Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 119
ne ne 32

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

EU a regionální rozvoj

21.03.2007 09:05

Průmyslové zóny pro malé a střední podnikatele? V EU žádná novinka, u nás ano.

Společné prohlášení Svazu měst a obcí ČR, Unie malých a středních podniků ČR a Sdružení podnikatelů ČR 

Domníváme se, že při projektování průmyslových zón by se mělo více myslet na malé a střední firmy a drobné živnostníky a cíleně vytvářet podmínky pro jejich působení ve všech možných oborech činnosti. Nyní je zřejmé, že spolu s rostoucími náklady v ČR bude opadávat masový příliv velkých investic.
 
Příliv přímých zahraničních investic do českého průmyslu byl v minulých letech hlavním tahounem ekonomického růstu a dynamiky HDP. Podporováni státem plnili zahraniční průmysloví investoři za systémové pomoci státní agentury CzechInvest především velké průmyslové zóny, budované tzv. na zelené louce (greenfields), rozvíjené rovněž s účastí státních a municipálních finančních zdrojů. Malý a střední tuzemský podnik na tyto podpory zpravidla nedosáhl. Lze pouze uvítat, že nová vláda si vytkla jako jednu ze svých hlavních vládních priorit ve svém programovém prohlášení tento vysloveně diskriminační stav změnit. Příkladem může být snížení investičních limitů, čímž se zvýší dosažitelnost investičních podpor pro malé a střední podniky.
 
Věc má ale i druhou stránku. Malí a střední podnikatelé budou potřebovat pro své investice vhodnou místní alokaci. Nebude se však jednat o stovky či desítky hektarů, půjde většinou o podstatně menší výměry pozemků. Rovněž cenová přijatelnost stavebních parcel bude důležitým faktorem při jejich rozhodování. Budou hledat vhodné lokality přiměřeně veliké za rozumnou cenu, dobře dopravně dostupné a v místě s rezervoárem pracovní síly. Velmi často může jít o průmyslové zóny poblíž středních a menších měst nebo i obcí. Takovéto průmyslové zóny však zpravidla svými kvantitativními a kvalitativními parametry nesplňují podmínky pro zařazení mezi podporovaná rozvojová území. Obecní pokladny pak nestačí profinancovat výkupy pozemků, infrastrukturu a dopravní obslužnost, nemluvě o marketingu a propagaci takovéto průmyslové zóny. Přenést tyto investice na nedostatečně kapitálově vybavené finální investory je nereálné a tak mnohdy dobrý rozvojový záměr uvízne na půl cesty nebo dokonce ve fázi projektové přípravy. Obec na straně jedné a malé a střední podniky na straně druhé mají společnou vůli, ale na „podání ruky“ jednoduše nedosáhnou.
 
Zapojení malých a středních podniků v průmyslových a komerčních zónách
 
Mediální a politické kampaně dosud budovaly představu průmyslových zón jako míst obřích zahraničních investic, kde stát, respektive občané jako daňoví poplatníci vydají celkem na jedno nově vytvořené pracovní místo až 500 tisíc Kč. České malé a střední firmy a živnostníci se proto již několik let právem ptají proč zahraniční investor dostává štědré investiční pobídky a domácí podnikatel může pouze tiše závidět či hlasitě upozorňovat na nerovné podmínky podnikatelského prostředí v ČR.
 
Ve vyspělých západních ekonomikách jsou naopak průmyslové zóny běžnou součástí urbanistického plánu tak, aby tam mohly nalézt útočiště i MSP. Dobrým příkladem a inspirací jak by podobná průmyslová zóna pro malé a střední podniky měla fungovat u nás, jsou poznatky z rakouského Lince. Jedná se o rozsáhlou průmyslovou zónu, kde se nachází velké firmy jako železárny Vest Aplpine, ale také rozsáhlá část obchodní s velkými obchody jako je Quelle a mnohé další. Na to navazuje část, kde se nachází skutečně velké množství provozoven a firem všeho druhu. Jsou zde zastoupeny pekárny, řeznictví, autoopravny, zámečnictví, ševci, výrobci nábytku, tiskárny a takto bychom mohli pojmenovat snad všechny možné činnosti. S tím se pak prolínají menší specializované prodejny.
 
Plus pro města i podnikatele
 
Výhody jsou na obou stranách – pro města na straně jedné a podnikatele na straně druhé. Koncentrace podniků v jednom místě pro podnikatele usnadňuje jejich vzájemnou kooperaci (tedy obchod), zároveň město soustředí průmyslovou aktivitu mimo obytné území, což vyhovuje občanům. Zákazník nebude muset například objíždět 10 různých autoservisů po celém městě, ale najde většinu na jednom místě a má tak i větší výběr. V městech bude také méně hluku a prašnosti.
 
V našich současných podmínkách je jako první možnost zapojit malé a střední podniky a živnostníky v oblasti služeb. Například při již realizované zóně Triangl by bylo možné projednat a realizovat podobný projekt. Vždyť se zde má vytvořit značné množství pracovních míst přímo ve velkých firmách a tito zaměstnanci budou potřebovat jistě různé služby jako jsou služby stravovací, ubytovací a jiné.
 
Jeden příklad za všechny
 
Výbornou zprávou je, že příprava menších průmyslových zón vhodných pro MSP není tak zanedbaná, jak by se mohlo zdát. Onen „poslední krok“ mezi územním plánem obce na papíře a realizací v podobě finančně zajištěného výkupu pozemků a jejich přípravy může být navíc překročen bez státní byrokracie, což dokazují soukromé projekty v oblasti přípravy regionálních průmyslových zón.
 
Jedním z nich je společnost Czech Development Invest (CDI), jejiž konkrétním úspěšným projektem je predevelopment průmyslové zóny v Jenči u Pražského mezinárodního letiště Ruzyně pro švédskou firmu Skanska. Již dnes poskytuje nabídková databáze CDI údaje o rozvojových územích na cca 10.000 hektarech ve 250 lokalitách ČR. Společnosti jako je CDI tak sehrávají roli rozhodujícího článku při rozvoji regionálních a lokálních průmyslových zón v České republice, a to díky rozvíjející se spolupráci se zástupci měst a obcí spolu s bohatým portfoliem potenciálních investorů.  
 
Aktivitu těchto firem lze jen přivítat, protože přinášejí potřebné podnikatelské zóny nejen pro malé a střední podniky, ale pomáhají obcím realizovat rozvojové plány a záměry, které by patrně jinak, především z důvodů finančních, zůstaly jenom na papíře.
 
 
V Praze 20. března 2007
 
Ing. Oldřich Vlasák, předseda, Svay ěmst a obcí ČR              
Bedřich Danda, předseda, Sdružení podnikatelů živnostníků
Mgr. David Šeich, předseda, Unie malých a středních podniků
                                   

 

 
 

Naše akce

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

11. ledna 2018
Brno
registrace uzavřena,
kapacita semináře je naplněna

Naši partneři

 

Kalendář

9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje