Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Informatika

23.03.2007 15:11

Přípravy 10 ročníku konference ISSS vrcholí

Hradec Králové, 21. března 2007 – V tradičním jarním termínu – letos ve dnech 2.–3. dubna 2007 - se v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové koná jubilejní desátý ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě, doprovázený mezinárodní konferencí LORIS a již počtvrté i pracovním setkáním delegací zemí Visegrádské čtyřky V4DIS.

Konference ISSS/LORIS/V4DIS během uplynulých let získala mimořádné postavení v oblasti informatizace veřejné správy v celé střední a východní Evropě a stala se uznávanou platformou pro výměnu zkušeností i názorů politiků, zástupců veřejné správy, odborníků i dodavatelů ICT technologií a služeb. Počet účastníků, přednášejících i vystavovatelů, kteří chtějí představit svoje technologie a služby širokému spektru zástupců státních orgánů i veřejné správy, stále roste. V průběhu loňského ročníku se zaregistrovalo 2151 návštěvníků, v rámci výstavní části konference se představilo 110 firem a 6 sálech zaznělo přes 250 přednášek a prezentací.
 
„Mezinárodní konference ISSS se již pro Hradec Králové stala takřka tradicí,“ říká Ing. Otakar Divíšek, primátor města Hradec Králové. „Je pro nás ctí, že pořadatelé této akce dávají našemu městu důvěru i nadále a velmi si toho vážíme. Letos k nám navíc svolal předseda Svazu měst a obcí, poslanec evropského parlamentu a hradecký zastupitel Oldřich Vlasák zasedání primátorů a starostů, což jistě obohatí program jednání. Věřím, že se zde všem účastníkům bude líbit a že si odvezou domů nejen nové poznatky, ale i krásné zážitky.“
 
„Program konference bude jako obvykle nabitý přednáškami, prezentacemi příkladů dobré praxe i diskusemi o řadě aktuálních otázek rozvoje e-governmentu v České republice i okolních zemích,“ dodává RNDr. Tomáš Renčín, ředitel konference. „Těší nás, že jarní hradecké setkání je už řadu let trvalou součástí plánů politických špiček, ministerstev, státních orgánů, expertů i dodavatelů technologií jak oslovit široké spektrum zástupců veřejné správy a společně prodiskutovat kroky, které jsou k dalšímu rozvoji informační společnosti nezbytné.“
 
Na pořadu jednání letošního jubilejního ročníku konference ISSS se objeví celá řada důležitých témat. O problematice e-governmentu se bude diskutovat především s otázkou „Jak dál?“ a svoje posluchače si najdou i přednášky a diskuse o multiplatformních službách pro občany, portálech veřejné správy, komunikační infrastruktuře veřejné správy nebo problematice GIS, digitalizaci TV a bezpečnosti. S velkým zájmem se letos setkají prezentace Ministerstva vnitra ČR, které představí nejen své plány a vize pro nejbližší období, ale seznámí účastníky konference s novinkami v oblasti vydávání ověřených výpisů z registrů a odkryje více podrobností o svém projektu Czech Point. Větší zastoupení než v minulosti mají v letošním programu také problematika elektronizace justice (eJustice) či role informačních a komunikačních technologií v cestovním ruchu nebo ochraně životního prostředí. Na řadu přijdou i informace o financování projektů z fondů EU, novinky v oblasti e-learningu a významnou součástí programu budou tradičně „best practices“ měst, obcí a regionů.
 
Jako každým rokem bude i letošní konference příležitostí k setkání s řadou osobností. Oficiální záštitu nad desátým ročníkem převzali premiér Mirek Topolánek a ministr vnitra ČR Ivan Langer, kteří zároveň přislíbili i svojí osobní účast, odbornými garanty jednotlivých sekcí jsou ministerstvo životního prostředí, ministerstvo vnitra a ministerstvo pro místní rozvoj. Tradiční setkání zemí Visegrádské čtyřky – V4DIS(Visegrad Four for Developing Information Society), které doprovází konferenci ISSS již počtvrté, se koná pod osobní záštitou předsedy Senátu ČR Přemysla Sobotky. Toto setkání, pořádané s podporou Visegrádského fondu, a tradiční mezinárodní konference LORIS, letos podporovaná z Twinningového programu Generálního ředitelství pro kulturu a vzdělávání Evropské komise, také přivedou do Hradce Králové řadu zahraničních hostů a zástupců evropských twiningových měst.
 
Součástí oficiálního programu konference bude opět vyhlášení výsledků několika prestižních soutěží a předání významných ocenění v oblasti informatiky. V předvečer zahájení konference bude udělena cena Český zavináč, v rámci společenského večera prvního dne konference pak převezmou ceny vítězové dalších soutěží, jako jsou populární Zlatý erb, kde se uděluje několik ocenění včetně zvláštní ceny ministra pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci, mezinárodní evropská soutěž Eurocrest nebo hodnocení www-stránek knihoven Biblioweb.
 
Hlavním organizátorem konference ISSS je tradičně společnost Triada, pořadatelem mezinárodní konference LORIS Kraj Vysočina a visegrádské setkání V4DIS připravilo sdružení Český zavináč. Generálním partnerem konference je Česká spořitelna, hlavními partnery Česká pošta, IBM, ICZ, Microsoft, PVT a Siemens, hlavním odborným partnerem O2 a partnery Adobe, AutoCont, ČD-Telematika, Novell, Oracle, Symantec a T-Systems. Dalšími partnery a spolupořadateli této rozsáhlé akce jsou časopis Obec a finance, město Hradec Králové, hlavní město Praha a SPIS (Sdružení pro informační společnost); na přípravě konference se dále podílí některá odborná ministerstva, Asociace krajů ČR i subjekty komerční aféry. Konference je také – jak už se stalo tradicí - zařazena do oficiálního programu Března–měsíce internetu.
 
Více informací o konferenci ISSS 2007 i o předchozích ročnících včetně aktuálního programu a řady zajímavostí lze najít na www.isss.cz.
 
Další informace:
PhDr. Prokop Konopa, Public Relations ISSS, tel.: +420 603 472 333,
e-mail: prokop.konopa@iol.cz, konopa@isss.cz

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

17. ledna 2018

Seminář k nové právní úpravě odměňování členů zastupitelstev

Praha, MV ČR
17. - 18. ledna 2018

Společné zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a Rady Asociace krajů ČR

Skalka, okres Hodonín
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
20. února 2018

49. Den malých obcí

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje