Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 202
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 4
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 51
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 40
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Informatika

23.03.2007 15:11

Přípravy 10 ročníku konference ISSS vrcholí

Hradec Králové, 21. března 2007 – V tradičním jarním termínu – letos ve dnech 2.–3. dubna 2007 - se v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové koná jubilejní desátý ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě, doprovázený mezinárodní konferencí LORIS a již počtvrté i pracovním setkáním delegací zemí Visegrádské čtyřky V4DIS.

Konference ISSS/LORIS/V4DIS během uplynulých let získala mimořádné postavení v oblasti informatizace veřejné správy v celé střední a východní Evropě a stala se uznávanou platformou pro výměnu zkušeností i názorů politiků, zástupců veřejné správy, odborníků i dodavatelů ICT technologií a služeb. Počet účastníků, přednášejících i vystavovatelů, kteří chtějí představit svoje technologie a služby širokému spektru zástupců státních orgánů i veřejné správy, stále roste. V průběhu loňského ročníku se zaregistrovalo 2151 návštěvníků, v rámci výstavní části konference se představilo 110 firem a 6 sálech zaznělo přes 250 přednášek a prezentací.
 
„Mezinárodní konference ISSS se již pro Hradec Králové stala takřka tradicí,“ říká Ing. Otakar Divíšek, primátor města Hradec Králové. „Je pro nás ctí, že pořadatelé této akce dávají našemu městu důvěru i nadále a velmi si toho vážíme. Letos k nám navíc svolal předseda Svazu měst a obcí, poslanec evropského parlamentu a hradecký zastupitel Oldřich Vlasák zasedání primátorů a starostů, což jistě obohatí program jednání. Věřím, že se zde všem účastníkům bude líbit a že si odvezou domů nejen nové poznatky, ale i krásné zážitky.“
 
„Program konference bude jako obvykle nabitý přednáškami, prezentacemi příkladů dobré praxe i diskusemi o řadě aktuálních otázek rozvoje e-governmentu v České republice i okolních zemích,“ dodává RNDr. Tomáš Renčín, ředitel konference. „Těší nás, že jarní hradecké setkání je už řadu let trvalou součástí plánů politických špiček, ministerstev, státních orgánů, expertů i dodavatelů technologií jak oslovit široké spektrum zástupců veřejné správy a společně prodiskutovat kroky, které jsou k dalšímu rozvoji informační společnosti nezbytné.“
 
Na pořadu jednání letošního jubilejního ročníku konference ISSS se objeví celá řada důležitých témat. O problematice e-governmentu se bude diskutovat především s otázkou „Jak dál?“ a svoje posluchače si najdou i přednášky a diskuse o multiplatformních službách pro občany, portálech veřejné správy, komunikační infrastruktuře veřejné správy nebo problematice GIS, digitalizaci TV a bezpečnosti. S velkým zájmem se letos setkají prezentace Ministerstva vnitra ČR, které představí nejen své plány a vize pro nejbližší období, ale seznámí účastníky konference s novinkami v oblasti vydávání ověřených výpisů z registrů a odkryje více podrobností o svém projektu Czech Point. Větší zastoupení než v minulosti mají v letošním programu také problematika elektronizace justice (eJustice) či role informačních a komunikačních technologií v cestovním ruchu nebo ochraně životního prostředí. Na řadu přijdou i informace o financování projektů z fondů EU, novinky v oblasti e-learningu a významnou součástí programu budou tradičně „best practices“ měst, obcí a regionů.
 
Jako každým rokem bude i letošní konference příležitostí k setkání s řadou osobností. Oficiální záštitu nad desátým ročníkem převzali premiér Mirek Topolánek a ministr vnitra ČR Ivan Langer, kteří zároveň přislíbili i svojí osobní účast, odbornými garanty jednotlivých sekcí jsou ministerstvo životního prostředí, ministerstvo vnitra a ministerstvo pro místní rozvoj. Tradiční setkání zemí Visegrádské čtyřky – V4DIS(Visegrad Four for Developing Information Society), které doprovází konferenci ISSS již počtvrté, se koná pod osobní záštitou předsedy Senátu ČR Přemysla Sobotky. Toto setkání, pořádané s podporou Visegrádského fondu, a tradiční mezinárodní konference LORIS, letos podporovaná z Twinningového programu Generálního ředitelství pro kulturu a vzdělávání Evropské komise, také přivedou do Hradce Králové řadu zahraničních hostů a zástupců evropských twiningových měst.
 
Součástí oficiálního programu konference bude opět vyhlášení výsledků několika prestižních soutěží a předání významných ocenění v oblasti informatiky. V předvečer zahájení konference bude udělena cena Český zavináč, v rámci společenského večera prvního dne konference pak převezmou ceny vítězové dalších soutěží, jako jsou populární Zlatý erb, kde se uděluje několik ocenění včetně zvláštní ceny ministra pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci, mezinárodní evropská soutěž Eurocrest nebo hodnocení www-stránek knihoven Biblioweb.
 
Hlavním organizátorem konference ISSS je tradičně společnost Triada, pořadatelem mezinárodní konference LORIS Kraj Vysočina a visegrádské setkání V4DIS připravilo sdružení Český zavináč. Generálním partnerem konference je Česká spořitelna, hlavními partnery Česká pošta, IBM, ICZ, Microsoft, PVT a Siemens, hlavním odborným partnerem O2 a partnery Adobe, AutoCont, ČD-Telematika, Novell, Oracle, Symantec a T-Systems. Dalšími partnery a spolupořadateli této rozsáhlé akce jsou časopis Obec a finance, město Hradec Králové, hlavní město Praha a SPIS (Sdružení pro informační společnost); na přípravě konference se dále podílí některá odborná ministerstva, Asociace krajů ČR i subjekty komerční aféry. Konference je také – jak už se stalo tradicí - zařazena do oficiálního programu Března–měsíce internetu.
 
Více informací o konferenci ISSS 2007 i o předchozích ročnících včetně aktuálního programu a řady zajímavostí lze najít na www.isss.cz.
 
Další informace:
PhDr. Prokop Konopa, Public Relations ISSS, tel.: +420 603 472 333,
e-mail: prokop.konopa@iol.cz, konopa@isss.cz

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

20. března 2018

Krajská setkání - Zlínský kraj

Kongresové centrum Zlín
21. března 2018

Krajská setkání - Moravskoslezský kraj

Clarion Congress Hotel Ostrava
21. března 2018 16:00-18:00

Komora statutárních měst

Pardubice, hotel EURO
 
22. března 2018 10:00-13:00

Výjezdní zasedání Školské komise

Pacov
 
27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje