Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 52
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 11
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 3
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 8

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

EU a regionální rozvoj

23.04.2007 14:30

Svaz spolupořádal úspěšné veřejné slyšení v Senátu

V celorepublikovém čísle Informačního servisu (1/2007, strana 19) jsme Vás informovali o problému zákonem o půdě blokovaných a chátrajících pozemků a staveb v obcích zkráceně nazývaném „církevní restituce“. Na závěr byla uvedena informace o neformálním sdružení obcí, které se snaží ve spolupráci se Svazem problém řešit. Zástupci tohoto sdružení a Kanceláře Svazu se 16. ledna 2007 účastnili zasedání Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova, kde byl problém přednesen. Členy komise problém zaujal a podařilo se jim prosadit zorganizování veřejného slyšení na toto téma, které se pod záštitou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu uskutečnilo 10. dubna 2007.
I přes datum, kterým bylo úterý po Pondělí velikonočním, se jednací sál Senátu zaplnil téměř do posledního místa. Dopolední část veřejného slyšení vedl senátor Ing. Josef Vaculík a byla zaměřena spíše odborně. Příspěvek přednesli např. zástupci Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Pozemkového fondu ČR, Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, České biskupské konference a samozřejmě i Svazu měst a obcí České republiky. Odpolední blok pod vedením senátora Josefa Zosera byl pak zaměřen na zjišťování stanovisek politických stran (řešení problému je koneckonců politikum). V tomto článku bych Vás rád seznámil s tím nejzajímavějším, co bylo v Senátu ke slyšení. Vzhledem k omezenému prostoru předkládám jeden názor politika, jeden z církevního prostředí a názor předsedy Ústavního soudu.
 
JUDr. Pithart „Osvoboďme obce od nepřekročitelných bariér“
Úvodní slovo dopoledního programu patřilo 1. místopředsedovi Senátu Doc. JUDr. Petru Pithartovi, jehož projev byl z hlediska obcí velice zajímavý. Místopředseda Senátu kritizoval stav, kdy si obce začínají na blokační § 29 zákona o půdě po 16 letech bohužel zvykat a zdůrazňoval, že není cílem veřejného slyšení pokývat rameny a zapomenout. Řešení problému podle něj nesmí být složité a je nutné církvím majetek vrátit, aby se mohly ekonomicky postavit na vlastní nohy. S tímto by mělo souviset i zavedení daňových asignací ve prospěch církví (možnost daňového poplatníka směřovat část výnosů z jím odváděných daní dle jeho uvážení). Zároveň po majetkovém vyrovnání na tom nesmí být žádná z církví hůře než před ním.
 
Ing. Fojtík „církve touží po spravedlnosti, ne po majetku“
Představitel Ekumenické rady církví zdůraznil, že stávající způsob financování církví prostřednictvím státního rozpočtu je nutné chápat jako dluh státu vůči církvím, nikoliv jako vysávání daňových poplatníků. Řešení problému blokovaných pozemků viděl ve finančním narovnání se státem (s výjimkou náboženských řádů římskokatolické církve, které trvale požadují vrátit majetek a nikoliv peněžitou náhradu) a apeloval na velkorysost státu, který by pak tyto majetky měl předat na obce. V závěru vyjádřil naději, že stávající politická reprezentace je schopná pohnout se v dialogu s církvemi kupředu.
Na veřejném slyšení vystoupili i zástupci České biskupské konference jakožto největšího restituenta (cca 95% majetku), kteří poukázali na své usnesení z roku 2005 týkající se majetkového narovnání. V diskusi kardinál Miloslav Vlk uvedl, že věří v řešení problému v horizontu 2-3 let.
 
JUDr. Rychetský „Byl by zázrak, kdyby Ústavní soud rozhodl do jednoho roku“
Skupina postižených obcí ve spolupráci se senátory pod vedením Josefa Zosera (který je sám starostou Jiřetína pod Jedlovou) vypracovala a chystá se podat ústavní stížnost na zrušení blokačního paragrafu. Především tomu se věnovalo vystoupení předsedy Ústavního soudu, který samozřejmě nemohl ani naznačit, jak se Ústavní soud ke stížnosti postaví. Omezil se tak pouze na konstatování, že ačkoliv je současný stav důsledkem dlouhodobé nečinnosti zákonodárných orgánů (za 17 let nebyl přijat žádný zákon o restituci církevních majetků), zrušení blokačního paragrafu je třeba také vidět ve světle toho, že právě toto ustanovení je poslední překážkou před volnou dispozicí s bývalými církevními pozemky. Volné nakládání s nimi by církve výrazně poškodilo, jelikož zablokovaný majetek není zapsán v katastru nemovitostí na listech vlastnictví příslušných církví, náboženských řádů a kongregací.
 
Veřejné slyšení v Senátu věci církevních restitucí určitě pomohlo mnohým k vyjasnění názoru. Za jeho zorganizování je třeba poděkovat senátorce Václavě Domšové a senátorům Josefu Zoserovi a Ing. Josefu Vaculíkovi.
 
Je Váš senátor podpesán pod ústavní stížností na zrušení § 29 zákona o půdě?
První verze ústavní stížnosti je již na světě a byla podepsána následujícími senátory. Je mezi nimi i ten za Váš obvod? Není-li, zeptejte se ho proč.
Ústavní stížnost na zrušení § 29 zákona o půdě podepsali: Josef Zoser, Václava Domšová, Josef Novotný, Jaromír Štětina, Igor Petrov, Jana Juřenčáková, Soňa Paukrtová, Liana Janáčková, Martin Mejstřík, Milan Štěch, Alena Gajdůšková, Vítězslav Jonáš, Ladislav Svoboda, Ivo Bárek, Richard Sequens, Jan Hálek, Miloslav Pelc, Jiří Oberfalzer, Pavel Eybert, Jiří Žák, Václav Koukal.  
 
 
Všem senátorům, kterým není lhostejná situace na obcích a jejich problémy, tímto děkujeme.
 
Mgr. Jakub Pôbiš

 
 

Naše akce


Přijeďte na


7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Přihláška
Podmínky
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

20. června 2018

Seminář: “Sucho v Česku – jak se mu bránit?“

Praha
20. - 21. června 2018

Společné jednání Předsednictev SMO ČR a ZMOS

Bratislava
 
21. června 2018 14:00-16:00

Předsednictvo Svazu

Bratislava
 
22. - 23. června 2018

Komora statutárních měst

Pardubice
 
28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje