Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Sociální začleňování

07.09.2009 13:03

Informace o dotazníkovém šetření, v oblasti sociálního vyloučení, které prováděla nezisková organizace Člověk v tísni

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že neziskové organizace jsou považovány za klíčového partnera obcí v řešení problémů sociálního vyloučení. Realizátoři projektu NAPSI spolu! mají zájem na tom, aby názory obcí byly zváženy a zapracovány do dokumentu.  
 
Nedílnou součástí projektu NAPSI spolu! jsou výzkumné a analytické aktivity. Na počátku srpna bylo ukončeno první větší dotazníkové šetření v obcích zaměřené na základní přehled o znevýhodněných skupinách v jednotlivých obcích, přístupech k sociálnímu začleňování, používaných nástrojích a podpoře obcí od jiných subjektů.
Distribuce dotazníku byla bezproblémová díky spolupráci a podpoře Svazu měst a obcí ČR jmenovitě pracovní skupiny pro sociální začleňování, kterou má v gesci starostka města Kostelec nad Orlicí paní Ivana Červinková. Jí i pracovnicím sekretariátu svazu patří velký dík a věřím, že toto byl první z mnoha kroků budoucí spolupráce při realizaci projektu, který má ambici být obcím k užitku.
Byly osloveny všechny tzv. trojkové obce v ČR, to znamená více než 220 obcí. Dotazník nakonec vyplnilo 64 obcí, tzn. návratnost téměř 30%, což je velmi dobrý výsledek a svědčí o zájmu obcí sociálnímu začleňování se opravdu věnovat. Všem obcím, které dotazník vyplnily touto cestou děkuji.
Výsledky dotazníkového šetření jsou dosud velmi čerstvé a nemáme proto k dispozici jejich komentovaný sumář natož analýzu. To bude úkolem nejbližších týdnů. Nicméně již dnes lze reflektovat první dojmy. Převážná většina respondentů uvedla, že na úrovni obce vytvářejí vlastní strategie sociálního začleňování, menší počet potom uvádí, že využívají strategie zpracované na úrovni kraje či státu. Pro neziskový sektor je povzbudivé, že jsou považováni za klíčového partnera obcí v řešení problémů sociálního vyloučení, s určitým odstupem za nimi následují kraje a hned dále stát. Přitom není role neziskových organizací přeceňována v ohledu odpovědnosti, kde jsou uváděny na prvních místech kraje a stát.
Národní akční plán sociálního začleňování považuje 61% respondentů za užitečný (součet odpovědí „spíše ano“ a „určitě ano“) a velmi pozitivní jsou odpovědi 53% respondentů, kteří vyjádřili zájem podílet se na tvorbě tohoto dokumentu na další období 2010-12. Pro nás jako realizátory projektu je velkou výzvou tento zájem zúročit a zajistit, aby názory obcí byly opravdu seriózně zváženy a do dokumentu zapracovány.
Pro naplnění posledně zmíněné ambice budeme pokračovat v komunikaci se všemi obcemi, které zájem deklarovaly a pokusíme se společně formulovat principy, které má další NAPSI obsahovat. Prvním krokem samozřejmě bude podrobná informace o závěrech, které lze z výzkumu učinit.
Závěrem je na místě znovu zdůraznit, že první průzkum ukázal, že je v této zemi mnoho obcí, které se problematice sociálního začleňování seriózně věnují. Důkazem toho je obsažnost získaných dat, která vypovídají o množství a kvalitě aktivit realizovaných v jednotlivých obcích a sama pečlivost vyplnění dotazníku, který nebyl zcela jednoduchý svědčí o zodpovědném přístupu k celé problematice. Tedy ještě jednou díky a těšíme se na další obohacující spolupráci.
 
Karel A. Novák
koordinátor výzkumných aktivit projektu
 
 

 
 

Naše akce


6. a 7. prosince 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Podrobnosti připravujeme
 


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

30. září - 2. října 2018

14. konference evropských regionů a měst

Salcburg

”Evropa 1918 – 2018 – 2118“

 
detail akce
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek
18. října 2018 15:00-17:00

Komora obcí

Škrdlovice
 
18. října 2018 16:00-18:00

Komora měst

Škrdlovice
 
18. - 19. října 2018

Rada Svazu

Škrdlovice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje