Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 221
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 43
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 37
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 18
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 31

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

EU a regionální rozvoj

23.04.2007 14:30

Svaz spolupořádal úspěšné veřejné slyšení v Senátu

V celorepublikovém čísle Informačního servisu (1/2007, strana 19) jsme Vás informovali o problému zákonem o půdě blokovaných a chátrajících pozemků a staveb v obcích zkráceně nazývaném „církevní restituce“. Na závěr byla uvedena informace o neformálním sdružení obcí, které se snaží ve spolupráci se Svazem problém řešit. Zástupci tohoto sdružení a Kanceláře Svazu se 16. ledna 2007 účastnili zasedání Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova, kde byl problém přednesen. Členy komise problém zaujal a podařilo se jim prosadit zorganizování veřejného slyšení na toto téma, které se pod záštitou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu uskutečnilo 10. dubna 2007.
I přes datum, kterým bylo úterý po Pondělí velikonočním, se jednací sál Senátu zaplnil téměř do posledního místa. Dopolední část veřejného slyšení vedl senátor Ing. Josef Vaculík a byla zaměřena spíše odborně. Příspěvek přednesli např. zástupci Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Pozemkového fondu ČR, Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, České biskupské konference a samozřejmě i Svazu měst a obcí České republiky. Odpolední blok pod vedením senátora Josefa Zosera byl pak zaměřen na zjišťování stanovisek politických stran (řešení problému je koneckonců politikum). V tomto článku bych Vás rád seznámil s tím nejzajímavějším, co bylo v Senátu ke slyšení. Vzhledem k omezenému prostoru předkládám jeden názor politika, jeden z církevního prostředí a názor předsedy Ústavního soudu.
 
JUDr. Pithart „Osvoboďme obce od nepřekročitelných bariér“
Úvodní slovo dopoledního programu patřilo 1. místopředsedovi Senátu Doc. JUDr. Petru Pithartovi, jehož projev byl z hlediska obcí velice zajímavý. Místopředseda Senátu kritizoval stav, kdy si obce začínají na blokační § 29 zákona o půdě po 16 letech bohužel zvykat a zdůrazňoval, že není cílem veřejného slyšení pokývat rameny a zapomenout. Řešení problému podle něj nesmí být složité a je nutné církvím majetek vrátit, aby se mohly ekonomicky postavit na vlastní nohy. S tímto by mělo souviset i zavedení daňových asignací ve prospěch církví (možnost daňového poplatníka směřovat část výnosů z jím odváděných daní dle jeho uvážení). Zároveň po majetkovém vyrovnání na tom nesmí být žádná z církví hůře než před ním.
 
Ing. Fojtík „církve touží po spravedlnosti, ne po majetku“
Představitel Ekumenické rady církví zdůraznil, že stávající způsob financování církví prostřednictvím státního rozpočtu je nutné chápat jako dluh státu vůči církvím, nikoliv jako vysávání daňových poplatníků. Řešení problému blokovaných pozemků viděl ve finančním narovnání se státem (s výjimkou náboženských řádů římskokatolické církve, které trvale požadují vrátit majetek a nikoliv peněžitou náhradu) a apeloval na velkorysost státu, který by pak tyto majetky měl předat na obce. V závěru vyjádřil naději, že stávající politická reprezentace je schopná pohnout se v dialogu s církvemi kupředu.
Na veřejném slyšení vystoupili i zástupci České biskupské konference jakožto největšího restituenta (cca 95% majetku), kteří poukázali na své usnesení z roku 2005 týkající se majetkového narovnání. V diskusi kardinál Miloslav Vlk uvedl, že věří v řešení problému v horizontu 2-3 let.
 
JUDr. Rychetský „Byl by zázrak, kdyby Ústavní soud rozhodl do jednoho roku“
Skupina postižených obcí ve spolupráci se senátory pod vedením Josefa Zosera (který je sám starostou Jiřetína pod Jedlovou) vypracovala a chystá se podat ústavní stížnost na zrušení blokačního paragrafu. Především tomu se věnovalo vystoupení předsedy Ústavního soudu, který samozřejmě nemohl ani naznačit, jak se Ústavní soud ke stížnosti postaví. Omezil se tak pouze na konstatování, že ačkoliv je současný stav důsledkem dlouhodobé nečinnosti zákonodárných orgánů (za 17 let nebyl přijat žádný zákon o restituci církevních majetků), zrušení blokačního paragrafu je třeba také vidět ve světle toho, že právě toto ustanovení je poslední překážkou před volnou dispozicí s bývalými církevními pozemky. Volné nakládání s nimi by církve výrazně poškodilo, jelikož zablokovaný majetek není zapsán v katastru nemovitostí na listech vlastnictví příslušných církví, náboženských řádů a kongregací.
 
Veřejné slyšení v Senátu věci církevních restitucí určitě pomohlo mnohým k vyjasnění názoru. Za jeho zorganizování je třeba poděkovat senátorce Václavě Domšové a senátorům Josefu Zoserovi a Ing. Josefu Vaculíkovi.
 
Je Váš senátor podpesán pod ústavní stížností na zrušení § 29 zákona o půdě?
První verze ústavní stížnosti je již na světě a byla podepsána následujícími senátory. Je mezi nimi i ten za Váš obvod? Není-li, zeptejte se ho proč.
Ústavní stížnost na zrušení § 29 zákona o půdě podepsali: Josef Zoser, Václava Domšová, Josef Novotný, Jaromír Štětina, Igor Petrov, Jana Juřenčáková, Soňa Paukrtová, Liana Janáčková, Martin Mejstřík, Milan Štěch, Alena Gajdůšková, Vítězslav Jonáš, Ladislav Svoboda, Ivo Bárek, Richard Sequens, Jan Hálek, Miloslav Pelc, Jiří Oberfalzer, Pavel Eybert, Jiří Žák, Václav Koukal.  
 
 
Všem senátorům, kterým není lhostejná situace na obcích a jejich problémy, tímto děkujeme.
 
Mgr. Jakub Pôbiš

 
 

Naše akce


6. a 7. prosince 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Podrobnosti připravujeme
 


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

30. září - 2. října 2018

14. konference evropských regionů a měst

Salcburg

”Evropa 1918 – 2018 – 2118“

 
detail akce
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek
18. října 2018 15:00-17:00

Komora obcí

Škrdlovice
 
18. října 2018 16:00-18:00

Komora měst

Škrdlovice
 
18. - 19. října 2018

Rada Svazu

Škrdlovice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje