Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 116
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 0
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 28
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 15
jinak jinak 1

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Právní poradna


Připravili jsme novou podobu služby právní poradna pro obce, kterou naleznete na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.

Pro plné užívání služeb právní poradny je nutné provést nové přihlášení (nejedná se o stejné přihlašovací údaje, jaké doposud používáte pro přihlášení na webové stránky Svazu). Musíte použít speciální přihlašovací údaje, které od provozovatele služby (KVB advokátní kancelář s.r.o.) obdržíte.

Dále prosím postupujte dle instrukcí na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz

Právní poradnu můžete využívat za účelem:

  • zodpovídání písemných dotazů formou zpřístupnění databáze již zodpovězených dotazů,
  • zodpovídání písemných dotazů formou individuálně zpracované odpovědi,
  • zodpovídání telefonických dotazů.

Pro podrobnější informace o službách právní poradny využijte sekci Nápověda, kterou lze nalézt na internetových stránkách www.poradnaproobce.cz.
 


Níže naleznete databázi dotazů z původní platformy právní poradny:

 
Hledaný výraz

Tip: Pokud hledáte Vámi vložené dotazy, zadejte do hledacího okénka své jméno nebo e-mail.

06.02.2018 13:01 Jitka Matoušková Odměňování členů OVK při prezidentských volbách
Dobrý den, máme dotaz ohledně odměňování členů OVK při prezidentských volbách. Vyhláška MV stanovuje odměny členů OVK. Je možné odměnit členy OVK i jiným způsobem? A na základě jakého právního předpisu? Mnoho obcí uvažuje o vyplacení "odměn" či darů, pan Patrik Koranda-Petice za spravedlivé oděny členů OVK z Tábora dokonce rozesílá výzvu zastupitelům, aby vyplatili odměny v navýšené výši... [pokračování]
Zvýšit odměny členům okrskové volební komise je možno pouze darováním peněžních prostředků z majetku obce. Podle § 60 odst. 1 zákona o volbě prezidenta republiky: „člen okrskové volební... [pokračování]
 
30.01.2018 14:56 Romana Bandíková Veřejné zakázky
Dobrý den, dle zákona č.134/2016 Sb, § 219, odst.3) zveřejňuje zadavatel na profilu zadavatele do 3 měsíců od splnění smlouvy výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy. 1) Co se pro účely tohoto zákona myslí pojem splnění smlouvy? Je to termín ze smlouvy nebo termín ukončení stavby( nebo její kolaudace) nebo termín, kdy uplyne záruka nebo termín, kdy je vše zaplaceno? 2) co je skutečně... [pokračování]
1) Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) neposkytuje bližší vysvětlení pojmu „splnění smlouvy“. Je tedy zapotřebí vycházet z obecných občanskoprávních... [pokračování]
 
26.01.2018 10:44 Rostislav Vodička Mandát místostarosty
Místostarostka rezignovala k 31.1.2018 na svoji fci i na mandát zastupitele, 1. musí mít obec o 650 obyvatelích místostarostu? (nikdo ze zbylých zastupitelů nechce), 2. náleží místostarostce nějaká odměna při ukončení funkce? Děkuji za odpověď.
1. Přestože zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dále jen „zákon o obcích“ explicitně povinnost volby místostarosty nezmiňuje, lze mít z dalších ustanovení za to, že je volba pro... [pokračování]
 
02.01.2018 15:22 Lada Bešíková Příspěvek na stravování
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na nárok zaměstnance a uvolněného zastupitele na příspěvek na stravování. Zda, to musí schválit zastupitelstvo. Všichni zastupitelé ve svém zaměstnání tyto benefity mají i příspěvek na penzi. pojištění, ale nám to nechtějí schválit, protože bereme dost peněz z rozpočtu na výplaty.... Ptám se, zda musí zastupitelstvo schvalovat tuto normální a dnes i samozřejmou věc... [pokračování]
Dle ustanovení § 80 zákona o obcích ve znění účinném od 1. 1. 2018 výslovně platí, že členům zastupitelstva obce mohou být v souvislosti s výkonem jejich funkce poskytovány také nejrůznější, zpravidla... [pokračování]
 
08.12.2017 13:51 Petra Kovářová Svatební obřady
Dobrý den, zaměstnanci města mají stanovenu pracovní dobu následovně - Pracovní doba je rozvržena do pětidenního pracovního týdne, délka stanovené pracovní doby je 40 hodin týdně.Zaměstnanci mají pružnou pracovní dobu, přičemž je uplatněno pružné rozvržení pracovní doby při nerovnoměrném rozvržení. Průměrná týdenní pracovní doba musí být proto naplněna nejdéle ve čtyřtýdenním vyrovnávacím období... [pokračování]
Interní předpis, kdy do pracovní doby matrikářky započítáváte i přípravu na obřad je v pořádku. Jen při určování výše měsíčního platu a sčítání odpracovaných hodin je třeba vzít v potaz níže uvedené podmínky,... [pokračování]
 
08.12.2017 11:50 Vlasta Lochmanová Kdo je a kdo není úředníkem obce ve smyslu zákona 312/2002
Obracím se na vás dotazem na posouzení kdo je a kdo není úředníkem obce ve smyslu zákona 312/2002 Od 1. 7. 2017 provozuje obec Kostelec Poštu Partner. S Poštou Partner jsme převzali i pracovnici na plný úvazek s náplní: - pracovnice poštovní přepážky - pokladní - výběr místních poplatků - vidimace a legalizace - úsek pohřebnictví - podatelna, výpravna - hlášení v místním rozhlase - řízení služebního osobního vozu Od 1... [pokračování]
1) 1. Úředníkem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je obce podílející... [pokračování]
 
28.11.2017 16:43 Martin Rýdel Zveřejnění výčtu zákonů
Dobrý den, prosíme vás o radu, zda je obcím kladeno za povinnost zveřejnit na svém webu výčet zákonů, kterými se obec či její odbory řídí, nebo se jedná o nepovinnou informaci?
Obec je povinna zveřejnit pouze nejdůležitějších předpisy, . předpisů upravujících právo na informace, podle nichž obec a její orgány jednají a rozhodují. Obec dle § 5 odst. 1 písm. e) zákona... [pokračování]
 
20.11.2017 13:34 Iveta Martiníková Změna platového výměru ředitele školy
Nařízením vlády č. 340/2017, které vyšlo ve sbírce dne 19.10.2017 a je účinné dnem 1. listopadu 2017 se mění platový tarif ředitelů škol. Nejbližší RO, která schválila platové výměry ředitelů na svém zasedání dne 2.11.2017 a schválila nové platové výměry ředitelů škol s účinností od 1.11.2017. Prosím o sdělení zda je toto usnesení v souladu se zákonem. Jak máme postupovat, když není možné z důvodu... [pokračování]
Dle principů vytváření a projevu vůle v podmínkách obce z teoreticko-právního hlediska platí, že usnesení rady či zastupitelstva obce nemůže být nikdy účinné zpětně (tzn. zpětně zakládat a měnit práva... [pokračování]
 
11.10.2017 11:17 Jana Jiřičná Příspěvek na stravenky uvolněným zastupitelům
Dobrý den, mám dotaz ohledně příspěvku na stravenky pro uvolněného starostu a místostarostu. 1. Lze přispívat uvolněnému zastupiteli a do jaké výše, není zaměstnancem? ( máme sociální fond ) 2. Chystá se nějaká změna zákona od ledna 2018, která toto ovlivní? Děkuji předem za odpověď
1. Dle našeho názoru by uvolněnému starostovi, místostarostovi či případně jinému zastupiteli obce podle nynější právní úpravy nemělo být možné poskytovat stravenky, prakticky by se totiž jednalo o... [pokračování]
 
07.09.2017 12:19 Jana Helekalová Zveřejňování v registru smluv
Dobrý den, jsme obec bez rozšířené působnosti. Ptám se zda i po 1.7.2017 se na nás stále nevztahuje povinnost zveřejnění smlouvy v registru smluv. Vyskytují se totiž pochybnosti zda zveřejňovat v registru smluv při vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí, při zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele a při zveřejnění smlouvy o poskytnutí dotace na úřední desce vzdáleným přístupem. Děkuji... [pokračování]
Obce základního typu a obce s pověřeným obecním úřadem nejsou povinny zveřejňovat smlouvy v registru smluv. Nicméně platí, že obce všech typů zveřejňují smlouvy dle dalších zákonů - smlouvy o poskytnutí... [pokračování]
 
 

Naše akce

Přehled termínů a míst konání
program
 


Soutěž
Knihovna JINAK

Přihlašování knihoven:
19. února – 9. března 2018

Naši partneři

 

Kalendář

27. února 2018

49. Den malých obcí

Prostějov
27. února 2018

Den starostů v rámci veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA
28. února 2018

Krajská setkání - Plzeňský kraj

Parkhotel Plzeň (sál Conferenza) U Borského parku 31, Plzeň
28. února 2018 14:30-15:30

Rada Svazu - mimořádné zasedání

Plzeň, Parkhotel
 
1. března 2018

Krajská setkání - Karlovarský kraj

Krajský úřad Karlovarského kraje (zastupitelský sál) Závodní 353/88, Karlovy Vary

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje