Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Výbor regionů

08.11.2002 09:36

Výbor regionů

Výbor regionů je institucí Evropské unie a vedle Evropského hospodářského a sociálního výboru funguje jako poradní orgán Komise a Parlamentu EU. Byl vytvořen Smlouvou o Evropské unii jako konzultativní orgán a strážce principu subsidiarity.
Výbor regionů

Výbor regionů je institucí Evropské unie a vedle Evropského hospodářského a sociláního výboru funguje jako poradní orgán Komise a Parlamentu EU. Byl vytvořen Smlouvou o Evropské unii jako konzultativní orgán a strážce principu subsidiarity.
 

Počet členů: 353
Funkční období: 5 leté
Místo zasedání: Brusel, pět plenárních schůzí v roce


Výbor regionů je nejmladší institucí Evropské unie. Jeho vznik vyjadřuje silnou touhu členských států respektovat nejen regionální a místní identitu a výsady, ale také je zapojit do tvorby a realizace politiky Evropské unie v různých oblastech. Poprvé v historii Evropské unie existuje právní závazek konzultovat zástupce místních a regionálních správních orgánů v celé řadě záležitostí, které se jich přímo týkají.

STRÁŽCE SUBSIDIARITY

Princip subsidiarity je zakotven ve Smlouvě a znamená, že rozhodnutí by měla být přijímána těmi orgány veřejné správy, které stojí co nejblíže k občanovi. Je to princip, který brání zbytečně vzdálenému centralizovanému způsobu rozhodování. Jako hejtmani/guvernéři regionů, primátoři měst nebo předsedové městských a okresních rad je 222 členů Výboru volenými představiteli z těch administrativních úrovní, které mají nejblíže k občanovi. Znamená to, že mají bezprostřední zkušenost s tím, jak politika a legislativa Unie ovlivňuje každodenní život obyvatel, a proto je Výbor schopný poskytnout významnou odbornost a ovlivňovat další instituce Unie.

Výboru se nabízí řada příležitostí tuto úlohu potvrdit. Smlouva požaduje, aby Výbor konzultoval záležitosti vztahující se k transevropským sítím, veřejnému zdravotnictví, vzdělání, mládeži, kultuře a k hospodářské a sociální soudržnosti. Výbor může ovšem také převzít iniciativu a podávat svá stanoviska o zásadních záležitostech, které se týkají měst a regionů, jako je například zemědělství a ochrana životního prostředí.

Práce Výboru je založena na této struktuře:

Komise 1:  Regionální politika, Strukturální fondy, hospodářská a sociální soudržnost, přeshraniční spolupráce a spolupráce mezi regiony; 
Komise 2:  Zemědělství, rozvoj venkova, rybolov; 
Komise 3:  Transevropské sítě, doprava, informační společnost;  
Komise 4:  Územní plánování, záležitosti týkající se měst, energetika, životní prostředí; 
Komise 5:  Sociální politika, veřejné zdravotnictví, ochrana spotřebitele, výzkum, cestovní ruch;  
Komise 6:  Zaměstnanost, hospodářská politika, jednotný trh, průmysl, malé a střední podniky;  
Komise 7:  Vzdělávání, odborné a učňovské vzdělávání, kultura, mládež, sport, práva občanů;  
Komise pro institucionální záležitosti:  odpovědná za příspěvky k debatě o reformě institucí EU.  

Organizaci práce a agendy Výboru regionů má na starost úřad Výboru, který je volen na dvouleté období.

Výbor regionů

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. září 2019 09:00-11:00

Předsednictvo Komory měst

Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Komora statutárních měst

Skalka u Ježova
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje