Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 119
ne ne 32

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna

Právní poradna nabízí členům Svazu měst a obcí České republiky možnost  bezplatné právní konzultace a to buď:

  •          telefonicky na čísle 226 257 505 od pondělí do čtvrtka od 12:00 do 18:00 hodin nebo
  •         e-mailem na adresu poradna@odpovednyzastupitel.cz nebo
  •         prostřednictvím formuláře na těchto stránkách (vyžadují přihlášení).

Dotazy měst a obcí, které nejsou členy Svazu, jsou zpoplatněny částkou 500 Kč + DPH za dotaz.

Právní poradna poskytuje právní poradenství týkající se činnosti obcí. Poradenství se netýká oblasti daní, účetnictví nebo otázek související se mzdovým účetnictvím včetně platových tarifů.

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

09.02.2017 20:03 Jiří Flora Spisový a skartační řád
Jsme obec, ve které není zřízena rada ani nemáme tajemníka. Je povinností schvalovat spisový a archivní řád zastupitelstvem obce? Nebo jej pouze vydává starosta obce? Ing. Jiří Flora
Od 1. 7. 2012 je každá obec povinna vydat spisový a skartační řád. Tato povinnost se odráží v § 110 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, kde je uvedeno, že tajemník obecního úřadu vydává spisový,... [pokračování]
 
20.01.2017 07:15 Hana Chalupová Výjimka u úvěrů
Dobrý den, s účinností zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, se objevují dotazy, zda mohou obce poskytovat v režimu tohoto zákona půjčky (zápůjčky) na bydlení. V případě našeho města se jedná o Fond rozvoje bydlení - jeden z peněžních fondů města, u kterého pravidla pro vytvoření a použití prostředků fondu stanoví Směrnice schválená zastupitelstvem města dne 10.02.2015, tj. před účinností zákona o spotřebitelském úvěru... [pokračování]
Dobrý den, v tuto chvíli domlouvá Svaz schůzku s ČNB za účelem vypracování metodiky, jak mají být nastaveny podmínky úvěru, aby obec mohla využít Vámi citovanou výjimku. Mgr. Zdeněk Mandík, Sekce legislativně-právní... [pokračování]
 
13.01.2017 09:29 Viktor Wölfl Neslučitelnost funkcí
Dobrý den, potřebovali bychom prověřit, zda je či není zákonem vyloučeno, aby zaměstnanec úřadu (zařazený do úřadu obce - technického úseku), který je současně členem zastupitelstva, byl předsedou kontrolního výboru? Děkujeme předem za zaslání stanoviska. S pozdravem Daniela Krišková - asistentka starosty Úřad městyse Luka nad Jihlavou
1) Neslučitelnost funkcí je upravena jednak v § 5 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zásadní pro vyhodnocení, zda dojde... [pokračování]
 
06.01.2017 12:46 Vladimír Libich Zaměstnávání na mateřské dovolené
Je možné zaměstnávat účetní obce v době její mateřské dovolené,např. na dohodu o provedení práce?Pokud ano,s jakým omezením.
Na stejný druh práce - účetní to není možné, na jinou práci - např. THP, správní činnosti to možné je. Výkon práce na mateřské dovolené sice obecně možný je, nicméně pokud zaměstnankyně pobírá peněžitou... [pokračování]
 
21.11.2016 15:02 Markéta Honzíková Finanční dar a zveřejnění smlouvy
Dobrý den, naše obec uzavřela darovací smlouvu na základě, které poskytla finanční dar ve výši 10 000,- . s organizací poskytující sociální služby pro občany. Chtěla bych se zeptat, zda je nutné tuto smlouvu zveřejnit? Popřípadě kde? Děkuji za odpověď. MH
Tato smlouva se nemusí povinně zveřejňovat. a) Jde o smlouvu darovací, která nepodléhá zákonné úpravě zákona č. 250/2000 Sb. b) Cena plnění je stejně nižší než 50 000 , takže i kdyby se jednalo o... [pokračování]
 
07.11.2016 08:32 Iveta Martiníková
Může příspěvková organizace použít rezervní fond k nákupu školních lavic, které vede jako DHIM? Je potřeba pro čerpání rezervního fondu předchozí souhlas zřizovatele?
Odpověď na tento dotaz zpracoval odborný konzultant SMO ČR Ing. Zdeněk Nejezchleb, lektor a auditor, Acha obecuctuje. Na konci roku 2015 vyzval SMO Ministerstvo financí k tomu, aby blíže specifikoval,... [pokračování]
 
02.11.2016 12:04 Jan Pavlásek
Dobrý den, prosím o radu, zda je možné nedočerpané prostředky ze sociálního fondu a fondu na ošatné v daném kalendářním roce vrátit zpět do rozpočtu obce, nebo zda se musí převádět do dalšího kalendářního roku. Současný stav máme ve směrnicích takový, že peníze převádíme o dalšího roku a jde nám o to, zda je možné toto změnit a peníze nepřevádět, ale vracet do rozpočtu. Děkuji za odpověď.
Odpovědi na dotazy zpracovala odborná konzultantka SMO ČR Ing. Iva Schneiderová, lektorka a auditorka, Acha obecuctuje Odpověď: Sociální fond u obcí není upraven jiným předpisem, než zákonem č. 250/2000 Sb... [pokračování]
 
12.10.2016 11:33 Alena Křížová Věcný záměr u smlouvy o právu provést stavbu podle stavebního zákona
Dobrý den, v souvislosti s novelou zákona o obcích by mně zajímalo zda je nutné zveřejnit záměr obce39 z. 128/2000 Sb.) uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu dle §1746 z. 89/2012 Sb. a z. 183/2006 Sb. Děkuji.
V rámci řízenía dalších zjednodušených postupůvedených dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jenstavební zákon“),... [pokračování]
 
29.09.2016 09:28 Jan Pavlásek Podpis kolektivní smlouvy
Dobrý den, prosím o radu ve věci tvorby a schvalování kolektivní smlouvy a jejich změn. Tajemnice města na konci roku 2015 udělala sama bez vědomí odborů a starosty města několik změn v kolektivní smlouvě a tuto bez projednání a kontroly nechala podepsat pouze předsedovy odborové organizace města, která čítá 4 pracovníky. Kolektivní smlouvu sepsala na dobu dvou let do 31.12.2017 a podepsala dále již jen ona sama... [pokračování]
V případě uzavírání kolektivní smlouvy v podmínkách obce může být otázkou, zda rozhodování příslušízaměstnavateli“ (tj. starostovi či tajemníkovi), nebo v tzv. zbytkové pravomoci radě obce. Vzhledem... [pokračování]
 
19.09.2016 12:43 Jolana Slavíková Poskytnutí audiozáznamu z ZM
Dobrý den, byla nám předložena žádost na poskytnutí audiozáznamu ze zasedání ZM ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. prostřednictvím e-mailu. Audiozáznam chceme žadateli poskytnout, ale není nám jasné, jestli jej můžeme poskytnout zasláním na e-mail bez předávacího protokolu (bude nám scházet "klauzule" o poučení - neposkytování audiozáznamu třetím osobám a dodržování zákona č. 101/2000Sb.) a zda máme... [pokračování]
V případě záznamů z jednání zastupitelstva se bude vždy jednat o zpracování osobních údajů, proto se již při samotném pořizování záznamu musíte vypořádat s požadavky zákona o ochraně osobních údajů. K... [pokračování]
 
 

Naše akce

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

11. ledna 2018
Brno
registrace uzavřena,
kapacita semináře je naplněna

Naši partneři

 

Kalendář

9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje