Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 117
ne ne 31

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

EU a regionální rozvoj

23.04.2007 14:30

Svaz spolupořádal úspěšné veřejné slyšení v Senátu

V celorepublikovém čísle Informačního servisu (1/2007, strana 19) jsme Vás informovali o problému zákonem o půdě blokovaných a chátrajících pozemků a staveb v obcích zkráceně nazývaném „církevní restituce“. Na závěr byla uvedena informace o neformálním sdružení obcí, které se snaží ve spolupráci se Svazem problém řešit. Zástupci tohoto sdružení a Kanceláře Svazu se 16. ledna 2007 účastnili zasedání Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova, kde byl problém přednesen. Členy komise problém zaujal a podařilo se jim prosadit zorganizování veřejného slyšení na toto téma, které se pod záštitou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu uskutečnilo 10. dubna 2007.
I přes datum, kterým bylo úterý po Pondělí velikonočním, se jednací sál Senátu zaplnil téměř do posledního místa. Dopolední část veřejného slyšení vedl senátor Ing. Josef Vaculík a byla zaměřena spíše odborně. Příspěvek přednesli např. zástupci Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Pozemkového fondu ČR, Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, České biskupské konference a samozřejmě i Svazu měst a obcí České republiky. Odpolední blok pod vedením senátora Josefa Zosera byl pak zaměřen na zjišťování stanovisek politických stran (řešení problému je koneckonců politikum). V tomto článku bych Vás rád seznámil s tím nejzajímavějším, co bylo v Senátu ke slyšení. Vzhledem k omezenému prostoru předkládám jeden názor politika, jeden z církevního prostředí a názor předsedy Ústavního soudu.
 
JUDr. Pithart „Osvoboďme obce od nepřekročitelných bariér“
Úvodní slovo dopoledního programu patřilo 1. místopředsedovi Senátu Doc. JUDr. Petru Pithartovi, jehož projev byl z hlediska obcí velice zajímavý. Místopředseda Senátu kritizoval stav, kdy si obce začínají na blokační § 29 zákona o půdě po 16 letech bohužel zvykat a zdůrazňoval, že není cílem veřejného slyšení pokývat rameny a zapomenout. Řešení problému podle něj nesmí být složité a je nutné církvím majetek vrátit, aby se mohly ekonomicky postavit na vlastní nohy. S tímto by mělo souviset i zavedení daňových asignací ve prospěch církví (možnost daňového poplatníka směřovat část výnosů z jím odváděných daní dle jeho uvážení). Zároveň po majetkovém vyrovnání na tom nesmí být žádná z církví hůře než před ním.
 
Ing. Fojtík „církve touží po spravedlnosti, ne po majetku“
Představitel Ekumenické rady církví zdůraznil, že stávající způsob financování církví prostřednictvím státního rozpočtu je nutné chápat jako dluh státu vůči církvím, nikoliv jako vysávání daňových poplatníků. Řešení problému blokovaných pozemků viděl ve finančním narovnání se státem (s výjimkou náboženských řádů římskokatolické církve, které trvale požadují vrátit majetek a nikoliv peněžitou náhradu) a apeloval na velkorysost státu, který by pak tyto majetky měl předat na obce. V závěru vyjádřil naději, že stávající politická reprezentace je schopná pohnout se v dialogu s církvemi kupředu.
Na veřejném slyšení vystoupili i zástupci České biskupské konference jakožto největšího restituenta (cca 95% majetku), kteří poukázali na své usnesení z roku 2005 týkající se majetkového narovnání. V diskusi kardinál Miloslav Vlk uvedl, že věří v řešení problému v horizontu 2-3 let.
 
JUDr. Rychetský „Byl by zázrak, kdyby Ústavní soud rozhodl do jednoho roku“
Skupina postižených obcí ve spolupráci se senátory pod vedením Josefa Zosera (který je sám starostou Jiřetína pod Jedlovou) vypracovala a chystá se podat ústavní stížnost na zrušení blokačního paragrafu. Především tomu se věnovalo vystoupení předsedy Ústavního soudu, který samozřejmě nemohl ani naznačit, jak se Ústavní soud ke stížnosti postaví. Omezil se tak pouze na konstatování, že ačkoliv je současný stav důsledkem dlouhodobé nečinnosti zákonodárných orgánů (za 17 let nebyl přijat žádný zákon o restituci církevních majetků), zrušení blokačního paragrafu je třeba také vidět ve světle toho, že právě toto ustanovení je poslední překážkou před volnou dispozicí s bývalými církevními pozemky. Volné nakládání s nimi by církve výrazně poškodilo, jelikož zablokovaný majetek není zapsán v katastru nemovitostí na listech vlastnictví příslušných církví, náboženských řádů a kongregací.
 
Veřejné slyšení v Senátu věci církevních restitucí určitě pomohlo mnohým k vyjasnění názoru. Za jeho zorganizování je třeba poděkovat senátorce Václavě Domšové a senátorům Josefu Zoserovi a Ing. Josefu Vaculíkovi.
 
Je Váš senátor podpesán pod ústavní stížností na zrušení § 29 zákona o půdě?
První verze ústavní stížnosti je již na světě a byla podepsána následujícími senátory. Je mezi nimi i ten za Váš obvod? Není-li, zeptejte se ho proč.
Ústavní stížnost na zrušení § 29 zákona o půdě podepsali: Josef Zoser, Václava Domšová, Josef Novotný, Jaromír Štětina, Igor Petrov, Jana Juřenčáková, Soňa Paukrtová, Liana Janáčková, Martin Mejstřík, Milan Štěch, Alena Gajdůšková, Vítězslav Jonáš, Ladislav Svoboda, Ivo Bárek, Richard Sequens, Jan Hálek, Miloslav Pelc, Jiří Oberfalzer, Pavel Eybert, Jiří Žák, Václav Koukal.  
 
 
Všem senátorům, kterým není lhostejná situace na obcích a jejich problémy, tímto děkujeme.
 
Mgr. Jakub Pôbiš

 
 

Naše akce

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích" - podzim 2017

15. prosince 2017
Ostrava

----------------------

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

11. ledna 2018
Brno
registrace uzavřena,
kapacita sálu je naplněna

Naši partneři

 

Kalendář

15. prosince 2017

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích"

Ostrava
9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje