Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 88
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 0
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 21
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 7
jinak jinak 1

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna


Připravili jsme novou podobu služby právní poradna pro obce, kterou naleznete na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.

Pro plné užívání služeb právní poradny je nutné provést nové přihlášení (nejedná se o stejné přihlašovací údaje, jaké doposud používáte pro přihlášení na webové stránky Svazu). Musíte použít speciální přihlašovací údaje, které od provozovatele služby (KVB advokátní kancelář s.r.o.) obdržíte.

Dále prosím postupujte dle instrukcí na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz

Právní poradnu můžete využívat za účelem:

  • zodpovídání písemných dotazů formou zpřístupnění databáze již zodpovězených dotazů,
  • zodpovídání písemných dotazů formou individuálně zpracované odpovědi,
  • zodpovídání telefonických dotazů.

Pro podrobnější informace o službách právní poradny využijte sekci Nápověda, kterou lze nalézt na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.
 


Níže naleznete databázi dotazů z původní platformy právní poradny:

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

21.08.2017 14:39 Božena Bošiaková Sídlo spolku na
Dobrý den, místní tělovýchovná jednota požádala obec o povolení uvedení sídla zapsaného spolku TJ Jevišovka v budově obecního úřadu. Je možné toto povolit bez ohrožení majetku úřadu v případě finančních problémů spolku? Může rozhodnout starostka nebo zastupitelstvo? Děkuji za odpověď a přeji hezký den Bošiaková Božena, starostka obce Jevišovka, 21. 8. 2017
Obecně lze konstatovat, že zapsání sídla v nemovitosti může někdy u vlastníků nemovitostí vyvolávat obavy z toho, že zde může exekutor či insolvenční správce vyhledávat majetek dlužníka a přitom zabaví... [pokračování]
 
27.07.2017 09:52 Josef Moštěk Povinnost zimní údržby
Dobrý den, v našem městě je několik bloků řadových garáží, jejichž majitelé při zajíždění s vozidly z místní komunikace do garáže přejíždějí přes městské pozemky (druh pozemku: ostatní plocha, zastavěná plocha příp. travní porost). Kdo povinnost provádět na těchto pozemcích zimní údržbu (odklízení sněhu příp. posyp)? Děkuji za odpověď.
Sjezdy ke garážím mohou být považovány leda za veřejně přístupnou účelovou komunikaci ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Na veřejně přístupné účelové komunikace a pozemky, na nichž... [pokračování]
 
20.07.2017 10:38 Zbyšek Šaněk Věcné břemeno - orgán obce
Může starosta obce sám v rámci své pravomoci (obec nemá radu) uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene? Obec dle této smlouvy bude budoucí oprávněný vůči Povodí, dojde k vyústění příkopu Hodnota VB cca 1000 ..
Dle právní úpravy § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů spadá rozhodování o věcných břemenech do nevyhrazené působnosti rady. V obci, kde se rada... [pokračování]
 
10.07.2017 09:36 Vojtěch Fabík Dar starostovi
Dobrý den, k odměňování zastupitelů a k případným peněžním darům toho bylo popsáno již mnoho. Existuje také stanovisko ministerstva vnitra. V letošním roce jsme slavili výročí obce a přípravy trvaly téměř jeden rok. Tuto činnost považuji za klasickou pracovní náplň starosty, za kterou mu nepřísluší finanční ohodnocení. V rámci výročí obce však také byla vydána kniha, kde jedním ze dvou autorů je uveden starosta obce... [pokračování]
Ano, takovou činnost nelze považovat za související s výkonem funkce starosty. Naopak se jedná o činnost uměleckou a publikační a proto by za ni mohla být poskytnuta odměna. Vzhledem k tomu, že kniha již... [pokračování]
 
28.06.2017 10:11 Jaromír Kratěna
Dobrý den. Obec Albrechtice n.O. jedná s Městem Týniště n.O. o vytvoření školského obvodu pro žáky druhého stupně základní školy, kteří jsou občany obce. Zastupitelstvo města požaduje, aby v OZV bylo ustanovení o finanční úhradě ve výši 4 000,- za každého žáka, který bude navštěvovat druhý stupeň a je občanem naší obce. Jako důvod uvádí, že každá obec dostává do svého rozpočtu prostřednictvím... [pokračování]
Vážený pane starosto, od roku 2013 (po novele zákona o RUD v roce 2012) obce, které nezřizují školu či školku na žáka peníze z rozpočtového určení daní nedostávají. V zákoně č. 243/2000 Sb., o RUD... [pokračování]
 
13.06.2017 12:04 Petra Bartoníčková Zakázka malého rozsahu
Obec ve výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu( stavební práce ) požadovala doložení kvalifikačních předpokladů tímto způsobem- cituji: a) kopií výpisu z OR nebo jiné obdobné evidence b) dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci a dále pak c)... [pokračování]
Vycházíme z toho, že je postupováno dle výjimky podle § 31 ZVZ (a zadavatel se nerozhodl dobrovolně postupovat podle zákona v režimu podlimitní zakázky). Z uvedeného pak vyplývá, že zadavatel minimum... [pokračování]
 
07.06.2017 13:20 Zdeněk Pištora Neslučitelnost funkcí - ředitel školy versus člen rady města
Dobrý den, mám jeden jednoduchý dotaz - může být ředitel základní školy (příspěvková organizace zřízená městem) zároveň členem rady města? Děkuji za odpověď
Podle současné platné právní úpravy není žádná překážka v souběhu funkce člena rady a ředitele základní školy. Jediné omezení je zde stanoveno a) zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),... [pokračování]
 
06.06.2017 14:38 Veronika Šikýřová Přípojka inženýrské sítě
Občan chce zřídit vodovodní přípojku a napojit se na obecní vodovod v místě na obecním pozemku. Musí být pro tuto záležitost vyvěšen záměr k právu stavby. Děkuji.
Nelze směšovat a slučovat právo stavby dle občanského zákoníku a právo provést stavbu dle stavebního zákona. V rámci řízenía dalších zjednodušených postupůvedených dle zákona č. 183/2006 Sb., o... [pokračování]
 
04.06.2017 19:25 Danuše Suchánková Prodej movitého majetku
Dobrý den, co je potřeba udělat pro odprodej odstraněných použitých plotových dílců starých 25 - 30 let, kterými byla oplocena budova obecního úřadu? Tyto dílce nejsou evidovány v majetku obce. Musí prodej odsouhlasit zastupitelstvo obce, nebo lze uzavřít smlouvu o prodeji bez jejího souhlasu s podpisem starosty? Cena by byla stanovena dle zákona č. 151/1997Sb, § 2, odst. 5 písm. c). Děkuji
Vzhledem k tomu, že se jedná o věc movitou, není třeba zveřejňovat záměr podle zákona o obcích. Prodej věci movité je nevyhrazenou kompetencí rady obce, případně starosty obce, kde není rada obce zřízena... [pokračování]
 
01.06.2017 16:22 Hana Soukalová Místní poplatek za nakládání s komunálním odpadem
V případě, že jde o platbu za nemovitost, ve které není přihlášená k trvalému pobytu žádná osoba, může se jednat o nemovitost nezkolaudovanou, nezapsanou na KN, ale užívanou?
V tomto případě se domníváme, že je možno požadovat místní poplatek za nakládání s komunálním odpadem na základě § 10b odst. 1 písm. b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů... [pokračování]
 
 

Naše akce

Přehled termínů a míst konání
program
 


Soutěž
Knihovna JINAK

Přihlašování knihoven:
19. února – 9. března 2018

Naši partneři

 

Kalendář

19. února 2018 14:00

KISMO

Sídlo Kraje Vysočina, Jihlava
 
20. února 2018

49. Den malých obcí

Praha
20. února 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
22. února 2018

Krajská setkání - Jihomoravský kraj

Kongresové centrum Veletrhů Brno (sál A) Výstaviště 405/1, Brno
22. února 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje