Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 221
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 43
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 37
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 18
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 32

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Energetika

23.10.2006 12:25

Europoslanci připomínkují Zelenou knihu

V samotné Evropě bude během příštích dvaceti let nutné investovat přibližně jeden bilion euro, aby bylo možné vyhovět očekávané poptávce po energiích a nahradit stárnoucí zdroje. Závislost na dovozech neustále roste a nebudeme-li schopni zvýšit konkurenceschopnost energie z domácích zdrojů, bude v příštích dvaceti až třiceti letech přibližně sedmdesát procent energetických požadavků Unie, v porovnání s padesáti procenty v současné době, uspokojováno dovozem ze zemí mimo Evropu. A to většinou z  regionů ohrožených nestabilitou.
 
Ing. Oldřich Vlasák

Celosvětová poptávka po energii též roste a s ní bohužel i emise CO2. Do roku 2030 se očekává jejich nárůst až o 60 procent. Celosvětová spotřeba ropy se od roku 1994 zvýšila o 20 procent a ročně roste zhruba o 1,6 procenta.  Ceny ropy a zemního plynu se během posledních dvou let téměř zdvojnásobily, ceny elektřiny tuto tendenci následovaly.

V rámci nebývalého růstu ekonomiky v některých zemích a boomu v oblasti průmyslu se naše klima stále otepluje a nebudou-li učiněna žádná účinná opatření, dojde koncem století k oteplení cca od 1,4  až do  5,8 stupně celsia. 

Na tyto varovné signály je nutné reagovat i na evropské úrovni.

Energetika je jednou z hlavních priorit Evropské unie. To bylo potvrzeno i na summitech Evropské rady v dubnu a prosinci roku 2005, kdy se tímto tématem zabývali členové jednotlivých vlád a iniciovali vypracování dalších studií, rozborů a podobně právě k posouzení stavu energetické politiky a k možnosti diskutovat o jejím možném vývoji. Evropská komise následně  vypracovala a zveřejnila konzultační dokument – tak zvanou  Zelenou knihu, která se zabývá  konkurenceschopnou, bezpečnou a udržitelnou energií. Nyní se tento dokument  projednává také v Evropském parlamentu.

Zelená kniha uvádí návrhy a možnosti, jež by mohly být základem nové ucelené evropské energetické politiky. Nejprve je však potřeba odpovědět na otázku, zda je vůbec nutné vytvořit novou společnou evropskou energetickou strategii, zda má šanci být přijata a jestli mají být udržitelnost, konkurenceschopnost a bezpečnost základními zásadami, na kterých bude tato strategie postavena.

Zelená kniha se zabývá šesti základními klíčovými oblastmi, mezi kterými jsou  problematika konkurenceschopnosti a dokončení vnitřního trhu s energií,  otázka diversifikace skladby energie a nastavení energetického mixu. Dále vnímání solidarity v energetice a samozřejmě související prevence krizí v dodávkách energií. Důležitý je i udržitelný rozvoj a vliv na změny klimatu. Na podporu inovací a nových technologií navrhuje evropský rozpočet v sedmém rámcovém programu pro vědu a výzkum zhruba dvě miliardy euro. Poslední oblastí je samozřejmě vnější rozměr evropské energetické politiky. Zde je třeba si uvědomit,  jakým způsobem bychom tuto politiku zaváděli, kontrolovali a prosazovali.

V současné době se diskuse točí zejména kolem těchto zmiňovaných   bodů. Co se týká problematiky jednotného vnitřního trhu, můžeme konstatovat, že všeobecně dochází k souhlasu s urychlením startu tohoto společného trhu s energií. Nejdříve je však nutné vyhodnotit stávající opatření, což se zatím nestalo, a zajistit dodržování platné evropské legislativy. Teprve následně můžeme zavádět nové legislativní změny nebo navrhovat  vytváření dalších regulačních a kontrolních institucí. Podle Zelené knihy se uvažuje o založení dalších tří institucí a samozřejmě vyvstává otázka a obavy z další  byrokracie a nárůstu komunikačních problémů.

V oblasti posílení pravomocí evropských regulátorů je nutné si uvědomit, že tito národní regulátoři  jsou ustaveni na základě vnitrostátní legislativy. Je tedy potřeba nejprve dotvořit regionální energetické trhy, a teprve potom může  postupně dojít ke sbližování kompetencí národních regulátorů, případně můžeme potom uvažovat i o nějakém společném regulátorovi.

Zaměříme-li se na stav obchodu s emisními povolenkami, které na určité množství vyrobené energie povolují vypouštět škodlivé emise do ovzduší, zjistíme, že systém alokace není  v členských státech jednotný. Aby nedocházelo ke spekulacím a nebrzdila se strategická investiční rozhodnutí, která ohrožují konkurenceschopnost energetických společností, je nutné je sjednotit. Vždyť právě konkurenceschopnost je  jedním z hlavních cílů Lisabonské strategie i samotné Evropské unie.

Další problém je otázka oddělení výroby energie a její distribuce. Panuje totiž velká obava z destabilizování energetických sítí a případně i z destrukce podnikatelských zájmů.

Neméně závažné je také  pojetí energetického mixu (skladba výrobních zdrojů energie) a role jaderné energie. Ze všech relevantních diskusí vyplývá, že existuje podpora diversifikace skladby energetických zdrojů. Jednoznačná je i podpora využívání jaderné energie, která je v rámci bezemisní energie jen těžko zastupitelná. Připomeňme i prohlášení tehdejšího ministerského předsedy Schüssela při zahájení rakouského předsednictví Unie, kde jako jednu z priorit zmínil energetický mix. Konstatoval, že právě odpovědnost za sestavení tohoto mixu by měla být v rukou jednotlivých států, protože každá země má v tomto ohledu jiné podmínky.

V neposlední řadě je diskutovaným tématem podpora obnovitelných zdrojů, ale s přihlédnutím k možným nákladům, účelnosti investic a dopadů na krajinu. Měla by být nastíněna hierarchie podpory s tím, že nejprve musí prostředky směřovat do vědy a výzkumu vedoucí ke snížení nákladů, a pak se zabývat případně dalším preferenčním zdaněním či dotacemi a podobně. Je jasné, že současný návrh na pětadvacetiprocentní podíl energie z obnovitelných zdrojů v energetickém mixu členských států je reálný pouze v některých zemích a jen těžko dosažitelný ve státech, kde tyto podmínky nejsou.

Na základě postojů a připomínek europoslanců a zejména pak domácích i mezinárodních zainteresovaných institucí včetně českých ministerstvech a Senátu jsem jako zpravodaj přednesl na jednání našeho výboru v Bruselu navrhovanou pozici k Zelené knize. Zastávám  názor, že stávající diskuse se zaměřuje především na nabídkovou stranu problému a výrobu energií. Opomíjí se tak řízení poptávky a problematika snižování energetické náročnosti. V energetické politice je podle mne také  zcela přehlížena regionální role místních a regionálních samospráv. Málokdo si uvědomuje, jak dalece mohou do problémů právě v oblasti úspor zasáhnout místní a regionální orgány.  Konkrétně v  oblasti rekuperace tepla, zateplování budov, regulace v dopravě a podobně.

Jedná se o velmi ožehavé téma a stejně ožehavá diskuse se vede  na poli Evropské unie. Stejně naléhavou  diskusi je potřeba zahájit i v České republice. Očekávám, že se tomu stane v nejbližší době, tak abychom naši pozici mohli hájit, a to právě v Evropském parlamentu.

Ing. Oldřich Vlasák
poslanec Evropského parlamentu, Předseda Svazu měst a obcí ČR
Brusel 19. 10. 2006

 
 

Naše akce


6. a 7. prosince 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Podrobnosti připravujeme
 


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

30. září - 2. října 2018

14. konference evropských regionů a měst

Salcburg

”Evropa 1918 – 2018 – 2118“

 
detail akce
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek
18. října 2018 15:00-17:00

Komora obcí

Škrdlovice
 
18. října 2018 16:00-18:00

Komora měst

Škrdlovice
 
18. - 19. října 2018

Rada Svazu

Škrdlovice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje