Anketa

Po loňských komunálních volbách se opětovně otevřela diskuse nad změnou volebního systému.

Souhlasíte se změnou tak, že mandáty do zastupitelstva obce budou přidělovány podle počtu získaných hlasů pro jednotlivé kandidáty bez návaznosti na politickou příslušnost (tzv. slovenský model)?

ANO ANO 822
NE NE 131
NEVÍM NEVÍM 113

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Školství

27.10.2009 17:19

Integrace po vídeňsku?

Že to určitě jde dokazují ve Vídni, kde se integrace provádí již v mateřských školkách.

Vídeňské školství je trochu jiné než to naše. Školský zákon sice platí pro všechny rakouské spolkové země stejně, ale Vídeň je přesto něco extra.. Vídeň je stejně jako Praha nejen hlavním městem, ale i zároveň spolkovou zemí. Střední a vysoké školství je státní, mateřské a základní školy jsou v rukách spolkových zemí, tedy ve Vídni samotného města Vídně. Platy všech zaměstnanců škol hradí stát prostřednictvím zemských školských úřadů a všichni jsou zaměstnanci státu (i v soukromých školách). Každé dítě je evidováno (v souvislosti s poskytováním sociálních dávek a podpor) a v šesti letech musí nastoupit k povinné školní docházce ať umí německy nebo ne. Stupně vzdělávání

Protože se postupně ukázalo, že skoro každé druhé dítě ve vídeňské škole je cizinec, vyvstala potřeba řešit jazykovou bariéru a tím také začlenění těchto dětí do německé kultury a umožnit jim další vzdělávání. Škola je totiž stejně jako u nás

Před čtyřmi lety v reakci na velký počet imigrantů ve Vídni, uložilo rakouské ministerstvo školství spolkové zemí Vídeň povinnost zajistit potřebné jazykové vzdělávání. Tím vzniklo Wien Sprachzentrum (Vídeňské centrum jazyků), které má napomáhat výuce němčiny a současně integraci.

Centrum má 198 učitelů němčiny a 240 vedoucích jazykových kurzů, kteří jsou rodilí mluvčí. Všichni tito učitelé jsou zároveň zaměstnanci škol. Centrum nabízí výuku ve všech možných evropských i neevropských jazycích. Proces výuky probíhá ve dvou rovinách. Nejprve prostřednictvím jazykové podpory v hodině, tzn. že výuce jsou přítomni dva vyučující – němčina a rodný jazyk a poté prostřednictvím kurzů po vyučování.

Po příchodu dítěte do 1. třídy probíhá u cizinců, kteří nemluví německy po dobu 2 měsíců screening, kdy se vyhodnocuje, zda žák opravdu nerozumí německy a zda ho proto zařadit do speciálního programu. V rakouském školství existuje status řádného a mimořádného žáka, který může být udělen na 1 - 2 roky. Po tuto dobu dostává žák mimořádnou jazykovou podporu  11 hodin týdně a není hodnocen. Praxe ukazuje, že cizí jazyk ani za takovýchto okolností není možné zvládnout během 1 roku. Pokud žák získá statut řádného žáka, již není možný návrat k nižší úrovni. Pro ředitele škol je vydávána jazykové příručka se základními frázemi, přihlašovací formuláře a info o škole jsou vícejazyčné.

Protože integrace by měla probíhat již na úrovni rodiny a škola potřebuje komunikovat s rodiči, je těm rodičům, kteří nemluví německy nabízena pomoc prostřednictvím kurzů němčiny, které probíhají na školách kam chodí jejich děti a které hradí město Vídeň. Rodiče tato výuka stojí pouze symbolické 1 EUR a v době vyučování je zajištěno i hlídání malých dětí.

Získání jazykových znalostí je velmi podstatné pro udělení povolení k pobytu. Podepisují se tzv integrační smlouvy, kde docházka do jazykových kurzů je povinná a do pěti let musí žadatel prokázat znalost němčiny na velmi slušné úrovni B2.

Romové mají vlastní centrum pomoci Romano Centro, které pracuje také jako spojovací bod mezi školou a rodinou a je financováno městem Vídní. Proškolení dobrovolníci vyučují romské děti, komunikují se školou, pracují s rodinou.

Pokud se ve škole sejde 12 žádostí o vyučování v mateřském jazyce, je škola povinna takovou výuku zajistit a vyučující jsou  poskytování Vídeňským centrem jazyků.  Ve Vídni je mnoho škol, kde se vyučuje v mateřských jazycích. Klasická česká je jenom jedna a to i přesto, že v době mezi válkami bylo ve Vídni 20 českých školních budov. Budova, ve které sídlí Česká škola, je z let 1934 – 1935 a ve své době byla nejmodernější a nejlépe vybavená ve Vídni. Mnoho původního dones v budově zůstalo a stále dobře slouží potřebám školy. Škola v sobě slučuje všechny stupně: mateřskou školku, první stupeň, druhý stupeň i gymnázium.

Česká škola je školou soukromou, založenou Školským spolkem Komenský. Paralelně se učí česky a německy, přičemž školku i školu navštěvují nejen děti české a slovenské. Roční provoz školy stojí 1,2 mil EUR a je hrazen z dotací, školného, příspěvku města darů. Školné je symbolické, platí se pouze 70 EUR  měsíčně, což pokrývá z 1/3 rozpočet školy.  Do roku 1990 český stát na provoz školy přispíval, nyní se na aktivitách nijak nepodílí.

Stejně jako všechny školy v Rakousku má i Česká škola povinně svého školního lékaře, který pečuje o zdravotní stav dětí, povinná je školní prohlídka při zápisu a předložení všech osvědčení o zdravotním stavu, což platí zejména u cizinců z exponovaných zemí.

Závěrem lze jedině konstatovat, že ve Vídni se snaží co mohou, což  je vidět, ale hlavně slyšet při návštěvách místních škol. Děti mluví perfektně německy, ale zároveň si rodnou řečí upevňují své kořeny. Není neobvyklé, že při výuce v několika mateřských jazycích v jedné třídě se děti stávají mnohojazyčnými. Úroveň pomůcek, vybavení tříd a učebnic je zhruba stejná jako u nás, jen toho školního lékaře jim můžeme jen tiše závidět. Škoda….

 

 
 

Naši partneři

----------------------------

 

Kalendář

20. - 22. března 2019

Seminář "Jarní Škola Zdravých měst"

Liberec
21. března 2019 09:00-14:00

Krajské setkání v Pardubickém kraji

Congress Centre Pardubice, Masarykovo nám. 2799, Pardubice
 
26. března 2019 09:00-14:00

Krajské setkání v Moravskoslezském kraji

Clarion Congress Hotel Ostrava, Zkrácená 2703, Ostrava
 
27. března 2019 09:00-14:00

Krajské setkání v Olomouckém kraji

Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc
 
28. března 2019 09:00-14:00

Krajské setkání ve Zlínském kraji

Kongresové centrum Zlín, náměstí T.G. Masaryka 5556, Zlín
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje