Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 117
ne ne 31

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Energetika

23.10.2006 12:25

Europoslanci připomínkují Zelenou knihu

V samotné Evropě bude během příštích dvaceti let nutné investovat přibližně jeden bilion euro, aby bylo možné vyhovět očekávané poptávce po energiích a nahradit stárnoucí zdroje. Závislost na dovozech neustále roste a nebudeme-li schopni zvýšit konkurenceschopnost energie z domácích zdrojů, bude v příštích dvaceti až třiceti letech přibližně sedmdesát procent energetických požadavků Unie, v porovnání s padesáti procenty v současné době, uspokojováno dovozem ze zemí mimo Evropu. A to většinou z  regionů ohrožených nestabilitou.
 
Ing. Oldřich Vlasák

Celosvětová poptávka po energii též roste a s ní bohužel i emise CO2. Do roku 2030 se očekává jejich nárůst až o 60 procent. Celosvětová spotřeba ropy se od roku 1994 zvýšila o 20 procent a ročně roste zhruba o 1,6 procenta.  Ceny ropy a zemního plynu se během posledních dvou let téměř zdvojnásobily, ceny elektřiny tuto tendenci následovaly.

V rámci nebývalého růstu ekonomiky v některých zemích a boomu v oblasti průmyslu se naše klima stále otepluje a nebudou-li učiněna žádná účinná opatření, dojde koncem století k oteplení cca od 1,4  až do  5,8 stupně celsia. 

Na tyto varovné signály je nutné reagovat i na evropské úrovni.

Energetika je jednou z hlavních priorit Evropské unie. To bylo potvrzeno i na summitech Evropské rady v dubnu a prosinci roku 2005, kdy se tímto tématem zabývali členové jednotlivých vlád a iniciovali vypracování dalších studií, rozborů a podobně právě k posouzení stavu energetické politiky a k možnosti diskutovat o jejím možném vývoji. Evropská komise následně  vypracovala a zveřejnila konzultační dokument – tak zvanou  Zelenou knihu, která se zabývá  konkurenceschopnou, bezpečnou a udržitelnou energií. Nyní se tento dokument  projednává také v Evropském parlamentu.

Zelená kniha uvádí návrhy a možnosti, jež by mohly být základem nové ucelené evropské energetické politiky. Nejprve je však potřeba odpovědět na otázku, zda je vůbec nutné vytvořit novou společnou evropskou energetickou strategii, zda má šanci být přijata a jestli mají být udržitelnost, konkurenceschopnost a bezpečnost základními zásadami, na kterých bude tato strategie postavena.

Zelená kniha se zabývá šesti základními klíčovými oblastmi, mezi kterými jsou  problematika konkurenceschopnosti a dokončení vnitřního trhu s energií,  otázka diversifikace skladby energie a nastavení energetického mixu. Dále vnímání solidarity v energetice a samozřejmě související prevence krizí v dodávkách energií. Důležitý je i udržitelný rozvoj a vliv na změny klimatu. Na podporu inovací a nových technologií navrhuje evropský rozpočet v sedmém rámcovém programu pro vědu a výzkum zhruba dvě miliardy euro. Poslední oblastí je samozřejmě vnější rozměr evropské energetické politiky. Zde je třeba si uvědomit,  jakým způsobem bychom tuto politiku zaváděli, kontrolovali a prosazovali.

V současné době se diskuse točí zejména kolem těchto zmiňovaných   bodů. Co se týká problematiky jednotného vnitřního trhu, můžeme konstatovat, že všeobecně dochází k souhlasu s urychlením startu tohoto společného trhu s energií. Nejdříve je však nutné vyhodnotit stávající opatření, což se zatím nestalo, a zajistit dodržování platné evropské legislativy. Teprve následně můžeme zavádět nové legislativní změny nebo navrhovat  vytváření dalších regulačních a kontrolních institucí. Podle Zelené knihy se uvažuje o založení dalších tří institucí a samozřejmě vyvstává otázka a obavy z další  byrokracie a nárůstu komunikačních problémů.

V oblasti posílení pravomocí evropských regulátorů je nutné si uvědomit, že tito národní regulátoři  jsou ustaveni na základě vnitrostátní legislativy. Je tedy potřeba nejprve dotvořit regionální energetické trhy, a teprve potom může  postupně dojít ke sbližování kompetencí národních regulátorů, případně můžeme potom uvažovat i o nějakém společném regulátorovi.

Zaměříme-li se na stav obchodu s emisními povolenkami, které na určité množství vyrobené energie povolují vypouštět škodlivé emise do ovzduší, zjistíme, že systém alokace není  v členských státech jednotný. Aby nedocházelo ke spekulacím a nebrzdila se strategická investiční rozhodnutí, která ohrožují konkurenceschopnost energetických společností, je nutné je sjednotit. Vždyť právě konkurenceschopnost je  jedním z hlavních cílů Lisabonské strategie i samotné Evropské unie.

Další problém je otázka oddělení výroby energie a její distribuce. Panuje totiž velká obava z destabilizování energetických sítí a případně i z destrukce podnikatelských zájmů.

Neméně závažné je také  pojetí energetického mixu (skladba výrobních zdrojů energie) a role jaderné energie. Ze všech relevantních diskusí vyplývá, že existuje podpora diversifikace skladby energetických zdrojů. Jednoznačná je i podpora využívání jaderné energie, která je v rámci bezemisní energie jen těžko zastupitelná. Připomeňme i prohlášení tehdejšího ministerského předsedy Schüssela při zahájení rakouského předsednictví Unie, kde jako jednu z priorit zmínil energetický mix. Konstatoval, že právě odpovědnost za sestavení tohoto mixu by měla být v rukou jednotlivých států, protože každá země má v tomto ohledu jiné podmínky.

V neposlední řadě je diskutovaným tématem podpora obnovitelných zdrojů, ale s přihlédnutím k možným nákladům, účelnosti investic a dopadů na krajinu. Měla by být nastíněna hierarchie podpory s tím, že nejprve musí prostředky směřovat do vědy a výzkumu vedoucí ke snížení nákladů, a pak se zabývat případně dalším preferenčním zdaněním či dotacemi a podobně. Je jasné, že současný návrh na pětadvacetiprocentní podíl energie z obnovitelných zdrojů v energetickém mixu členských států je reálný pouze v některých zemích a jen těžko dosažitelný ve státech, kde tyto podmínky nejsou.

Na základě postojů a připomínek europoslanců a zejména pak domácích i mezinárodních zainteresovaných institucí včetně českých ministerstvech a Senátu jsem jako zpravodaj přednesl na jednání našeho výboru v Bruselu navrhovanou pozici k Zelené knize. Zastávám  názor, že stávající diskuse se zaměřuje především na nabídkovou stranu problému a výrobu energií. Opomíjí se tak řízení poptávky a problematika snižování energetické náročnosti. V energetické politice je podle mne také  zcela přehlížena regionální role místních a regionálních samospráv. Málokdo si uvědomuje, jak dalece mohou do problémů právě v oblasti úspor zasáhnout místní a regionální orgány.  Konkrétně v  oblasti rekuperace tepla, zateplování budov, regulace v dopravě a podobně.

Jedná se o velmi ožehavé téma a stejně ožehavá diskuse se vede  na poli Evropské unie. Stejně naléhavou  diskusi je potřeba zahájit i v České republice. Očekávám, že se tomu stane v nejbližší době, tak abychom naši pozici mohli hájit, a to právě v Evropském parlamentu.

Ing. Oldřich Vlasák
poslanec Evropského parlamentu, Předseda Svazu měst a obcí ČR
Brusel 19. 10. 2006

 
 

Naše akce

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích" - podzim 2017

15. prosince 2017
Ostrava

----------------------

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

11. ledna 2018
Brno
registrace uzavřena,
kapacita sálu je naplněna

Naši partneři

 

Kalendář

15. prosince 2017

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích"

Ostrava
9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje