Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 111
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 27
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 22
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 24
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 19

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

EU a regionální rozvoj

04.05.2007 17:01

Je zohlednění Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) v tématických operačních programech ohroženo?

K jednání dne 3. května 2007 k Integrovaným plánům rozvoje měst přizvalo Ministerstvo pro místní rozvoj všechny dotčené resorty, které připravují některý z tématických operačních programů (MPSV, MŠMT, MŽP, MD, MPO). Výsledkem je rozpačitý závěr, který stále neříká, zda IPRM bude možné připravovat bez ohledu na to, do jakého operačního programu by měl být projekt předložen.

Shrneme-li základní principy Integrovaných plánů měst, jedná se o nástroj, který by měl pomoci řešit velkým městům problémy na určitém území (např. sídliště) nebo vyřešit nějaké téma (např. dopravu), a to komplexně, tedy nejen vybudováním infrastruktury, ale také zajištěním realizace návazných aktivit. Integrovaným plánem rozvoje města (IPRM) se tedy rozumí soubor konkrétních vzájemně obsahově i časově provázaných akcí, které budou realizovány dvěma či více projekty směřujícími k dosažení společného cíle lokality, města nebo regionu a mohou být podpořeny z jednoho či více operačních programů.

Pokud bychom chtěli uvést konkrétní imaginární příklad IPRM - město se na svém území rozhodne řešit problémovou čtvrť – sídliště. Potřebuje opravit domy a vybudovat obslužnou infrastrukturu na tomto území a v tom mu pomohou Integrovaný operační program a Regionální operační program, kde předloží své projekty. V případě, že však bude muset zároveň řešit protipovodňová opatření na tomto území, protože např. jeho část leží v záplavové oblasti, potřebuje také připravit projekt do Operačního programu Životní prostředí. Kromě výše uvedeného chce na uvedeném sídlišti řešit i relativně velkou nezaměstnanost a vybudovat zde středisko pro rekvalifikaci. Žádost o prostředky na budovu sice může podat jako projekt do Regionálního operačního programu, avšak programy, které budou realizovány v tomto středisku, jsou podporovatelné pouze z ESF z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Na sídlišti také existuje škola, která má potenciál propojit svůj učební program s průmyslem a podnikatelskými aktivitami, a přilákat tak vzdělané lidi do regionu, resp. přizpůsobit vzdělávání potřebám regionu. Město chce celé toto území řešit komplexně – jak území, tak školu a rekvalifikační středisko, avšak současný systém operačních programů mu to neumožňuje, protože v jednom operačním programu mu projekt bude schválen, v dalších dvou už pak být nemusí. Tím, že má ČR roztříštěný systém programů, tedy ve finále trpí město. Není tak možné dosáhnout koncentrace investic evropských fondů, které požaduje Evropská komise a jeho růst je ohrožen tím, že uvedená čtvrť nemůže být řešena integrovaně a jednotně. Pokud by byly jednotlivé projekty realizovány odděleně, nebudou mít takový pozitivní dopad do území, jako když je město realizuje společně.

Cílem jednání dne 3. května 2007 tedy bylo shodnout se na společných závěrech, na nichž budou IPRM postaveny a respektovány napříč resorty. Zejména důležitá byla otázka bonifikace projektů, které jsou součástí IPRM a které by byly předkládány do různých operačních programů. Svaz spolu s regiony a Ministerstvem pro místní rozvoj prosazoval, aby bonifikace byla alespoň 15 %, a to z celkového počtu bodů, kterých daný projekt při hodnocení dosáhne. Pokud tedy projekt získá v celkovém hodnocení např. 40 bodů ze sta, bude mu připočtena 15 % bonifikace, tj. 6 bodů a celkově dosáhne 46 bodů. Jen tak totiž budou města motivována k tomu, aby vůbec nelevné a časově náročné Integrované plány rozvoje měst připravovaly a motivovaly potenciální předkladatele projektů - NNO, školy apod. - aby své projekty předložili do IPRM.
 
Reakce některých ministerstev však znovu věc stavěla na mrtvý bod. Argumenty resortů proti integrovaným plánům nebyly podložené a často ukazují nedostatečnou znalost nejen problematiky urbánní dimenze, ale i základních principů politiky soudržnosti. Zejména Ministerstvo práce a sociálních věcí zastupované paní Elfmarkovou v žádném případě nechtělo pochopit, v čem je přínos IPRM a proč by také MPSV mělo zohlednit jejich důležitost bonifikací. Bohužel se na její stranu přikláněl i zástupce Minsiterstva financí Jan Gregor, který argumentoval zejména nutností vybírat projekty transparentně, což však lze lehce vyloučit uspořádáním soutěže pro např. NNO, které by se svým projetkem chtěly být součástí IPRM.
Je proto třeba ještě vynaložit nemalé úsilí na to, aby se nástroj, který propojuje operační programy alespoň pro velká města, stal součástí implementační struktury evropských fondů v letech 2007 - 2013. Svaz využije všech prostředků k tomu, aby IPRM byly prosazeny v co nejvýhodnější variantě pro města a tak, aby peníze ze strukturálních fondů byly zacílené a přinesly požadované efekty.
Eva Maurová

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov v proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje