Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Nabídky spolupráce

06.02.2007 10:04

Oblast a město Suzhou (Čína)

Nabídka vhodná pro města, u nichž se budují průmyslové zóny za předpokladu, že se nezaleknou velikosti města a celé oblasti. Asi k tomu není důvod uvědomíme-li si, že Suzhou má partnerství i v menších zemích jako je Lotyšsko, Nizozemí nebo Dánsko. 

Celkový počet obyvatel:   celá oblast 5,99 mil., z toho vlastní město 2,17 mil.
 
Rozloha:  oblast 8500 km2, vlastní město 1650 km2.
 
Podnebí: subtropické oceánské monzunové klima.
 
Geografická poloha: východní Čína, jih provincie Jiangsu v deltě řeky Yangtze. Asi 80 km severozápadně od Šanghaje, krajina je převážně rovinatá.
 
Ekonomie: Suzhou je jedním z nejrozvinutějších ekonomických center celé Číny. Patří mezi nejúspěšnější města z hlediska tvorby HDP, objemu zahraničního obchodu, přílivu zahraničních investic i technologického rozvoje. Silnou pozici má především výroba hi-tech, která tvoří významnou část zahraničního obchodu (cca. 30 mil USD v exportu a 20 mil. USD v importu). Přes 90 % zahraničního obchodu obstarávají firmy se zahraniční účastí.
Ve městě se nachází několik průmyslových zón. Jednou z nejvýznamnějších je průmyslový park „China-Singapore Suzhou Industrial Park“ založený v roce 1994 na rozloze 70 km2. Tato průmyslová zóna je zaměřena na moderní výrobu, která podstatně přispívá k ekonomickému rozkvětu města. Podílí se asi na šestině jeho DPH a sídlí zde přes 2000 zahraničních firem, včetně 66 ze skupiny největších 500 světových firem (Siemens, L´Oreal, Nokia, atd.).
 
Doprava: město má výhodnou polohu z hlediska dopravní dostupnosti. Leží na trati Šanghaj-Peking, na velkém říčním kanálu s nedalekými přístavy, dálnice jej spojují s Šanghají i s provinčním centrem Nanjing. Letecké spojení umožňuje místní letiště.
 
Historie: Město bylo založeno v 6. stol. př. n.l. Tehdy patřilo k jednomu z více než 150 tehdejších státečků na území dnešní Číny, neustále mezi sebou bojujících a pohlcujících se navzájem. Bylo obehnáno více než 23 km dlouhými hradbami s osmi branami, nejen pozemními, ale i vodními (město se nacházelo v jižní části delty Dlouhé řeky). Je považováno za kolébku jazyka wu, jednoho z jihočínských dialektů, kterým dodnes v Číně mluví přes osm milionů lidí.
Suzhou je asi jediným městem na světě, jehož původní urbanistický plán přežil v nezměněné podobě více než 2500 let. Známé je hlavně pro své starobylé zahrady, kanály, romantické mosty a lávky. Poetiku místa vystihuje spojení „Benátky Východu“ nebo ráj na zemi, jak se Suzhou s oblibou přezdívá. Specifikem města je prolínání zahrad a obytných prostot. Zahrady jsou zapsány na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Utrpěly během tzv. kulturní revoluce, ale nyní jich bylo mnoho obnoveno a zpřístupněno veřejnosti.
 
Zahraniční partnerství: Město Suzhou (včetně obvodů) má spolupráci s více než 30 městy, např.s Benátkami, Grenoblem, Rigou, Tulceou (Rumunsko), Nijmegenem (Nizozemí) nebo Esbjergem (Dánsko).
S ČR dosud nebyla spolupráce navázána. Podle dostupných informací se ve městě nachází jediná významnější česká investice – textilní stroje v rámci koncernu Saurer.
 
Další informace najdete na
www.suzhou.gov.cn/English/index.shtml - Suzhou City Government, nebo na www.sipac.gov.cn - China Suzhou Industrial Park
Váš případný zájem o navázání partnerství sdělte prosím na e-mailovou adresu svoboda@smocr.cz

 
 

Naše akce

XXII. celostátní finanční konference

21. - 22. listopadu 2019, Praha

Naši partneři

 

Kalendář

17. - 21. září 2019

Veletrh FOR ARCH 2019

PVA EXPO PRAHA Beranových 667 Praha 9 Letňany

Největší stavební veletrh v České republice FOR ARCH – stavební veletrh s nejdelší tradicí v ČR představuje pro české i zahraniční vystavovatele výbornou příležitost pro prezentaci svých služeb a výrobků v mezinárodní konkurenci. 

 
detail akce
17. září 2019 09:30

TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2019 odpoví na klíčové otázky stavebnictví

Praha Stavební veletrh FOR ARCH, Kongresový sál, PVA EXPO PRAHA

Zjednoduší rekodifikace stavebního práva administraci staveb? Dočkáme se zkrácení lhůt pro vydání stavebního povolení? Jak změní české stavebnictví digitalizace? Přijďte diskutovat!

 
detail akce
24. září 2019 09:00-15:00

Seminář - Zastupitel v právu

Praha

 Justiční areál Na Míčánkách, Praha 10 Vršovice, 28. pluku 29B, dražební sál

 
detail akce
26. září 2019 09:00-11:00

Komora měst

Rezidence RoSa, Praha 8
 
26. září 2019 09:00-11:00

Komora obcí

Rezidence RoSa, Praha 8
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje