 stanoveny někteé vyjímky z povinnosti evidence tržeb, mezi jinými jsou i tržby ÚSC. Prosíme Vás... [pokračování]
Tržby územního samosprávného celku jsou z evidence tržeb vyloučeny na základě ustanovení § 12 odst. 1 písm. b) a c) zákona č.112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který říká, že nejsou evidovanou tržbou... [pokračování]
 
29.08.2016 13:26 Iveta Rausova Vytvoření místa pro absolventa
Dobrý den, žádám o pomoc při řešení níže uvedeného problému. Na základě dohody s úřadem práce uvažujeme vytvořit pracovní místo absolventské praxeabsolvent . Přijetí zaměstnance nebude probíhat formou výběrového řízení, ale na základě doporučení úřadem práce. Tento zaměstnanec by byl přidělen na úsek vymáhání pohledávek. Absolvent by měl uzavřenou pracovní smlouvu na dobu určitou, nejvýše jeden rok, ZOZ nebude mít vykonány... [pokračování]
Dle našeho názoru nebude agenda spojená s obsluhou Czech-pointu (nebude-li absolvent ověřovat výstupy) a zakládání spisů spadat pod výkon správní činnosti. Proto se zákon o úřednících neužije. K porušení... [pokračování]
 
18.08.2016 10:41 Petr Hasil Regulace bezpilotních letadel
Dobrý den, je možné regulovat lety bezpilotních letadel , tzv.dronů, nad obydlenou částí města? Nebo nám nezbývá nic jiného, než porušování pravidel oznamovat Úřadu pro civilní letectví . Mám na mysli regulaci OZV. (Zatím pomíjím složitost najít obsluhu bezpilotního letadla.) Děkuji za odpověď.
K této otázce nemáme k dispozici žádné odborné stanovisko orgánů dohledu ani soudní či jiné rozhodnutí, neboť se jedná o problematiku relativně novou. Obecně lze zřejmě říci, stejně jako u jiných otázek,... [pokračování]
 
18.08.2016 10:33 Eva Holá Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Dobrý den, prosím o informaci. Lze u zaměstnanců obce( dělníciúdržba obce) sjednat během letních měsíců 9 hodinovou denní pracovní dobu( během července a srpna by pracovali od 7 hod. do 16,30 v tom 0,5 hod. přestávka, během prosince a ledna od 7 hod. do 14,30 hod v tom přestávka.) a během zimy 7 hodinovou prac. dobu . Lze zaměstnancům takovou pracovní dobu určit i bez jejich souhlasu, v pracovní smlouvě mají sjednáno 40 hod... [pokračování]
Zákoník práce umožňuje nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, kdy zaměstnavatel nerozvrhuje rovnoměrně na jednotlivé týdny stejnou týdenní pracovní dobu, s tím, že průměrná týdenní pracovní doba nesmí v... [pokračování]
 
18.08.2016 09:50 Josef Červený Obtěžování chovem hospodářských zvířat
Dobrý den, jako vlastníci bytového domu společně s vlastníky sousedních rodinných domů řešíme obtěžování zápachem, hmyzem a hlodavci, které je způsobeno tím, že zemědělský podnikatel umístil po nelegálních úpravách a paradoxně získání dotace ze SZIFu do své nemovitosti mezi rodinné domy chov cca 12 kusů hospodářských zvířat. Přesto, že jeho nemovitost je vedena v katastru nemovitostí jako zemědělská... [pokračování]
Před podáním žaloby doporučujeme prověřit, jestli se nejedná očernou stavbu“. V případě, že se někde nachází černá stavba, může kdokoli podat na stavební úřad podnět42 zákona č. 500/2004 Sb., správní... [pokračování]
 
12.08.2016 11:19 Karel Holub Směna pozemků
Dobrý den, mám dotaz ve věci směny obecního pozemku za pozemekfyzické osoby (FO)”. Na částích pozemků FO se nachází místní komunikace (MK) 3 ., evidováno v aktualizovaném pasportu místních komunikací. Výhledově plánujeme opravu této MK za přispění dotace od kraje. Kraj vždy vyžaduje výpis z LV. Nyní k dotazu - všeobecně , je vhodnější vlastnit pozemky pod místními komunikacemi 3 . nebo uzavřít smlouvy navěcné břemeno”... [pokračování]
Na Vámi položený dotaz neexistuje jednoznačná odpověď. Záleží vždy na uvážení obce, zda je s přihlédnutím ke všem okolnostem pro ni výhodnější vlastnit pozemek pod komunikací či mít k pozemku zřízenopouze“... [pokračování]
 
 

Naše akce

Přehled termínů a míst konání
program
 


Soutěž
Knihovna JINAK

Přihlašování knihoven:
19. února – 9. března 2018

Naši partneři

 

Kalendář

27. února 2018

49. Den malých obcí

Prostějov
27. února 2018

Den starostů v rámci veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA
28. února 2018

Krajská setkání - Plzeňský kraj

Parkhotel Plzeň (sál Conferenza) U Borského parku 31, Plzeň
28. února 2018 14:30-15:30

Rada Svazu - mimořádné zasedání

Plzeň, Parkhotel
 
1. března 2018

Krajská setkání - Karlovarský kraj

Krajský úřad Karlovarského kraje (zastupitelský sál) Závodní 353/88, Karlovy Vary

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje