Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 168
ne ne 54

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Bezpečnost

23.09.2009 12:32

Finanční gramotností proti sociálnímu vyloučení

Do pojmu „finanční gramotnost“ se zahrnuje soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svoji rodinu. Finančně gramotným občanem se tedy rozumí ten, který dokáže kompletně spravovat své peněžní prostředky, umí využívat platební nástroje, nezbytně rozumí cenovým mechanismům a inflaci. Finančně gramotný člověk je schopen spravovat rodinný rozpočet, v rámci kterého si stanovuje finanční cíle a současně zvládá různé životní situace z finančního hlediska.
Nezaměstnanost končí často sociálním vyloučením, které přináší ztrátu sociálních jistot. Napjatý rodinný rozpočet a rychlý úbytek úspor má za následek, že nezaměstnaní lidé přestávají platit své finanční závazky a s tím, jak se snižují dávky sociální podpory, snižuje se i schopnost platit včas zálohy např. na elektřinu, plyn apod. Toto zpravidla vede k tzv. dluhové spirále. Jde o neuvážené zadlužování vedoucí k neschopnosti splácet své závazky, zejména poté, kdy splatnost jednoho závazku je řešena zřízením druhého závazku (úvěr, půjčka) a přerůstá v sérii exekučních řízení. Způsobuje to i skutečnost, že nejen lichváři, ale i nebankovní finanční společnosti a skupiny, půjčují za velmi nevýhodných podmínek pro dlužníky. Ti jsou ovšem v dané situaci nuceni si půjčit, a to i navzdory vysokému úroku, jelikož chtějí předejít exekuci, vystěhování a jiným negativním následkům.
 
Sociálně vyloučení lidé mohou pak hledat různá extrémní východiska jako např. v gamblerství, alkoholismu či užívání drog. Následné uspokojování těchto závislostí vyvolává především násilí.
 
Předluženost a z toho plynoucí exekuce trvale působí jako jeden z významných faktorů na schopnost vrátit nezaměstnané na legální trh práce, neboť nařízené vymáhání pohledávek nutí nezaměstnané setrvávat v evidenci úřadů práce a další finanční prostředky nezbytné k existenci si získávat prací „ na černo“.
 
Jednou z forem prevence předlužení může být vzdělávání dlouhodobě nezaměstnaných v oblasti finanční gramotnosti. Do pojmu „finanční gramotnost“ se zahrnuje soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svoji rodinu. Finančně gramotným občanem se tedy rozumí ten, který dokáže kompletně spravovat své peněžní prostředky, umí využívat platební nástroje, nezbytně rozumí cenovým mechanismům a inflaci. Finančně gramotný člověk je schopen spravovat rodinný rozpočet, v rámci kterého si stanovuje finanční cíle a současně zvládá různé životní situace z finančního hlediska.
 
Je důležité určit si prioritu jednotlivých závazků (dluhů) např. skluzy v platbách na nájemném a řešení nedoplatků a aktivně spolupracovat při jejich řešení.Ve chvíli, kdy vznikne prodlení ve splácení úvěru, banky účtují sankční úroky. V současné době, po dohodě s bankou, lze přerušit splácení a také existuje možnost pojištění pro případ neschopnosti splácet.
 
Pokud dlužník svoje závazky nesplácí ani poté co došlo k rozhodnutí soudu, může věřitel postupovat podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Ustanovení § 251 stanoví, že nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí. Výkon rozhodnutí soud nařídí zpravidla bez slyšení povinného. Soud jednání nařídí, jen považuje-li to za nutné nebo stanoví-li to zákon.
 
Výkon rozhodnutí ukládající zaplacení peněžité částky lze provést srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky, příkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu, u něhož má povinný zřízen účet, prodejem movitých věcí a nemovitostí, prodejem podniku a zřízením soudcovského zástavního práva k nemovitostem. Dlužník dostává usnesení o nařízení exekuce společně s exekučním výměrem, z kterých se dozví, jakým způsobem bude výkon rozhodnutí proveden. Ve chvíli, kdy dlužník obdrží exekuční příkaz, má již většinou příslušný majetek zablokován. Je provedena blokace účtu u peněžního ústavu, stavebního spoření, pojištění a mzdy. Má-li dlužník nemovitý majetek je proveden záznam o exekuci i na katastrálním úřadu.
 
Při výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí exekutor nemůže zabavit věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů. Náleží sem zejména oděv, obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsteny a jiné osobní předměty, zdravotnické potřeby a finanční hotovost do částky dvojnásobku životního minima jednotlivce. Nově od 1.7.2009 jde o částku 6.252,- Kč.
 
Výkon rozhodnutí může provést i obecní úřad, vymáhá-li nedoplatky např. na pokutách nebo místních poplatcích, které svým rozhodnutím sám uložil. Postup obecního úřadu se řídí zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.
 
Jednu z možností obnovení ekonomické soběstačnosti přináší zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, který zavádí institut tzv. oddlužení dlužníka. Dlužník, který není podnikatelem, může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo hrozící úpadek řešil oddlužením. Oddlužení lze provést zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře. Zpeněžením majetkové podstaty dojde k jednorázovému prodeji majetku dlužníka a rozdělení výnosu tohoto prodeje mezi věřitele. Věřitelé jsou uspokojeni jen majetkem, který spadal do majetkové podstaty před rozhodnutím o schválení oddlužení. Majetek, který dlužník získá v průběhu insolvenčního řízení, poté co nastaly účinky schválení oddlužení se nezahrnuje do majetkové podstaty určené ke zpeněžení.
 
Oddlužení plněním splátkového kalendáře předpokládá, že po dobu 5 let bude dlužník poměrně uspokojovat nezajištěné věřitele s ohledem na výši pohledávky ze svých příjmů ve stejném rozsahu jako při výkonu rozhodnutí při přednostní pohledávce. Dlužník při tomto způsobu oddlužení kromě povinnosti pravidelně odvádět své příjmy musí vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost, usilovat o získání příjmů, nezatajovat žádné příjmy a spolupracovat s insolvenčním správcem. Protože jsou věřitelé uspokojováni výlučně z příjmů, není dlužník omezen na dispozičních právech k majetku, kromě majetku sloužícího k zajištění pohledávky.
 
Podmínkou oddlužení je, že budoucí příjem nebo stávající majetek bude mít hodnotu pokrytí 30% pohledávky. Dojde-li ke splnění oddlužení a zároveň dlužník plnil řádně a včas svoje povinnosti, může podat insolvenčnímu soudu návrh na osvobození od plnění závazků. Soud svým usnesením dlužníka osvobodí od placení zbytku závazků zahrnutých do oddlužení, uplynulo-li 5 let a závazky se nesplnily beze zbytku. Soud také osvobodí dlužníka od závazků, k nimž se v insolvenčním řízení nepřihlíželo a závazků. které do řízení přihlášeny nebyly, přestože měly být přihlášeny. Osvobození se vztahuje i na pohledávky ručitelů a jiných osob, které měly vůči dlužníkovi pro takové pohledávky právo postihu. Přiznané osvobození zaniká, byl-li dlužník do 3 let od právní moci rozhodnutí o něm pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, kterým podstatně ovlivnil schválení nebo provedení oddlužení, příp. kterým jinak poškodil věřitele. Zrušení oddlužení nebo ztráta výhod osvobození znamená, že věřitelé získávají možnost znovu uplatnit své pohledávky u soudu.  
 
Pokud se podaří realizovat vzdělávání ve finanční gramotnosti, mohlo by být méně předlužených občanů a města a obce by nemusela vynakládat vysoké finanční prostředky na vymáhání svých pohledávek.
 

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
13. února 2018

Krajská setkání - Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje (multimediální sál) U Jezu 642, Liberec
15. února 2018

Krajská setkání - Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje (Velký konferenční sál) Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem
20. února 2018

49. Den malých obcí

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje