Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 219
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 43
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 37
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 18
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 31

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Energetika

30.10.2006 09:22

Energetická politika ČR v evropském kontextu

Dne 4. října 2006 se uskutečnila v prostorách Senátu Parlamentu České republiky odborná konference na téma „Energetická politika ČR v evropském kontextu“. Předmětem vystoupení a následných diskusí se stala taková témata jako energetická politika ČR a EU a na ně navazující reformy v energetickém sektoru, zda liberalizace energetického trhu v ČR splnila očekávání snižování cen energií a zda regulační opatření ERÚ jsou dostačující. Účastníci konference byli dále seznámeni s vývojem využívání obnovitelných zdrojů energie a s možností využití jaderné energie na území ČR.
Hned po zahájení vystoupil předseda Svazu a europoslanec Oldřich Vlasák k problematice „Zelené knihy o energetice“, jejímž je v Evropském parlamentu zpravodajem. Poté vystoupili v oblasti energetiky známé osobnosti: Josef Fiřt – předseda Energetického regulačního úřadu, Josef Bubeník – ředitel České energetické agentury, Jan Pouček – MPO, Jaroslav Maroušek – SEVEn, a další.
Předseda ERÚ Josef Fiřt se zamýšlel nad problematikou liberalizace obchodu s energiemi a nad cenovou politikou. Připustil, že liberalizace trhu s energiemi nenaplnila očekávání výrazného snížení cen energií vlivem konkurenčního prostředí v energetice. Po krátkém období snížení cen (především v zemích na západ od naší hranice) dochází k jejich soustavnému růstu. Je to ovlivněno, kromě nestabilní politické situace v zemích vyvážejících paliva, zejména jejich zvyšující se spotřebou, především v zemích Asie. Závěrem tak „ohlásil“ vyšší regulované ceny energie pro příští rok, což obratem zveřejnily sdělovací prostředky následujícího dne.
Několik referátů se dotklo problematiky jaderné energetiky. Jan Pouček zdůraznil, že naše republika stojí před rozhodnutím, zda a jakým způsobem pokračovat v jaderné energetice. Zástupce ČEZu Vladivoj Řezník hovořil zejména o investicích ČEZ, a. s. v oblasti obnovitelných zdrojů energie, nevyloučil však dostavbu jaderné elektrárny Temelín do původně projektovaného výkonu 4 000 MW, a to zejména s ohledem na skutečnost, že veškerá potřebná infrastruktura včetně přenosových sítí je k dispozici.
Zajímavé bylo vystoupení Ivo Váši z Ústavu jaderného výzkumu Řež, který se rovněž věnoval problematice jaderné energetiky, bezpečnosti jejího provozu a výhledu jejího využívání. Vyslovil naději, že v příštích desetiletích se podaří vyřešit komerční využití množivých reaktorů a jaderné fúze, neboť jenom tato cesta vede k energetické soběstačnosti na další staletí. S tím souvisí i průmyslová výroba vodíku pro energetické účely. Zajímavá byla mapa tzv. vodíkové dálnice, vedoucí sousedním Německem, jejíž jedna větev by mohla vést i přes Českou republiku.
Vladimír Tošovský, předseda představenstva ČEPS, a.s. popsal průběh a příčiny výpadků energetické sítě, ke kterým došlo u nás 25.7. 2006.
Pochopitelně byla část konference věnována presentaci některých úsporných programů – několik škol v Mostě, nemocnice v Praze - Motol.
Z oblasti obnovitelných zdrojů energie bylo zajímavé slyšet o vývoji v oblasti užití fotovoltaických článků, kdy přednášející byli rovněž optimističtí ve výhledu budoucího praktického užití. Spolu s Josefem Votrubou (Ministerstvo průmyslu a obchodu) jsme se shodli na názoru, že využití biomasy z odpadů zemědělské a lesní výroby, z odpadních kalů ČOV apod. je vhodné zejména pro především pro lokální a regionální využití. Podobné poznatky sdělili na obdobné konferenci pořádané v Senátu PČR na jaře letošního roku hosté z Rakouska.
Z konference bude pravděpodobně zpracován sborník referátů a to i v elektronické podobě, aby se s referáty mohla seznámit širší veřejnost, což přispěje ke zvýšení její informovanosti, ale v některých oblastech i jako inspirace pro vznik energeticky zajímavých projektů. Přílohou tohoto článku je prezentace zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu o využívání obnovitelných zdrojů energie v České republice, kterou naleznete zde .
 
Ing. Josef Šalda, člen Energetické komise

 
 

Naše akce


6. a 7. prosince 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Podrobnosti připravujeme
 


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

18. - 22. září 2018

Veletrh FOR ARCH

Praha, Letňany
19. - 21. září 2018

Národní Konference Venkov

Strážnice
21. září 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Praha, Kancelář Svazu
 
30. září - 2. října 2018

14. konference evropských regionů a měst

Salcburg

”Evropa 1918 – 2018 – 2118“

 
detail akce
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje