Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 52
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 11
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 3
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 8

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Školství

27.10.2009 17:19

Integrace po vídeňsku?

Že to určitě jde dokazují ve Vídni, kde se integrace provádí již v mateřských školkách.

Vídeňské školství je trochu jiné než to naše. Školský zákon sice platí pro všechny rakouské spolkové země stejně, ale Vídeň je přesto něco extra.. Vídeň je stejně jako Praha nejen hlavním městem, ale i zároveň spolkovou zemí. Střední a vysoké školství je státní, mateřské a základní školy jsou v rukách spolkových zemí, tedy ve Vídni samotného města Vídně. Platy všech zaměstnanců škol hradí stát prostřednictvím zemských školských úřadů a všichni jsou zaměstnanci státu (i v soukromých školách). Každé dítě je evidováno (v souvislosti s poskytováním sociálních dávek a podpor) a v šesti letech musí nastoupit k povinné školní docházce ať umí německy nebo ne. Stupně vzdělávání

Protože se postupně ukázalo, že skoro každé druhé dítě ve vídeňské škole je cizinec, vyvstala potřeba řešit jazykovou bariéru a tím také začlenění těchto dětí do německé kultury a umožnit jim další vzdělávání. Škola je totiž stejně jako u nás

Před čtyřmi lety v reakci na velký počet imigrantů ve Vídni, uložilo rakouské ministerstvo školství spolkové zemí Vídeň povinnost zajistit potřebné jazykové vzdělávání. Tím vzniklo Wien Sprachzentrum (Vídeňské centrum jazyků), které má napomáhat výuce němčiny a současně integraci.

Centrum má 198 učitelů němčiny a 240 vedoucích jazykových kurzů, kteří jsou rodilí mluvčí. Všichni tito učitelé jsou zároveň zaměstnanci škol. Centrum nabízí výuku ve všech možných evropských i neevropských jazycích. Proces výuky probíhá ve dvou rovinách. Nejprve prostřednictvím jazykové podpory v hodině, tzn. že výuce jsou přítomni dva vyučující – němčina a rodný jazyk a poté prostřednictvím kurzů po vyučování.

Po příchodu dítěte do 1. třídy probíhá u cizinců, kteří nemluví německy po dobu 2 měsíců screening, kdy se vyhodnocuje, zda žák opravdu nerozumí německy a zda ho proto zařadit do speciálního programu. V rakouském školství existuje status řádného a mimořádného žáka, který může být udělen na 1 - 2 roky. Po tuto dobu dostává žák mimořádnou jazykovou podporu  11 hodin týdně a není hodnocen. Praxe ukazuje, že cizí jazyk ani za takovýchto okolností není možné zvládnout během 1 roku. Pokud žák získá statut řádného žáka, již není možný návrat k nižší úrovni. Pro ředitele škol je vydávána jazykové příručka se základními frázemi, přihlašovací formuláře a info o škole jsou vícejazyčné.

Protože integrace by měla probíhat již na úrovni rodiny a škola potřebuje komunikovat s rodiči, je těm rodičům, kteří nemluví německy nabízena pomoc prostřednictvím kurzů němčiny, které probíhají na školách kam chodí jejich děti a které hradí město Vídeň. Rodiče tato výuka stojí pouze symbolické 1 EUR a v době vyučování je zajištěno i hlídání malých dětí.

Získání jazykových znalostí je velmi podstatné pro udělení povolení k pobytu. Podepisují se tzv integrační smlouvy, kde docházka do jazykových kurzů je povinná a do pěti let musí žadatel prokázat znalost němčiny na velmi slušné úrovni B2.

Romové mají vlastní centrum pomoci Romano Centro, které pracuje také jako spojovací bod mezi školou a rodinou a je financováno městem Vídní. Proškolení dobrovolníci vyučují romské děti, komunikují se školou, pracují s rodinou.

Pokud se ve škole sejde 12 žádostí o vyučování v mateřském jazyce, je škola povinna takovou výuku zajistit a vyučující jsou  poskytování Vídeňským centrem jazyků.  Ve Vídni je mnoho škol, kde se vyučuje v mateřských jazycích. Klasická česká je jenom jedna a to i přesto, že v době mezi válkami bylo ve Vídni 20 českých školních budov. Budova, ve které sídlí Česká škola, je z let 1934 – 1935 a ve své době byla nejmodernější a nejlépe vybavená ve Vídni. Mnoho původního dones v budově zůstalo a stále dobře slouží potřebám školy. Škola v sobě slučuje všechny stupně: mateřskou školku, první stupeň, druhý stupeň i gymnázium.

Česká škola je školou soukromou, založenou Školským spolkem Komenský. Paralelně se učí česky a německy, přičemž školku i školu navštěvují nejen děti české a slovenské. Roční provoz školy stojí 1,2 mil EUR a je hrazen z dotací, školného, příspěvku města darů. Školné je symbolické, platí se pouze 70 EUR  měsíčně, což pokrývá z 1/3 rozpočet školy.  Do roku 1990 český stát na provoz školy přispíval, nyní se na aktivitách nijak nepodílí.

Stejně jako všechny školy v Rakousku má i Česká škola povinně svého školního lékaře, který pečuje o zdravotní stav dětí, povinná je školní prohlídka při zápisu a předložení všech osvědčení o zdravotním stavu, což platí zejména u cizinců z exponovaných zemí.

Závěrem lze jedině konstatovat, že ve Vídni se snaží co mohou, což  je vidět, ale hlavně slyšet při návštěvách místních škol. Děti mluví perfektně německy, ale zároveň si rodnou řečí upevňují své kořeny. Není neobvyklé, že při výuce v několika mateřských jazycích v jedné třídě se děti stávají mnohojazyčnými. Úroveň pomůcek, vybavení tříd a učebnic je zhruba stejná jako u nás, jen toho školního lékaře jim můžeme jen tiše závidět. Škoda….

 

 
 

Naše akce


Přijeďte na


7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Přihláška
Podmínky
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

20. června 2018

Seminář: “Sucho v Česku – jak se mu bránit?“

Praha
20. - 21. června 2018

Společné jednání Předsednictev SMO ČR a ZMOS

Bratislava
 
21. června 2018 14:00-16:00

Předsednictvo Svazu

Bratislava
 
22. - 23. června 2018

Komora statutárních měst

Pardubice
 
28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje